Boswal met laag geknotte bomen domein Nieuwenhoven

Oude boswal op de scheiding van het 17de-eeuwse abdijdomein van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven met het 'Hoge Mielenbroekbos' van de abdij van Herkenrode. Deze wal diende als perceelsscheiding tussen de twee eigendommen. De boswal bestaat uit een aarden wal met laag geknotte haagbeuken naast een gracht. Dit ensemble is goed zichtbaar over een lengte van 120m en telt nog 18 levende exemplaren oude geknotte haagbeuken. De knothoogte varieert van 0,80 - 1,40m. Twee met de knotten aan elkaar vergroeide exemplaren doen vermoeden dat op de wal een kaphaag stond. De hoge uitlopers op de knotten bewijzen dat het beheer al een hele poos geleden is opgehouden. De knotten zelf vallen niet meer te dateren, maar het gaat in elk geval om oude exemplaren. De boswal verloor zijn functie, toen de genationaliseerde domeinen van de abdijen van Sint-Trudo en Herkenrode in 1797 aan particulieren werden verkocht en in de loop van de 19de eeuw in bezit kwamen van eenzelfde familie.


Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 2014

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Boswal met laag geknotte bomen domein Nieuwenhoven [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135418 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Vijftig deniers, te spenderen bij de Truiense handelaars

De Truiense afdeling van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV, later Unizo) is opgericht in 1925. Onder voorzitter Omer Thierie en ondervoorzitter Alain Nolens, bakker, was het NCMV erg actief in de crisisjaren 1980. Zo werd er een secretariaat gevestigd in de Minderbroedersstraat. 

Ook in 1980 liet het NCMV een kopie in messing maken van zilveren en gouden penningen bij gelegenheid van 1325 jaar 'bestaan' Sint-Truiden. Deze token van 50 deniers (of 50 Belgische franken) was in de tweede helft van de feestmaand december enkel te koop bij deelnemende handelaars, herkenbaar aan een vitrineklever. Na deze periode kon de penning bij elke bankinstelling terug worden ingewisseld. Ook de maanden na de actie konden verzamelaars terecht bij de Dienst voor Toerisme voor aankoop van de token. 

De rectozijde van de munt toont een middeleeuws zegel van de heilige Trudo voor de abdij, met de randtekst SANCTI TRUDONIS SIGILLUM. Op de versozijde staat het stadswapen met dubbelhoofdige adelaar, omkranst door streekfruit, korenhalmen en ossenkop. Die zijde draagt de randtekst SENATUS POPULUSQUE TRUDONENSIS 655-1980.  50 DENIERS. 


Foto's Mark Dusar Sint-Truiden