ERFGOUD

Historische personen

Adalbero, abt

Adalbero was tegelijk bisschop van Metz en abt in Sint-Truiden.

Baltus, Georges (Richard Michel Guillaume) Marie, kunstenaar

Telg uit de ondernemersfamilie Baltus (o.m. koloniale waren) en gekend kunstschilder

Bonaers, Albert (Emile Paul), militair

Voorzitter eenheidsfront oud-strijders

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Onderwijzer-illustrator die pedagogische artikels en leerboeken geschiedenis schreef in het Antwerpse

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Rentenierster actief in maatschappelijke werken, onder meer de kantschool van de Ursulinen

Christiaens, Marie, volksfiguur

Marie moest een proces wegens hekserij ondergaan in 1667 en is waarschijnlijk terechtgesteld

Wauters, Jean Pierre (Jan), stadsarchivaris Tienen

...

Aerts, Felix (Hubertus), componist

Deze zoon van een huisschilder werd directeur van de muziekschool van Nijvel

Aldous Huxley

...ans geslachtdwepend met Darwin's vuurnaar Eton en Oxford gebrachtdoordrenkt in literatuur door Lady Virginia Woolf geste...

Appeltants, Leopold

'Kogelke' Appeltants schopte de bal zelfs ooit als Rode Duivel

Baerts, (Paul Emile Justin) René, missionaris

Zoon van ijzerhandelaar Baerts en als missionaris van Scheut bezweken op terugreis uit Congo

Baerts, Arthur (Henri), secretaris-generaal

Jurist Arthur Baerts verdiende zijn sporen in het Congo van Leopold II en werd later directeur-secretaris-generaal van h

Avi, Pierre (August), "Piet"

Piet Avi was actief als schrijver en in lokale cultuurmiddens

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Samen met zijn broer Richard bouwde Louis Baltus in Sint-Truiden een imperium uit van koloniale warenhandel, met magazij

Banning, Emile (Theodore Joseph Hubert), directeur ambtenaar.

Raadgever van Leopold II inzake Congo. Immigrant na scheiding beide Limburgen en leerling College Sint-Truiden

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

...int-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen ...

Bellefroid, (Jean) Lambert, secretaris-generaal

Dokter Bellefroid uit Zepperen organiseerde landbouwstatistieken als ministeriedirecteur en schreef over de duur van het

Belet, (Joseph) Nicolas,

Nico Belet was onder meer de huiscomponist en stichter van de zang- en toneelvereniging 'De Vreugdegalm'

Bertrand, Alfred (Alfons Elisabeth)

ACW-er Fred Bertrand werd minister van verkeer en was de vader van gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Bessemans, Jozef (Evarist), 'padre José'

Als Salesiaan deed hij jarenlang missie- en opbouwwerk in Brazilië, waar hij ook overleed

Bessemans, (Jozef Frans Antoon) Albert, hoogleraar

Professor Bessemans verwierf internationale faam, niet in het minst als syfilis-specialist en scepticus bij paranormale

Bessemans, Juul, landbouwer

Landbouwer-dichter Juul Bessemans was een Vlaamsvoelend gemeenteraadslid uit Metsteren

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Pater Biets was de ijveraar voor de parochie Sint-Augustinus in Nieuw-Sint-Truiden, de stadsuitbreiding in het noordwest

Blanckart, (Jean Antoine Henri) Hubert, fotograaf

Hubert en zoon Henri, uit de gekende familie Blanckart, waren de meest prestigieuze fotografen in onze stad

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

De populaire katholieke politicus Emile Blavier stond gekend voor zijn dienstbetoon maar geraakte in conflict met zijn p

Boelen, Frans, priester

Pastoor Boelen was een strijder voor de Vlaamse zaak

Boden, (Jean Henri Libert) Jules, nijveraar

Jules Boden richtte de Trudo-fabriek voor fruitsap, cider en (schuim)wijn op in Melveren als opvolger van de stokerij Va

Blondiau, Joseph,

"Stijnke" stond bekend omwille van zijn diavoordrachten over diverse onderwerpen. Fotografeerde o.m. de terugtrekkende D

Boes, (Marie Guillaume) Gustave, schooldirecteur

Kanunnik Boes ijverde voor monumentenzorg en archeologische opgravingen

Boijen, Richard (Jozef Marie Ghislain), historicus

Hoofd van het documentatiecentrum van het Legermuseum in Brussel

Bolle, Jan "van Brustem", edelman

Stamvader van de heren van Rijkel

Bonneux, Joseph (Michel), gemeentesecretaris Zepperen

Jef Bonneux nam deel aan de slagen bij Namen en aan de IJzer in 1914. Hij huwde met z'n Franse "marraine" en werd gemeen

Bongaerts, (Joannes) Hendrik, politicus

Als katholiek, Vlaams verenigingsfiguur tegenstander van liberaal kopman Peten in Velm

Bongaerts, Hendrik (Nicolaas Karel), missionaris

Scheutist en pastoor in Engelmanshoven

Bormans, Jan Hendrik, taalkundige

Behoorde samen met kanunnik Coninckx en Hendrik Prijs tot het driemanschap gekende literatoren uit onze stad

Bossaert, Omer (Joseph), bibliothecaris

...-Truiden 19.07.2009 x Judith Geerdens Zoon van Jozef Camille, voerman en slager uit Poperinge, en Marie Josephine Heus...

