Breedzyp (van), of Breedzips, Diederik, miniaturist

Leuven Sint-Truiden 20.10.1556 

Monnik Sint-Truiden 1520. 

Prior ca. 1536-1556, kopiïst en verluchter van handschriften, o.a. antifonarium 1540 en missalen.  Lit.: RECUEIL, p. 45-46; KRONIEK2, p. 243; Kamiel STEVAUX, Een zestiende-eeuws antifonarium uit de abdij van Sint-Truiden, in HBSint-Truiden. 1968, p. 50-52.


Erfgoud
ONTDEKKING VAN DE DAG

Boelen, Frans, priester

Hoelbeek 10.02.1833 Sint-Truiden 11.06.1913 

Zoon van Pierre en Cornélie Vranken. Neefje van priester François Boelen , collegeleraar Sint-Truiden (Hoelbeek 1809- Sint-Truiden 1879). Kapelaan begijnhofkerk , pastoor Schurhoven 

Baanbreker Vlaamse beweging in Sint-Truiden. Eerste voorzitter Davidsfondsafdeling 1885-1911. Promotor van Scherpenheuvelbedevaart. Oprichter van anti-vloekbond , in 1911 Bond Heilig Hart . Huldiging door Davidsfondsleden 18 december 1910 bij 25 jaar afdeling. 

 Lees: Ons Volk, 3, 1913, nr. 26, 28.06.1913, met portretfoto; George VANDENBORNE, Pastoor Boelen, in Hier en nu Sint-Truiden, nr. 22, 1975, p. 10-11.