Schatten

Schatten

Bij de afbraak van de Kleine Eg bij de Markt, zou een handelaar een schat hebben gevonden die tijdens de Franse Revolutie in de abdij was verborgen.

destijds handhaafde zich hardnekkig het verhaal over de schat die Pitje Patje zou gevonden hebben bij de afbraak van de Kleine Eg bij de Markt; deze schat zou de schat zijn van de abdij, verborgen tijdens de Franse Revolutie; het zou het begin zijn van de opvallend grote rijkdom van deze handelaar; dit is naar mijn mening een vorm van het zeer verspreid geloof aan verborgen schatten in onze streek.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.