Breedzyp (van), of Breedzips, Diederik, miniaturist

Diederik verluchtte handschriften in de Sint-Truidense abdij rond 1540-1550.

Brans, Jan (Victor Lucien), auteur

Vlaams militant, uitgeweken naar Spanje einde WO II. Medestichter Vlaams Blok

Brialmont, (Jean Joseph) Emile, ijzergieter

Startte de gieterij Brialmont in het bedrijf Beauduin. Bekend voor machineonderdelen, kachels en later sierkanonnetjes e

Bronckaers, Oscar (Jean Pierre), kunstschilder

Gekend voor zijn Kempische industrielandschappen, maar beschouwd als echte Truienaar

Bruyninx, Jan, edelman

Loons grensbewaker en halfheer van Brustem. Liet zelf zijn grafzerk plaatsen in het hoogkoor van de Minderbroederskerk

Brouwers, Jacques (Jean Xavier), auteur

Pastoor Brouwers was een bijzonder actief schrijver, vooral over middeleeuwse streekadel en erfgoed. De belangrijkste ov

Carlier, Jean Philippe 'Jan'

Jan wordt beschouwd als de stichter van het bloeiende reisbureau De Blauwe Vogel

Cartuyvels, Guillaume (Everard Servais), zoeaaf

Guillaume sneuvelde als vrijwilliger bij de verdediging van de Pauselijke Staten in de slag bij Castelfidaro in 1860

Cartuyvels, (Marie Guillaume) Clément, burgemeester

Clement Cartuyvels leidde de stad tijdens de bloeiende Belle Epoque, maar maakte ook de Eerste Wereldoorlog mee

Cartuyvels, (Jean) Louis (Ursmare), missionaris

Redemptorist Cartuyvels stichtte de - mislukte - Belgische kolonie New Brabant in de VS rond 1850

Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Deken Cartuyvels haalde Sint-Truiden uit zijn winterslaap en lanceerde het katholieke réveil met ondermeer kloosterorde

Cartuyvels, (Marie Guillaume) Paul, burgemeester

Burgemeesterszoon en bevelhebber burgerwacht, kasteelheer Rochendaal. Als burgemeester bouwheer weeshuis en restauratie

Cartuyvels, Petrus (Remaclus), pastoor

Pastoor van Sint-Marten en van het begijnhof

Cauwels, Alfred, 'Pater Pacifique'

Pater 'Pacifik', minderbroeder en sportpromotor, werd wel eens de 'bruine Deken' van Sint-Truiden genoemd omwille van zi

Claes, François (Toussaint), nijveraar

Aannemer Frans Claes-Lekens ontwikkelde een indrukwekkende reeks van bedrijvigheden in de bouw. In de Belle Epoque ontwi

Claes, Jacobus, 'Jacobus Gorcomiensis'

Norbertijn Jacob Claes schreef populaire moraliserende volksboekjes in dialoogvorm

Claes, (Jean Hubert) Ferdinand, veearts

Veearts Claes, specialist botziekten, week uit naar Bilzen

Claes, (Joseph Baptiste) Camille, kunstglazenier

Het werk van glazenier Claes vind je in een reeks kerken

Clerinx, (Georges) Evarist, brouwer

Evarist bouwde in de late 19de eeuw een afspanning-brouwerij uit langs de nieuwe steenweg op Namen, later gekend voor he

Clebsattel de Cernay, baron Jean Charles Marie Armand Emmanuel, zoeaaf

Geboren Truienaar, verwant met de Waha, de Menten en de Pitteurs. Slag bij Mentana, overleden in Venetië 1868

Claes, (Marie Josephe Antoine) René, nijveraar

Zoon van de gekende vastgoedontwikkelaar Frans Claes-Lekens. Ontsnapte aan Duits krijgsgevangenschap in 1914 en medestic

Clerinx, Jean Arnold, orgelbouwer

... ongehuwd Familie uit Halmaal, sinds 1737 in Sint-Truiden. Zoon van jeneverstoker en tingieter Pierre Jean en Barbara...

Coart, Frans, burgemeester Zepperen

Burgemeester die belangrijke openbare werken liet uitvoeren en de gemeenteschool vlakbij zijn herenhoeve en het kerkplei

Coart, Godfried, Govaert, van Melveren, Mervellanus, martelaar

Godfried Coart van Melveren was als minderbroeder-martelaar, opgehangen door de protestanten in een schuur bij Gorkum (N

Coelmont, Joannes Leonardus, burgemeester Brustem

...m 13.08.1865 , x 1797 Maria Anna Lelièvre Zoon van pachter Guilhelmus en Maria Anna Hespsbiens of Hesbeens. Bij Molen...

