Spookkat met gloeiende ogen

Spookkat met gloeiende ogen

De processie kwam altijd voor bij de boerderij van een familie uit Rotem omdat op die plaats ooit een vreemd voorval had plaatsgevonden. Op een dag lag er een zwarte kat met gloeiende ogen op de grond, die maar niet wilde weggaan.

Biej Spitz op de boerderiej in Ruotem dao ging de processie langs omdat dao ’n kat geliègen hauw. En die hauwe ze willen eweg jage, die hauw gleuiende ouge, zjus wie vuurböl, en die ging neet eweg. En wie de kat wegging lepe de hiel luj eweg. En vandao dat de processie dao altied duorkump. Now zal dat wal aafgesjaf zien.

Opgetekend door J. Venken, Leuven, 1968 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.