Spookkat met gloeiende ogen

Spookkat met gloeiende ogen

De processie kwam altijd voor bij de boerderij van een familie uit Rotem omdat op die plaats ooit een vreemd voorval had plaatsgevonden. Op een dag lag er een zwarte kat met gloeiende ogen op de grond, die maar niet wilde weggaan.

Biej Spitz op de boerderiej in Ruotem dao ging de processie langs omdat dao ’n kat geliègen hauw. En die hauwe ze willen eweg jage, die hauw gleuiende ouge, zjus wie vuurböl, en die ging neet eweg. En wie de kat wegging lepe de hiel luj eweg. En vandao dat de processie dao altied duorkump. Now zal dat wal aafgesjaf zien.

Opgetekend door J. Venken, Leuven, 1968 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.