Coelmont (Egidius Norbertus Eduardus Robertus), 'pater Eduard', praemonstratenzer

Witheer Eduard werd pastoor in Jezus-Eik waar hij het bedevaartsoord Mariahof oprichtte

Coëme, (Joseph Lambert) Henri, 'Ri', kunstenaar

Eén van de belangrijkste Truiense kunstenaar en directeur van de Academie beeldende kunsten

Coemans, Oscar, notaris

Notaris Coemans bracht het tot katholiek senator en bestendig afgevaardigde op het einde van de 19de eeuw

Coenegrachts, Herman, aalmoezenier

Rector van Sint-Marten en aalmoezenier van de Mexico-expeditie ter ondersteuning van keizer Maximiliaan, begraven in de

Collart, Roger (Leon Edward), leraar

Stichtend voorzitter Toeristische Gidsenbond Sint-Truiden en meester-verteller. Herontdekte Huxley en zijn band met Sint

Collet, Paul ‘Maxim Kröjer’, toneelauteur

...sp. 28.03.1979 , x Madeleine Buelens, xx Mia Bongaerts Ll. normaalschool Mechelen, onderwijzer parochiale scholen Antw...

Columbanus, Jan, abt

... 780 Abt, Dichter , musicus en componist . Volgens sommigen auteur van het oudst gekende muziekwerk in België, de Pla...

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Voor de dichter-kanunnik Simon Michael Coninckx kwamen buitenlandse literatoren speciaal naar Sint-Truiden

Coninckx, Simon Michaël, dichter

...int-Truiden 14.04.1839 Zoon van Simon, welstellende garen- en bandhandelaar, gemeenteraadslid en koopmansgraaf en van ...

Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Geschiedschrijver-monnik die de abdijkroniek aanvulde

Crollen, (Petrus) Ferdinand, boekbinder

Stamvader van de gekende drukkerij Crollen in Hasselt

Creten, (Pieter) Huibrecht, 'Zagemans', romanauteur

Pastoor-bouwheer in Wijer en volksschrijver. Schoonbroer van de Truiense drukker De Cocq en zoon van Truiense horlogemak

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Hoofdonderwijzer in Gelinden en auteur van leerboeken basisonderwijs

Daenen, Clément of Clemens (Joseph), taalactivist

Taalstrijder en studieprefect Atheneum Tienen. Redactiesecretaris 'Vlaanderen'

Daenen, (Martin) Alphonse, schepen

Onafhankelijk lokaal politicus in Brustem

d'Astier, graaf Henri (Louis Marie François), edelman

Graaf d'Astier gaf zijn titel aan eega de Pitteur-Hiègaerts, en daarmee ook aan het 'Gravenhof' of oude begaardenkloost

D’Hoe, Jozef Pieter Jef, componist

...nt-Truiden 06.12.1995 Marie Noëlie Vrancken Zoon van Adolf en Maria Theresia Van der Borgt. Blinde organist , stud...

d’Oultremont de Duras, gravin Clementine Isabelle Antoinette Eugénie Marie Ghislaine

...aine Oudoumont 26.08.2006 x Duras 1947 graaf Edouard de Liedekerke Dochter van Emmanuel d’Outremont (1881-1958) en ...

De (of Le) Cocq, Huibrecht (Lambert Nicolas), drukker

Als hoofdredacteur van de lokale weekbladen De Hoop en Het Regt een luis in de pels van de conservatief katholieke pers

de Chestret (de Haneffe), baron (Rémi Godefroid) Hyacinthe, politicus

De burgemeester van Kerkom maakte suiker in Bernissem, maar zijn dochter Leonie verwierf faam als voortrekker van de Waa

De Geneffe, Henri Eugène, drukker

Actief als winkelier, uitgever van reclameblad en religieuze brochures

de Creeft, ridder Ferdinand (Ignace Guillaume Nicolas), koloniaal

Avonturier, die na omzwervingen en suikerfabricage in de Antillen, bij zijn terugkeer in Sint-Truiden opzien baarde door

De Jongh, Edgard (Marie Alphonse), burgemeester

Zoon van de gekende schepen Guillaume De Jongh. Geneesheer en Lourdes-promotor

De Jongh, (Jean) Guillaume, schepen

Schepen die om zijn grote verdienste in de uitbouw van de stad in de Belle Epoque in 1906 een straatnaam kreeg

de Marneffe, Jean François, koloniaal militair

...rg (Congo) 31.12.1893 Zoon van landbouwer Charles (1838-1882) uit Ciplet, pachter kasteelhoeve Ordingen, en Clementin...

Demarneffe, Abdon (Joseph Maximilien Alexandre Oscar), burgemeester

...Sint-Truiden 20.02.1992 , ongehuwd Zoon van nijveraar en melkerijdirecteur François Joseph en Marie Odile Bormans van ...

