Holle weg Kelsbeek

Waar de historische weg, genaamd Kelsbeek, over een uitloper van het interfluvium tussen Gete en Herk loopt, vormt hij een zeer diep ingesneden een holle weg. Het verschil tussen het hoogste punt van de berm en het loopoppervlak in de holle weg bedraagt 10m. Daar is de berm bijzonder steil. In de houtkant komen verschillende zware hakhoutstoven van es en eik voor. De weg is verhard, maar niet erg breed, waardoor hij alleen beperkt lokaal verkeer doorlaat. De holle weg maakt deel uit van het historische wegenpatroon dat al op een 17de-eeuwse kaart zichtbaar is.


Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 2015

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Holle weg Kelsbeek [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300068 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.