Spookkat met gloeiende ogen

Spookkat met gloeiende ogen

De processie kwam altijd voor bij de boerderij van een familie uit Rotem omdat op die plaats ooit een vreemd voorval had plaatsgevonden. Op een dag lag er een zwarte kat met gloeiende ogen op de grond, die maar niet wilde weggaan.

Biej Spitz op de boerderiej in Ruotem dao ging de processie langs omdat dao ’n kat geliègen hauw. En die hauwe ze willen eweg jage, die hauw gleuiende ouge, zjus wie vuurböl, en die ging neet eweg. En wie de kat wegging lepe de hiel luj eweg. En vandao dat de processie dao altied duorkump. Now zal dat wal aafgesjaf zien.

Opgetekend door J. Venken, Leuven, 1968 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.