De Lamberts (- Cortenbach), baron Werner (Joseph), gouverneur

Militair en provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen en Limburg, kasteelheer Terkelen

de Maugeer, ridder Jozef Philippus, politicus

...8.12.1791 Maria Catharina de Creeft . Zoon van Nicolas en Marie Josepha Courtois . Advocaat op de Grote Markt . Sche...

de Meeûs d’Argenteuil, graaf Edouard Marie Paul, politicus

...m 01.03.1944 Rosine de Moffarts van Brienen Zoon van graaf Henri de Meeûs en Amélie de Potesta. Landbouwingenieu...

de Menten de Horne, ridder Albert Ghislain Robert, politicus

...Brussel 16.05.1920 , x Jeanne Malou Eigenaar. Zoon van Léon en moeder Wyns. Vader van Armand. Broer van Armand, Jule...

de Menten de Horne, ridder Eric Christian Marie Ghislain François Xavier, verzetsman

...russel 20-10-1943 terechtgesteld Zoon van Armand en broer van Georges. Ridder, kasteel Horne. Reserve-wachtmeester 6de...

de Menten de Horne, ridder Georges Marie Ghislain François Xavier, navigator

...rove (GB) 02.01.1944 Ghislaine May (+1939) Zoon van Armand en broer van Eric. Ll. College Braine-l’Alleud en Sint-...

de Menten de Horne, ridder Leo Willem Frederik, gedeputeerde provincie

...Horne 21.12.1888 Virginie Wyns de Raucour Zoon van Jean Theodore en Marie de Stappers. Ridder en kasteelheer te Ho...

de Moffarts, baron Paul Florentin Laurent Marie ‘Paulo’, edelman

...2.1874 Luik 08.07.1920 Pauline de Rosen de Borgharen Zoon van baron Armand en Marie Whettnall , kasteelvrouwe van Ni...

de Moffarts d’Houchenée, baron Marie Florentin Fernand, burgemeester Kerkom

...1922 Emma Van Brienen Zoon van Adolphe en Françoise de Chestret de Haneffe. Kasteelheer Kerkom. Vader van Rosine (18...

de Menten, Léon Francois, kasteelheer

... Sint-Truiden Horne 23.08.1822 , x gravin Anna Catharina de Looz-Corswarem Zoon van Jean Henri en Cunera de Menten of ...

de Musiel, dame Margaretha ‘Régine’, benedictines

....03.1753 Nieuwerkerken kasteelhoeve 28.09.1836 Dochter van Godefridus, uit Lorreinse adel, en Eva Neuman de Bergh . ...

de Pitteurs Hiegaerts (d’Ordange), baron Charles Lambert Balthazar, suikerfabrikant

...l 09.07.1863 Marie Sophie Van Houthem-Swendel Marie Henriette Van Houthem Zoon van Jean Théodore Balthazar, advocaa...

de Pitteurs Hiegaerts, baron Antoine Jean Theodore Alexandre Joseph, senator

...-Truiden Speelhof 17.11.1874 nicht Laure de Pitteurs Zoon van Jean Théodore Balthazar, advocaat en burgemeester Sin...

de Pitteurs Hiegaerts, baron Léon (Charles Georges Marie Louis), kasteelheer

...ingen 09.05.1902 Isabelle de Cartier d’Yves Zoon van Charles en Maria Henriëtte Van Houthem. Broer van Armand en ...

de Pitteurs Hiegaerts, baron Henri (Theodore Jules), gouverneur

...el 29.12.1917 1855 nicht barones Sophie de Pitteurs-Hiégaerts van Ordingen 1879 barones Eulalie Snoy Zoon van inter...

de Pitteurs Hiegaerts, baron Edmond (Charles Joseph Théodore), diplomaat

...burg 15.09.1896 , x gravin Mathilde d’Arschot-Schoonhoven, xx Maria Feodorovna de Tzernichoff Broer van gouverneur ...

de Pitteurs Hiegaerts, baron (Théodore) Ernest (Louis Ignace), burgemeester

...35 Brussel 22.11.1903 nicht Laure de Pitteurs-Hiégaerts Zoon van Charles, kasteelheer te Ordingen, en Marie Henri..

De Racourt, Jozef, pastoor

... Rijkel 06.12.1961 Zoon van Truiense handelaar naaimachines en confectie Charles en Félicité Hermans van Velm. Pri...

de Renesse d’Elderen, Frederik, commandeur

...sem 21.01.1714 Zoon van graaf George Frederik en Anna Margaretha von Bocholtz, nicht van de landcommandeur. Duitse Ord...

de Stappers, Robert Gerard, voorzitter hospitaal

...– Sint-Truiden 03.03.1858 . Zoon van Willem (1735- Maastricht 1792), heer van vrijheid Brustem, Over- en Neerhespen, ...

de Schroots, Joannes Hieronymus, abt Flône

......

De Roeck, Lodewijk, "Ludo", "broeder Louis", leraar

...ssel hosp. , 04.02.1982 Ll. Sint-Henricusinstituut Antwerpen en normaalschool Broeders Leuven. Broeder der Christelijke...

de Theux de Meylandt, graaf Barthélemy (Theodore), eerste minister

Sint-Truiden telt een eerste minister onder zijn telgen: de graaf van kasteel Schabroek

De Tilloux, Georges (Marie Theodoor), fruitteler

...en 26.07.1953 ongehuwd Pachtersfamilie uit Angleur. Zoon van ‘Doke’ Theodore, neef van burgemeester Poelmans van ...

De Troeyer, Aloysius Hubert Maria, "pater Benjamin", historicus

...t-Truiden 19.03.2004 Zoon van Justinus Albertus en Maria Elisabeth Van Bladel. Ll. Sint-Victor Turnhout. Minderbroed...

Debruyn, (Jean) Antoine, didactisch auteur

Onderwijzer Debruyn publiceerde over de plichten van de kinderen, onder meer ook om de dieren te beschermen

Debruyn, Eugène (Lambert), geneesheer

...Sint-Truiden 04.05.1904 , x Mathilde Delgeur Zoon van geneesheer-chirurg Joannes Josephus Franciscus en Maria Joanna C...

Debruyn, (Emile Alfred) Léon, advocaat

Deze dokterszoon en bankier ijverde voor de Expo 1907 en stichtte de verzekeringsmaatschappij 'Le Phénix Belge' in Antw

Debruyn, Joannes, koster

Het schrijfboek van koster Debruyn vormt een kostbare kroniek voor het leven in Sint-Truiden in de 18de eeuw

Debruyn, (Paul Jozef) Arsène, architect

Architect die uitweek naar Tessenderlo op latere leeftijd

Degreef, Jan (Frans Richard), voorzitter COO

Oudstrijder, stadsambtenaar en als COO-voorzitter ijveraar voor nieuwbouw kraamkliniek en rustoord Meiland

Delgeur, Nicolaus, burgemeester

...nt-Truiden 21.02.1875 Rosalie Beckers Zoon van Michaël Englebert en Maria Anna Vanham die gehuwd waren in Sint-Jacob...

Delannay, Roger, piloot

Kwam tijdens de eerste luchtgevechten op 10 mei 1940 om het leven in Sint-Truiden

Dehennin, (Ferdinand) Emile, architect

Hulp-architect van de Expo 1907 en ontwerper van diverse gebouwen rond 1900

Delhuvenne, (Gustave) Maurice (Clara), administrateur-generaal

Zoon van het in december 1946 in huis vermoorde koppel aan de Tiensevest

Delooz, René (Joseph Albert) 'pater Eugenius', minderbroeder

IJveraar voor lotsverbetering van Parijse sloppenkinderen en halfbloedkinderen uit vml. Belgisch-Congo, nu controversiee

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Oersterke veteraan van het Mexicokorps jaren 1865, volksnaam was Djef Pals

Derckx, Theodoor Aloysius Antoon Hubert ‘Herman Jozef’, pastoor

...ye (Fr.) 22.01.1880 Zoon van Jan Gerard en Maria Hendrina Dohin. Studies Rolduc. Praemonstratenzer Averbode 1834, pr...

Demal, Jean Joseph François, seminariedirecteur

...t-Truiden 18.04.1878 Zoon Nicolaas en Maria Gertrudis Viggria. Ll. College Sint-Truiden. Priester 1834. Leraar Rold...

Demal, Charles Joseph Léon, advocaat

...int-Truiden 25.11.1948 , x Madeleine Kempeneers Zoon van Jean Joseph , griffier vredegerecht Sint-Truiden. en Marie Jo...

Derouck, Jacques Charles, fabrieksdirecteur

...berg 08.05.1909, x Louise Lintermans Zoon van badhouder Jacques en Thérèse Antoinette Hovaere . Directeur suikerfa...

Dethiou, Camille Maurice architect

... Ukkel 9.10.1995 1938 Elsa Marie Joséphine Haenen Yvonne Hardy Julienne Vandebroeck Zoon van koperslager Louis u...

Diederik, ‘Theodoricus’, ‘van Sint-Truiden’, abt

....04.1107 Opgeleid als knaap in de abdij, letterkundig talent. Scholaster. Vluchtte tijdens troebelen na dood van abt 1...

Dirks, Louis Franz Servatius, minderbroeder

...int-Truiden 28.08.1887 Zoon onderofficier Jacob en Maria Gertrudis Schiemes. Hulponderwijzer Thorn (Nl.) 1840. Mind...

Dirix, Joannes Lambertus Andreas "pater Lambert", minderbroeder

...int-Truiden 05.03.1843 Zoon van Hubert en Maria Elisabeth Happaers. Thuis bij heeroom Willem Happaers, pastoor en on...

Dignef, Antoine, wielrenner

...uiden 09.04.1991 Marie-Thérèse Bronckaars Uit groot gezin, zoon van handwerker Maximinus en Maria Neuteleers, Velm ...

Donatus, auteur

...jk vml. monnik in Sint-Truiden. Eerste biograaf van Sint-Trudo , in opdracht van Angelram, bisschop van Metz (768-791),...

Dorissen, Joseph Alexis, gemeenteraadslid

...4.1971, x Flore Vanistendael Zoon van venter Pierre en Louise Vannut, Luikersteenweg. Oorlogsinvalide WO I. Broer van C...

Dorlandus ‘de Walcuria’, Peter, ‘Pieter van Diest’, religieus auteur

...1507 Geboorteplek kan liggen bij Velm , bij Velp of bij Philippeville ‘Walcourt’. Studies Leuven 1472. Karthuizers...

