Hospitaal voor Mannen

Thans O.C.M.W.-hospitaal en tehuis voor bejaarden.

Complex in eclectische stijl met neobarokelementen, gelegen aan de Hoge Veser, die door platanen is afgezoomd. Gebouw van 1875-1888 naar ontwerp van architect J. Bruyenne. Baksteen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (leien), met dakkapellen. Ten noordwesten, vleugel van het voormalige Dispensarium (1843-1846), in het verlengde van het hoofdgebouw. De voorgevel telt elf + dertien + vier traveeën; arduinen plint, kordon en hoekbanden. Trapgevels boven de eerste en tweede travee, de tiende en de elfde travee, de drie middentraveeën der gevelinsprong en de derde en vierde travee van rechts. Gesmeed ijzeren muurankers. Baksteenfries onder de houten kroonlijst. De drie met trapgevel bekroonde middentraveeën der gevelinsprong zijn opgevat als monumentale poorttravee; in de geveltop met wapenschild van Sint-Truiden en het opschrift HOPITAL, en onder de bovenvensters twee gevelstenen met opschrift HENRI SWENNEN 1900 en EDMOND DE MALIZARD 1907.

Getoogde arduinen vensters met licht inspringende sluitsteen. Gelijkaardige, hoge poort. De zuidwestelijke gevel, met de beide, haakse vleugels (elk zeven traveeën lang en drie breed), is soberder opgevat; verhoogde begane grond en gecementeerde plint. Baksteenfries onder de kroonlijst; gesmeed ijzeren muurankers; bakstenen kordons. Getoogde vensters in een licht uitspringende, bakstenen omlijsting en doorlopende arduinen lekdrempels.

De noordwestvleugel telt tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), en is met de voorgevel naar het zuidwesten gericht. Verankerd bakstenen gebouw. De voorgevel heeft een hardstenen plint. Licht getoogde bovenvensters in rechthoekige verdiepte gevelvlakken; hardstenen lekdrempels. Twee rechthoekige deuren in een verdiepte kalkstenen omlijsting op neuten. Blinde achtergevel, op twee recente vensters na. De oude kern van het gebouw blijkt duidelijk uit de rechtse hoekband van kalksteen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hospitaal voor Mannen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84271 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.