De oude vrouw van Cortijs

De oude vrouw van Cortijs

In Cortijs woonde een oude alleenstaande vrouw over wie men vertelde dat het een heks was. Die vrouw was geen echte heks, maar mensen die op een afgelegen plaats woonden en zich niet goed verzorgden, werden vaak van dergelijke zaken verdacht.

M In Cortijs, waar ik dan gaan wonen ben als ik getrouwd was, daar was ook een oude vrouw die alleen woonde. Had ook de naam van een heks te zijn. Ma [Zegt een naam die ik niet versta om zo aan zijn vrouw te vragen of het die is.] M C.! [ik heb de naam weggelaten om de bezorgdheid van Ma. te respecteren] Ma Daar moogt ge niet van klappen. Da’s familie. M Da’s een klein beetje familie. Ma Maar dat was niet waar hé. M Maar dat was ook niet waar. Dat was omdat als mensen zich terugtrokken en niet meer zich goed verzorgden enzo, dan… G Dan werd dat direct gezegd? M Dan kregen ze de naam van een heks.

Opgetekend door G. Verdickt, Leuven, 2002 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation