Donderklok in Melveren

Donatusklok

Wanneer in Melveren een onweer dreigde los te barsten, begon de klok van de Sint-Donatuskerk te luiden, waardoor de onweerwolken voorbij waaiden.

men vertelt dat de St.-Donatusklok in de kerktoren te Melveren een bijzondere kracht bezit wanneer er een onweer over de stad kwam, begon deze klok te luiden en het onweer trok langs een zijweg voorbij.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)