Dufaux, Julien Marie Joseph, gedeputeerde provincie

... Sint-Truiden 12.01.2007 Nicole Reynders Zoon bediende en beenhouwer Edgard en Jeanne Sente . Licentie geschiedenis...

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

...hosp. 22.01.1933 Sylvie Abels Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters. Ll. Normaalschool Sint-...

Drieghe(r), Henricus Ludovicus Josephus ‘pater Adjutus’, minderbroeder

...07.12.1929
Zoon van Theophile en Mathilde Amelia Van Zandycke. Broer van Gasthuiszuster Rosa. Ll. College Eeklo. Minder...

Dusar, Albert Marie Auguste Gérard, cultuurambtenaar

...t 01-10-1975, x Mariette Kerkhofs
Zoon van bankbediende Joseph Henri Marie en Marie Josephine Gérardine Vanderbeek, Di...

Eggen ‘van Terlan’, Johan Lodewijk Marie, professor rechten

....12.1952 Anne Marie Cornelie del Brandon prinses Elisabeth von Isenburg-Birstein Kleinzoon van gareelmaker-herbergi...

Engelbos, Camille Edouard Joseph , pastoor

...05.1911 Sint-Truiden 20.04.2002 Tweelingsbroer van zus. Zoon van landbouwer Jean Henri uit Velm, voorzitter Kerkfabr...

Eyckens, Martin Philip "Simon", pastoor

... Zoon van Martin en Philomena Groenen . Praemonstratenzer Averbode 1893, priester Tongerlo 1899. Kapelaan Helchteren 1...

Entbroukx, Henri Hubertus ‘Arie’, toneelauteur

...Lier 10.01.1971 Zoon van venter Servais en Melanie Beckers. Ll. College. Inspecteur directe belastingen. Balen-Neet,...

Festraerts, Paul Guillaume François, nijveraar

...-Truiden 25.03.2008 Florence Poelmans Zoon van schoenmaker François en Marie Thérèse Corvers. Startte studies archit...

Festraets, Christiaan,

...eeuw Dominikaan te Leuven, verwerkte het leven van Sint-Trudo tot een toneelstuk in twee delen, Tspel van Sint Trudo. Mi...

Festraets, Julien Louis Kamiel, horlogemaker

...int-Truiden 24-05-1974 1927 Hélène Engelbos Zoon van horlogemaker Jacques Lambert Festraets en Marie Pauline Van Sly...

Flamend, Jan Alfons, leraar

...hosp. 30.03.1986 Paula Vanham Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en Marie Josephine Clémentine Vlekken. Gro...

Feytons, Guido Jozef Albert, schepen

... 25.04.2005 Lydia Knapen Afkomstig van Wellen. Zoon van Henri, autoverkoper garage Pax, en Maria Theresia Hubertina R...

Festraets, Leonard "Naarke", oorlogsslachtoffer

...int-Truiden 11.05.1940 Marie Alphonsine Strauven Zoon van François en Wivine Coninx. Frituuruitbater Kleine Zoutstr...

Folcardus, abt ST

...g ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras tot abt gewijd in F...

Foucart, (Jean Joseph) Achille, architect

...rs 27.06.1952 Armande Baiwir Zoon van herbergier Joseph van Sint-Gilis en Mélanie Moers (Sint-Truiden 1832-Tongeren ...

Foullon, Erardus Adamus Servatius, kroniekschrijver

... Zoon van Erard , procureur en stadscommissaris Luik, en Maria Groutars. Halfbroer van Erasmus, raadsheer van de prinsb...

Frissaer, Guido (Marie Georges), brandweerofficier

...nt-Truiden 05.03.1984 dienstongeval Lutgarde Vanaeken Zoon van Jozef, politieman en brandweerman, en van Alice Swartenb...

Franck, Marie Alphonse Joseph Henri "pater Servatius", minderbroeder

...keren 17.04.1921 Broer van pater Gabriël. Minderbroeder Tielt 1898, priester Turnhout 1904. Lector College Lokeren 190...

Gérard, Isidore Joseph, architect

....11.1881 Pauline Finoelst Zoon van handelaar Nicolas en Marie Françoise Josephine Haekl . Als medewerker Gentse archi...

Geraert "broeder"

...schijnlijk te Sint-Truiden of te Tienen. Dichter. Schreef ca. 1280-1290 voor zijn zus in de priorij en later benedictine...

Gemis, Edmond, hoofdonderwijzer

...1948 jonkman Zoon van Karel, hoefsmid op het dorpsplein, en Anna Maria Clerinx. Weggestuurd van Normaalschool. Diplo...

Gelders, Marcel (Emile Joseph), schepen

...int-Truiden 06.06.2004 Lou Vandenbosch Telg uit hoefsmedenfamilie die landbouwmachines assembleerde, met Frederik (°B...

Gerinck of Gherinx, Filip, "Philippus G(a)(o)eringus", geneesheer

....11.1604 Marie van der Haghen Zoon van geneesheer-burgemeester Sint-Truiden. Studeerde in Leuven en in Frankrijk. Ar...

