De oude vrouw van Cortijs

De oude vrouw van Cortijs

In Cortijs woonde een oude alleenstaande vrouw over wie men vertelde dat het een heks was. Die vrouw was geen echte heks, maar mensen die op een afgelegen plaats woonden en zich niet goed verzorgden, werden vaak van dergelijke zaken verdacht.

M In Cortijs, waar ik dan gaan wonen ben als ik getrouwd was, daar was ook een oude vrouw die alleen woonde. Had ook de naam van een heks te zijn. Ma [Zegt een naam die ik niet versta om zo aan zijn vrouw te vragen of het die is.] M C.! [ik heb de naam weggelaten om de bezorgdheid van Ma. te respecteren] Ma Daar moogt ge niet van klappen. Da’s familie. M Da’s een klein beetje familie. Ma Maar dat was niet waar hé. M Maar dat was ook niet waar. Dat was omdat als mensen zich terugtrokken en niet meer zich goed verzorgden enzo, dan… G Dan werd dat direct gezegd? M Dan kregen ze de naam van een heks.

Opgetekend door G. Verdickt, Leuven, 2002 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras