Overgang sage-legende

Overgang sage-legende

Een begijntje wilde het begijnhof verlaten om met haar minnaar te vluchten. Toen het begijntje door het gat in de kerkhofmuur kroop, stonden de dode begijnen op uit hun graf om haar tegen te houden.

een begijntje wilde een zekere dag het hof verlaten; ze had immers een minnaar afgesproken voor haar vlucht; de minnaar wachtte ze op buiten de kerkhofmuur; maar toen ze door de bres van de muur ging, stonden bij wijze van protest de dode begijnen op uit hun graf. (zie Beatrijslegende)

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation