Gebeurtenissen

Gebeurtenissen

In Stayen waren vroeger bergen. Op de top van één van de bergen stond een kerk. Over die berg loopt nu een autosnelweg. In de buurt van de molen lag nog een andere berg. De inwoners van Sint-Pieter vertelden dat de Romeinen op die plaats door Ambiorix in een hinderlaag waren gelokt en waren vermoord.

er bestonden "bergen" te Stayen; een ervan wordt nu gedeeltelijk doorsneden door de "autostrade" en had op z’n top destijds een kerk; daar werd er vanzelfsprekend vroeger ook begraven; een andere "berg" ligt wat verder langs de kant van de molen met diep ingegraven aardewegen; nu wordt er verteld, vooral door de bewoners van het nabijgelegen St.-Pieter dat aldaar de Romeinen door Ambiorix in hinderlaag zouden gelokt zijn en uitgemoord.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.