Verklaring van andere gegevens

Verklaring van andere gegevens

Hoewel alle bronnen in Sint-Truiden 'Sint-Trudo' werden genoemd, was er strikt genomen maar één bron die zo heette. Dat was de bron bij de Draaiborn tegenover de Sint-Pieterskerk. Die bron strooomde onder de Kinzinderbeek naar de vroegere visvijvers van de Willebamp.

alle bronnen in St.-Truiden heten "St.-Trudo"; er is er echter maar een historische bron met die naam, namelijk die aan de historische Draaiborn, de heuvel bij de Kinzinderbeek tegenover de St.-Pieterskerk, die haar water onder deze beek door liet afvloeien naar de vroegere visvijvers van de Willebamp.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.