Germeys, Hubert I, abt

...en 19.10.1638 Broer van deken Jacob Germeys (ca. 1575 – Sint-Truiden 1624). Licentiaat theologie en prior abdij Sint-T...

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

...ostende 25.05.1986 Godelieve Priem Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitl...

Gilbart, Olympe Honoré, politicus

...uik 26.08.1958 Zoon van handelaar Auguste Olympe en Marie Cathérine Bijd. Studeerde letteren en wijsbegeerte Hoei en ...

Gielen, Petrus "Monfreer", redemptorist

...t-Truiden 17.01.1886 Zoon van Jean en Anne Meertens. Lekebroeder Redemptoristen. Volksfiguur. Logeerde in leegstaand ...

Giacomelli, Alfredo, mosaïst

...ivaro 1953 Maria Salvadori Mozaïekwerker, vanuit Hannuit naar Sint-Truiden 1936. Schoonbroer van Antonio Della Mora....

Gilen, Tony (Albert Marie Ghislain), geneesheer

...t-Truiden 12.06.1990 Zoon van telegraafbediende Jean en Marie Juliette Marguérite Deckers, Sint-Trudostraat. College...

Gilis, Jan Frans "Pater Firminus van Sint-Truiden

...int-Truiden 10.02.1831 Zoon van Franciscus en Joanna Maria Cluckers. Kapucijn 1770. Priester Brugge 1774. Aalst, Meer...

Goethals, Raymond, voetbaltrainer

...ht hosp. 08.12.2004 Keeper Daring Club Brussel 1933, later voetbalcoach als ‘Raymond-la-science’. Trainersdiploma ...

Goffin, (Marie Josèph) Walthère, gemeenteraadslid ST

...nt-Truiden 18.04.1914 Maria Lafosse Zoon van Louis en Isabelle Schils. Griffier vredegerecht. Algemeen secretaris ...

Goffinet, "pater Emile", Joseph Jules Marie, hoogleraar

...elare 09.02.1985 . Broer van paters redemptoristen Joseph en Louis. Broer van Leonie ‘zuster Maria-Theresia van de Dr...

Goffinet, "pater Louis", (Jean Marie Albert)

...t-Truiden 15.08.1982 . Zoon van vishandelaar-herbergier Alfred uit Achêne (Namen) en Marie Jeanne Hubertine Van Geleen...

Govaerts, Trudo, kunstenaar

...– Sint-Truiden 05.02.1992 . Zoon van Jozef en Josephine Reynders. Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. P...

Govaerts, Emiel, priester-dichter

...Sint-Truiden 30.05.1946 Zoon van Jean en Maria Anna Hamonts, ouder halfbroer van Guillaume en Jan. Student College S...

Gonnissen, Louis Cornelis Valentinus, leraar

...den 22.09.2007 Josée Van Baelen Zoon van vee- en paardenhandelaar. Vader van filosofieprof en ethicus Rik (1957-2000...

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

...– Gent 08.12.1905 Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëro...

Goyens, Jan Frans

...Schaarbeek 31.01.1942 Zoon van graanhandelaar Arnold en kruidenierster Marie Clementine Vandereycken uit Stevoort, Hout...

Grauls, Ivo (Marie Joseph Albert), garagist en autorenner

...– Chimay 21.05.1972 Zoon van garagehouder Jean Henri Herman van Kerkom en Leona Marie Charlotte Constance Mignon, Lu...

Grisar, Bartholomeus, geneesheer

... Hasselt 01.08.1885 ongehuwd Zoon van heel- en vroedmeester Bernard (+1830) en Marie Elisabeth Swaenen. Kleinzoon van...

Groenendaels, Jan Baptist, geneesheer

... Mechelen 03.12.1860 Medische studie Mechelen en gezondheidsofficier Sint-Katelijne-Waver 1805. Geneesheerdiploma Pari...

Joris Vriamont

...ijzoon uit de ZoutstraatIn de jaren twintig schreef hij amper honderdvijftig bladzijden vol. Vooral voor zijn vrienden. ...

Wauters, Marie Joséphine Jeanne

... Velm 10.02.1972 Dochter van handelaar Julien Hubert Edouard en Josephine Clotilde Denis. Schoonzus van dokter Nicola...

Meester Pruim en het schoolhuis

Steven Prenau uit het landelijke Aalst was een taalactivist die uiteindelijk naar Nederland moest uitwijken

Weins, Jozef, oorlogsslachtoffer

...09.08.1914 x Elisabeth Heeren Zoon van scharenslijper Jean Théodore en Marie Cathérine Maes. Snoepwinkel Houtmarkt...

Wennen, "Wennius" Franciscus, praemonstratenzer

... – Heverlee abdij 22.10.1647 Ga hier verder...Professie abdij Park Heverlee 1624, priester 1625. Circator tuchtmeest...

Weustenraad, (Maria Raymond Hubert) Alfred, dichter

...Truiden 12.07.1878 Zoon van Caroline Claes (°Sint-Truiden 1834) en belastingsontvanger Louis van Zichen-Zussen-Bolder...

