Naamverklarend

Naamverklarend

Langs de oude Rummenweg was een plaats die 'aan de leugeneer' werd genoemd. De Rummenweg was vroeger een Romeinse verkeersweg en 'leugeneer' was een ander woord voor 'Romeinse paal'. Later werden de mensen die bij die weg woonden 'de Leugeneers' genoemd.

aan de oude Rummenweg stonden destijds een paar afgelegen huizen op een plaats die "aan de leugeneer" genoemd werd; "leugeneer" betekent hier Romeinse paal; de Rummenweg was wel een Romeinse verkeersweg; de naam van "leugeneer" is dan in deze tijden overgegaan op een familie die daar woonde en die men "de leugeneers" noemde, al waren ze grote vrienden van de waarheid.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.