Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

In 1905-1908 gebouwd aan de steenweg Sint-Truiden-Luik, ter vervanging van het afgebroken romaanse kerkje in de Sint-Jansstraat. Neogotische kruiskerk naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz.

Ingebouwde noordwesttoren, driebeukig schip van vier traveeën, transept van één travee, koor van één travee met driezijdige koorsluiting.

Baksteenbouw met verwerking van arduin, onder kunstleien zadeldaken en lessenaarsdaken, afgewolfd op het koor.

Bepleisterd, neogotisch interieur met gepolychromeerd houten spitstongewelf in middenbeuk en transept; spitsboogvormige scheibogen op zuilen met knoppenkapiteel tussen midden- en zijbeuk. Boven de zijbeuken, een houten zoldering die de dakhelling volgt. Houten straalgewelf in het koor.

Mobilair: Kruisbeeld, eik (16de eeuw); Sint-Petrus, gepolychromeerd, eik (17de eeuw); Sint-Rochus, gepolychromeerd, eik (17de eeuw); Sint-Jan-de-Doper, gepolychromeerd, eik (18de eeuw); gestoffeerd Mariabeeld, eik (18de eeuw).

Twee expositietronen, gemarmerd hout (tweede helft 17de eeuw). Biechtstoel en preekstoel, eik, Luikse Lodewijk XV-stijl (midden 18de eeuw); reeks van zes kerkbanken, eik (eerste helft 18de eeuw).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23108 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.