Wilmots, Juliaan (Hendrik Ghislenus), muziekacademiedirecteur

Dit beeld van de hand van Gerard Moonen, brengt hulde aan Juliaan Wilmots (1936-2000). Deze Truiense musicus en dirigent

Whetnall, baron Edmond Charles (Toussaint Marie), senator

...ne 28.03.1913 , x gravin Nathalie d’Oultremont Zoon van kasteelheer-nijveraar Charles en Laure Travers. Jonkheer, ba...

Whetnall, baron Charles, nijveraar

...nt-Truiden 24.06.1882 , x Laure Travers Geboren Hanover Square, Londen. Zoon van Thomas en Elisabeth Stevens. Neefje v...

Wintmolders, Clemens Renier Pieter "pater Willy", verenigingsfiguur

...ruiden hosp. 03.04.2004 Zoon van landbouwer Louis en Leonié Bonné. Ll. Sint-Aloysius Zepperen. Assumptionist Tainti...

Wulms, Guido (Jozef Flor), auteur

...ruiden 19.01.1999 , x Maggy Knaepen Kleinzoon van Maaseikse beeldhouwer. Zoon van Jeanne Gerrits en Flor, regent Fran...

Wydouw, Urbain (Louis Cornelius), kunstschilder

...rustem 27.02.1988 , x Suzanne Wood Zoon van Remi en Juliana Sophia Meeuws. Ll. Normaalschool Gent. Beroepsmilitair jun...

Zenders, Willem

...n 12.03.1566 Intrede in priorij H. Graf te Hasselt, later prior en provinciaal. Samensteller liturgische boeken en zan...

Het Heilig Janneke van Sint-Truiden

Johannes Vandenhove kreeg rond 1800 een heiligenstatus bij de bevolking van Sint-Truiden

Belgian Red Devils

Ook in de lucht waren Belgische Rode Duivels internationaal bekend

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Truienaar Portmans werd in 1895 burgemeester van Hasselt en bleef dat tot in 1937 !

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Een lijst uit 1922 geeft de rijkdom aan van 38 verenigingen in Sint-Truiden, zonder deelgemeenten

Beweeg over een jaartal...
ONTDEKKING VAN DE DAG

'Must read' over Sint-Truidens erfgoed

Heb je weinig tijd?

Ben je als (oud-)Truienaar geboeid door het historische decor dat onze stad biedt?
In dit Top Twaalf-lijstje staan de "must read"-boeken over Sint-Truidens erfgoed.
Als je de hapklare, maar niet diep gravende Wikipedia-artikels al gelezen hebt. 1. Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018.
2. Frank DECAT, Sint-Truiden 1784. Criminele histories in een Luikse stad, Leuven: Davidsfonds, 2012.
3. Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel Sint-Truiden, 2012. 
4. Rombout NIJSSEN e.a., Op grond van Sint-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697, Sint-Truiden: Abdij, Stad en Regio vzw., 2011.
5. Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek, Sint-Truiden: Stedelijke openbare bibliotheek, 2011.
6. Nathalie CEUNEN e.a., Sappig verteld. Het verhaal achter de fruitteelt in Haspengouw, Sint-Truiden: Erfgoedcel Sint-Truiden, 2010.
7. Pierre DIRIKEN, Geogidsen Sint-Truiden. Rondom (2009) en Sint-Truiden. Stad (2010) in de reeks Toeristisch -recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw, Kortessem: Georeto.
8. Thomas COOMANS e.a., In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden, (Relicta monografieën, 2), Herent: Peeters, 2008. 
9. Reeks Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden 1968-2006.
10. Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1998.
11. Sint-Truiden in de 18de eeuw, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1993.
12. Jan GERITS, Sint-Truiden, in Historische steden in Limburg, Brussel: Gemeentekrediet, 1989, p. 203-221

Om uit te vlooien:  
13. Reeks Bukskes van de dialectkring 't Neigemenneke 1984 - 2017.
14. Tijdschriften 't Maendachboekje (1994) van de Koninklijke Gidsenbond Sint-Truiden ism de GOKSint-Truiden en De Bink (1998) van de Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden. 

Om op je gemak te lezen:
15. 
LAVIGNE, Emiel (vert., met annotaties van JAPPE ALBERTS), Kroniek van de abdij van Sint-Truiden. Vertaling van de ‘Gesta Abbatum Trundonensium’ 1ste deel 628-1138, (Maaslandse monografieën, 43), Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1986; ID. (met annotaties van JAPPE ALBERTS, W. en door JANSEN C.G.M.), 2de deel 1138-1558, (Maaslandse monografieën, 46), Leeuwarden-Maastricht: Eisma, 1988; ID., 3de deel 1558-1679, vertaling van de kroniek van Servais Foullon, (Maaslandse monografieën, 53), Leeuwarden-Mechelen: Eisma, 1993.

Een uitgebreidere keuze vind je op  op de website www.geschiedkundigekringsinttruiden.be van de Geschied- en Oudheidkundige Kring (GOKST).

Wil je zomaar grasduinen of zoek je iets érg specifiek, dan kan je uiteraard terecht in deze www.erfgoud.be, dé eigen Truiense erfgoedencyclopedie in opbouw !