ERFGOUD

Historische personen van Sint-Truiden

Abten

Burgemeesters

Christina de Wonderbare

Erfgoedactoren

Oorlogsslachtoffers

Priesters

Religieuze personen

Verenigingen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gilen, Tony (Albert Marie Ghislain), geneesheer

Sint-Truiden 18.10.1944   Sint-Truiden 12.06.1990 

Zoon van telegraafbediende Jean en Marie Juliette Marguérite Deckers, Sint-Trudostraat.  

College Sint-Truiden. Stichtend voorzitter stedelijke jeugdraad 1963. Huisarts 1969, gemeenteraadslid CVP en folklorist. Bezieler van de dialectkring “’t Neigemenneke”  1980. Verzamelaar Trudonensia. Als bestuurslid Oud-leerlingenvereniging College samensteller basisarchief vereniging. Medestichter Vrienden van de Minderbroeders en Trudo-Abdij-Aktie .

Publ.: Dzjèfke van Gossem, in ’t Bukske nummerou twie, Sint-Truiden: ’t Neigemenneke, 1985, p. 15-16.
Lit.: Schakels, 8, 1990-1991, nr. 1, p. 2.