ERFGOUD

Abten

Columbanus, Jan, abt

... 780 Abt, Dichter , musicus en componist . Volgens sommigen auteur van het oudst gekende muziekwerk in België, de Pla...

Adalbero, abt

Adalbero was tegelijk bisschop van Metz en abt in Sint-Truiden.

Adelardus II, abt

Adelardus II was rond 1070 dé kerkenbouwer in onze streek

Guntram, abt Sint-Truiden

...en al jong monnik Sint-Truiden. Grote gestalte. Strenge opleiding bij abt Poppo in Stavelot. Kamerheer en financieel be...

Herman II, abt ST

...te abt Sint-Truiden 1095. Aangeduid door Godfried van Bouillon, maar afgezet en geëxcommuniceerd door bisschop Otbert ...

Diederik, ‘Theodoricus’, ‘van Sint-Truiden’, abt

....04.1107 Opgeleid als knaap in de abdij, letterkundig talent. Scholaster. Vluchtte tijdens troebelen na dood van abt 1...

Rodulf(us), abt

... Sint-Truiden 06.03.1138 Zoon van onvermogenden bij Namen. Studies en subdiaken Luik. Benedictijn, custos scholast...

Folcardus, abt ST

...g ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras tot abt gewijd in F...

Betten, Leonard, abt

Krachtige abt rond 1600, die Halmaal verwierf en de kerk van Donk bouwde. Voerde hervormingen in

Germeys, Hubert I, abt

...en 19.10.1638 Broer van deken Jacob Germeys (ca. 1575 – Sint-Truiden 1624). Licentiaat theologie en prior abdij Sint-T...

de Schroots, Joannes Hieronymus, abt Flône

...

"; } marker.bindPopup(content).openPopup(); }); mymap.closePopup(); }); $(".timeline").each(function(ind1){ $(".timeline").find("a").hide(); $(this).next(".timeliner").css("display", "flex"); var dates = []; var id = $(this).attr("id"); var l = $(this).find("a").find("article").length; $(this).find("a").find("article").each(function(ind2){ var t = $(this).find("h3").text(); $(this).attr("id", "id-" + ind1 + "-" + ind2); var sd = $(this).attr("data-startdate"); if(sd.indexOf(".") > -1){ var d = sd.split("."); var rdate = ""; if(parseInt(d[2]) > parseInt(d[0])){ rdate = d[2] + "-" + d[1] + "-" + d[0]; }else{ rdate = d[0] + "-" + d[1] + "-" + d[2]; } sd = rdate; } var d = new Date(sd); var x = {"id": "id-" + ind1 + "-" + ind2, "date": d}; dates.push(x); }); dates = dates.sort((a, b) => a.date - b.date); for(i=0;i"); div.attr("data-id", dates[i].id); div.attr("data-timeline", "timeline-" + id); div.css("cursor", "pointer"); div.on("mouseenter", function(){ var id = $(this).attr("data-id"); var href = $("#" + id).attr("data-href"); var d = $(this).text().trim(); var html = $("#" + id).find(".acontent").html(); html = "

" + d + "

" + html; var cover = $("#" + id).attr("data-cover"); var dt = $(this).attr("data-timeline"); var div = $("
"); $("#"+dt).find(".eventcontent").find("div").remove(); div.html(html); div.addClass("animated").addClass("fadeIn"); div.css("cursor", "pointer"); div.on("click", function(){ window.location = href; }); $("#"+dt).find(".eventcontent").append(div); $("#"+dt).find(".eventcontent").css("background-image", "url(" + cover + ")"); }); div.text(dates[i].date.getFullYear()); $("#timeline-" + id).find(".eventdates").append(div); } }); });
Beweeg over een jaartal...
ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation