Naamverklarend

Naamverklarend

De mensen geloofden dat de Spaanse Brug in Sint-Pieter door de Spanjaarden was aangelegd. Die brug bestond echter reeds lang vóór de Spaanse tijd en werd gebruikt om het vee naar de beemden van de Willebamp te drijven.

de "Spônse bruk" is, volgens het volk, de naam verleend aan een zekere brug aangelegd door de Spanjaarden daar ergens aan St.-Pieter. Een Spaanse brug is echter een houten brug of overbrugging aangelegd over de stadsgracht tegenover de "goot" en voor een opening in de stadsmuur, vede of veepoort genaamd, langs waar reeds eeuwen voor de Spaanse tijd het vee naar de beemden van de Willebamp gedreven werd.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.