Historische personen

Historische personen

In Sint-Truiden was een stuk land dat onvruchtbaar was omdat de geest van een Duitse commandant van de Ridderorde er 's nachts kwam dansen. Hij danste met een zwarte kat, die de geest was van zijn geliefde met wie hij nooit had kunnen trouwen omdat een commandant van de Duitse Ridderorde niet mocht trouwen.

nog over een onvruchtbaar stuk land men vertelde dat de geest van een Duitse commandant van de Ridderorde er elke nacht kwam dansen; een zwarte kat kwam er ook met hem dansen dat was de geest van een oude verliefde die hij nooit kunnen huwen had omdat een commandant van de Duitse Ridderorde niet mocht trouwen.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.