Geschoren haag van gele kornoelje

De geschoren haag van gele kornoelje vormt een relict van een steeds zeldzamer wordende vorm van perceelsafsluiting, typerend voor de streek Sint-Truiden - Heers.

De vormgeschoren haag van gele kornoelje (Cornus mas) omzoomt de oude voortuin van een vierkantshoeve langs de Helshovenstraat, op de hoek van de Groot-Gelmenlaan en de Klein-Gelmenstraat tegenover de kerk van Groot-Gelmen. In het midden, ingewerkt in de haag, is er een smeedijzeren toegangshekje naar de voordeur van de hoeve aanwezig. De haag vormt een historische eenheid met de hoeve.

Deze haag, 46 meter lang en 1,6 meter hoog (opname in 2007), vertoont een representatieve vorm voor de soort. Een vormgesnoeide haag van gele kornoelje is een traditionele haag in de regio Sint-Truiden - Heers. Een haag die de voortuin afsluit is niet langer courant aanwezig in een dorpskern, dit type afsluiting wordt zeldzaam. Op de hoek van de Groot-Gelmenlaan en de Klein-Gelmenstraat bepaalt de haag het straatbeeld. De haag is (op het moment van de bescherming) goed onderhouden en vormt een waardevol en traditioneel groenelement in het dorpscentrum.


Bron     : Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL002579, Houtig erfgoed, beschermingsdossier (S.n., 2010)
Auteurs :  Cox, Lise, Van der Linden, Geert
Datum  : 2010

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Geschoren haag van gele kornoelje [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/130698 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.