Grevensmolenweg

De Grevensmolenweg geeft toegang tot de gelijknamige 304442 op de Molenbeek. Een half verharde zijweg passeert langs de molen en leidt rechtstreeks naar de beek waar de weg overgaat in een onverharde landbouwweg. Deze weg loopt tussen weilanden naar het westen maar loopt dood op een akker. Oorspronkelijk vormde deze weg de toegang tot de nu verdwenen 'Ferme de Stapelbeek' die ingeplant was vlakbij de Molenbeek zoals te zien is op de historische kaarten. De toegangsweg tot de hoeve liep verder door over de akkers tot aan het kruispunt van voetwegen bij de Belkens Boom Kapel. Via dit kruispunt was deze weg een van de mogelijke routes tussen Duras en Sint-Truiden. De weg wordt reeds afgebeeld op een tiendenkaart in de kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden uit 1797. De voetweg wordt hier aangeduid als 't' voetpadt van Grevens molen naar Leeuw' en liep toen helemaal door tot in Zoutleeuw.


Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Grevensmolenweg [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304442 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.