Toegangspijlers domein Nieuwenhoven

Twee pijlers bij de toegang tot het voormalige kasteeldomein Nieuwenhoven. De pijlers zijn gelegen ten zuidwesten van het 300765 aan de Hasseltsesteenweg naast een koetsierswoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Deze nieuwe toegang tot het domein Nieuwenhoven werd waarschijnlijk aangelegd rond 1878, het jaar van de opbouw van de ernaast gelegen koetsierswoning. Van hieruit vertrekt er een slingerende gekasseide laan, geflankeerd door jonge beuken, van anderhalve kilometer tot aan het kasteel (weg kadastraal geregistreerd in 1902). Dit is nog steeds de toegang tot het provinciaal domein Nieuwenhoven.

Aan weerszijde van de toegang twee zware vierkanten pijlers opgetrokken uit Maastrichtersteen (mergel) en blauwe hardsteen. De pijlers zijn geringd door gebouchardeerde blauwe hardsteen en hebben een uitgewerkte bekroning, vroeger met bol.

Naast de toegangsdreef voormalige koetsierswoning (Hasseltsesteenweg 324) gedateerd door een recente jaarsteen "Anno 1878". Vandaag is de woning sterk verbouwd, maar er zijn nog elementen aanwezig die net als de andere bijgebouwen van Nieuwenhoven een pittoresk karakter aan de woning geven door het gebruik van houtwerk tegen de gevels. Het gebouw sloot qua stijl nauw aan bij de 300765 en de 300765.


Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2015

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Toegangspijlers domein Nieuwenhoven [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300765 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.