ERFGOUD

Aalmoezenier

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Pater Biets was de ijveraar voor de parochie Sint-Augustinus in Nieuw-Sint-Truiden, de stadsuitbreiding in het noordwesten

Bronckaers, Oscar (Jean Pierre), kunstschilder

Gekend voor zijn Kempische industrielandschappen, maar beschouwd als echte Truienaar

Cauwels, Alfred, 'Pater Pacifique'

Pater 'Pacifik', minderbroeder en sportpromotor, werd wel eens de 'bruine Deken' van Sint-Truiden genoemd omwille van zijn invloed

Claes, François (Toussaint), nijveraar

Aannemer Frans Claes-Lekens ontwikkelde een indrukwekkende reeks van bedrijvigheden in de bouw. In de Belle Epoque ontwikkelde hij het stationskwartier, in het Interbellum de wijk Nieuw-Sint-Truiden

Clebsattel de Cernay, baron Jean Charles Marie Armand Emmanuel, zoeaaf

Geboren Truienaar, verwant met de Waha, de Menten en de Pitteurs. Slag bij Mentana, overleden in Venetië 1868

Coenegrachts, Herman, aalmoezenier

Rector van Sint-Marten en aalmoezenier van de Mexico-expeditie ter ondersteuning van keizer Maximiliaan, begraven in de kerk van Morelia in 1865

Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987  Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . St...

Peeters, Jozef (Albert Lambert Marie), verzetsman

Sint-Truiden 06.09.1896  Luik 31.08.1943  Zoon van beenhouwer François in Brustemstraat en Adèle Goffin, in 1910 verhuisd...

spaanse griep

DE PEST en andere calamiteiten, In de wereld en in onze stad Sint-Truiden In deze tijdslijn over de verschillende uitbraken van pest, heb ik...

STBL Technicum

STBL Technicum Meer dan honderd jaar geleden bouwden de Aalmoezeniers van de Arbeid in Sint-Truiden hun 5de technische school. Het was hun...

Technicum, Gildestraat 22

In 1912 bouwde René Claes in opdracht van de Aalmoezeniers van de arbeid deze vakschool. Het monumentale gebouw heeft als grondplan een V-vorm: links bevonden zich de klaslokalen en ateliers, in het midden de lokalen van de schooldirecteur en rechts het klooster voor de broeders en seminaristen.

Wintmolders, Clemens Renier Pieter "pater Willy", verenigingsfiguur

Kozen 03.02.1923  – Sint-Truiden hosp. 03.04.2004   Zoon van landbouwer Louis en Leonié Bonné. Ll. Sint-Aloysius ...