Boswal met laag geknotte bomen domein Nieuwenhoven

Oude boswal op de scheiding van het 17de-eeuwse abdijdomein van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven met het 'Hoge Mielenbroekbos' van de abdij van Herkenrode. Deze wal diende als perceelsscheiding tussen de twee eigendommen. De boswal bestaat uit een aarden wal met laag geknotte haagbeuken naast een gracht. Dit ensemble is goed zichtbaar over een lengte van 120m en telt nog 18 levende exemplaren oude geknotte haagbeuken. De knothoogte varieert van 0,80 - 1,40m. Twee met de knotten aan elkaar vergroeide exemplaren doen vermoeden dat op de wal een kaphaag stond. De hoge uitlopers op de knotten bewijzen dat het beheer al een hele poos geleden is opgehouden. De knotten zelf vallen niet meer te dateren, maar het gaat in elk geval om oude exemplaren. De boswal verloor zijn functie, toen de genationaliseerde domeinen van de abdijen van Sint-Trudo en Herkenrode in 1797 aan particulieren werden verkocht en in de loop van de 19de eeuw in bezit kwamen van eenzelfde familie.


Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 2014

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Boswal met laag geknotte bomen domein Nieuwenhoven [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135418 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.