Grevensmolenweg

De Grevensmolenweg geeft toegang tot de gelijknamige 304442 op de Molenbeek. Een half verharde zijweg passeert langs de molen en leidt rechtstreeks naar de beek waar de weg overgaat in een onverharde landbouwweg. Deze weg loopt tussen weilanden naar het westen maar loopt dood op een akker. Oorspronkelijk vormde deze weg de toegang tot de nu verdwenen 'Ferme de Stapelbeek' die ingeplant was vlakbij de Molenbeek zoals te zien is op de historische kaarten. De toegangsweg tot de hoeve liep verder door over de akkers tot aan het kruispunt van voetwegen bij de Belkens Boom Kapel. Via dit kruispunt was deze weg een van de mogelijke routes tussen Duras en Sint-Truiden. De weg wordt reeds afgebeeld op een tiendenkaart in de kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden uit 1797. De voetweg wordt hier aangeduid als 't' voetpadt van Grevens molen naar Leeuw' en liep toen helemaal door tot in Zoutleeuw.


Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Grevensmolenweg [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304442 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/