ERFGOUD

Antwerpen

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Rentenierster actief in maatschappelijke werken, onder meer de kantschool van de Ursulinen

Baerts, Arthur (Henri), secretaris-generaal

Jurist Arthur Baerts verdiende zijn sporen in het Congo van Leopold II en werd later directeur-secretaris-generaal van het Belgisch ministerie voor Koloniën

Banning, Emile (Theodore Joseph Hubert), directeur ambtenaar.

Raadgever van Leopold II inzake Congo. Immigrant na scheiding beide Limburgen en leerling College Sint-Truiden

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Onze-Lieve-Vrouw ten Nachtegaal bij den Kortenbos Centrum van druk bezochte bedevaartplaats sinds 1636; aanvankelijk geke...

Belet, (Joseph) Nicolas,

Nico Belet was onder meer de huiscomponist en stichter van de zang- en toneelvereniging 'De Vreugdegalm'

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is midden 18de eeuw ontworpen door L.B. Dewez, eerste architect van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van architect L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de-eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering van de Italiaan G.A. Caldelli stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. In de kelder van de abtsvleugel bevindt zich het Historisch Centrum van de Luchtmachtbasis Brustem, een plek voor geïnteresseerden in de Luchtmacht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Bertrand, Alfred (Alfons Elisabeth)

ACW-er Fred Bertrand werd minister van verkeer en was de vader van gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Blanckart, (Jean Antoine Henri) Hubert, fotograaf

Hubert en zoon Henri, uit de gekende familie Blanckart, waren de meest prestigieuze fotografen in onze stad

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Onderwijzer-illustrator die pedagogische artikels en leerboeken geschiedenis schreef in het Antwerpse

Bormans, Jan Hendrik, taalkundige

Behoorde samen met kanunnik Coninckx en Hendrik Prijs tot het driemanschap gekende literatoren uit onze stad

Brans, Jan (Victor Lucien), auteur

Vlaams militant, uitgeweken naar Spanje einde WO II. Medestichter Vlaams Blok

Bronckaers, Oscar (Jean Pierre), kunstschilder

Gekend voor zijn Kempische industrielandschappen, maar beschouwd als echte Truienaar

Cartuyvels, (Marie Guillaume) Clément, burgemeester

Clement Cartuyvels leidde de stad tijdens de bloeiende Belle Epoque, maar maakte ook de Eerste Wereldoorlog mee

Christina de Wonderbare

De heilige Christina 'de wonderbare' verwierf internationale bekendheid, ook recent nog

Claes, Jacobus, 'Jacobus Gorcomiensis'

Norbertijn Jacob Claes schreef populaire moraliserende volksboekjes in dialoogvorm

Coëme, (Joseph Lambert) Henri, 'Ri', kunstenaar

Eén van de belangrijkste Truiense kunstenaar en directeur van de Academie beeldende kunsten

Davidstraat

Davidstraat Deze straat in Velm is genoemd naar de geestelijke en taalkundige Jan Baptist David (°Lier 25 januari 1801, +Leuven 24 maart 1...

De ‘heerschende’ ziekte… de Spaanse griep als sluipmoordenaar

In de herfst van 1918 werd ook Sint-Truiden getroffen door de zogenaamde 'Spaanse' griep. De getuigenissen hierover, in de laatste maanden van de Duitse bezetting, zijn bijzonder schaars. De overlijdenscijfers liegen er wel niet om.

De creatieve "kant" van Sint-Truiden

De creatieve ‘kant’ van Sint-Truiden Bij het begin van de 16de eeuw kwam het hemd mede omwille van hygiënische redenen in de mode. Wie ...

De Grote Man van Sint-Truiden

De Grote Man van Sint-Truiden Dliedeken van den grooten man van Sintruyden, dy te Hasselt ghesonden was om hun processie te vercieren. Wy wi...

de Pitteurs Hiegaerts, baron (Théodore) Ernest (Louis Ignace), burgemeester

Ordingen kasteel 13.02.1835   Brussel 22.11.1903  nicht Laure de Pitteurs-Hiégaerts   Zoon van Charles, kaste...

de Pitteurs Hiegaerts, baron Léon (Charles Georges Marie Louis), kasteelheer

Ordingen 27.12.1833   Ordingen 09.05.1902   Isabelle de Cartier d’Yves  Zoon van Charles en Maria Henriëtt...

De Roeck, Lodewijk, "Ludo", "broeder Louis", leraar

Antwerpen 15.11.1902  Brussel hosp. , 04.02.1982  Ll. Sint-Henricusinstituut Antwerpen en normaalschool Broeders Leuven....

de Theux de Meylandt, graaf Barthélemy (Theodore), eerste minister

Sint-Truiden telt een eerste minister onder zijn telgen: de graaf van kasteel Schabroek

De Tongersesteenweg (1817), ruggengraat van Limburgs-Haspengouw

Sinds 1817 vormt een steenweg de hoofdas Sint-Truiden-Borgloon-Tienen.

De trap des aanstoots

De bouw van een dubbele buitentrap om het 'schoon verdiep' van het nieuwe stadhuis te bereiken was geen succes, na enkele jaren werd het bouwsel terug afgebroken

Debruyn, (Emile Alfred) Léon, advocaat

Deze dokterszoon en bankier ijverde voor de Expo 1907 en stichtte de verzekeringsmaatschappij 'Le Phénix Belge' in Antwerpen

Delooz, René (Joseph Albert) 'pater Eugenius', minderbroeder

IJveraar voor lotsverbetering van Parijse sloppenkinderen en halfbloedkinderen uit vml. Belgisch-Congo, nu controversieel

Demarneffe, Abdon (Joseph Maximilien Alexandre Oscar), burgemeester

Sint-Truiden 17.11.1906  – Sint-Truiden 20.02.1992 , ongehuwd  Zoon van nijveraar en melkerijdirecteur François Joseph en...

Festraets, Julien Louis Kamiel, horlogemaker

Sint-Truiden 17-02-1904   Sint-Truiden 24-05-1974  1927 Hélène Engelbos  Zoon van horlogemaker Jacques Lambert Fest...

Festraetsstraat

Festraetsstraat Deze straat werd genoemd naar Julien Louis Kamiel Festraets, uurwerkmaker. Sint-Truiden 17-02-1904 – Sint-Truiden 24-05-...

Flamend, Jan Alfons, leraar

Gelinden 15.07.1900   Hasselt hosp. 30.03.1986   Paula Vanham  Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en ...

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem   Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en pap...

Goethals, Raymond, voetbaltrainer

Vorst 07.10.1921   Anderlecht hosp. 08.12.2004  Keeper Daring Club Brussel 1933, later voetbalcoach als ‘Raymond-la-scie...

Govaerts, Emiel, priester-dichter

Sint-Truiden 18.02.1869  – Sint-Truiden 30.05.1946  Zoon van Jean en Maria Anna Hamonts, ouder halfbroer van Guillaume en Jan....

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848  – Gent 08.12.1905  Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van min...

Groenendaels, Jan Baptist, geneesheer

Sint-Truiden 25.11.1781   Mechelen 03.12.1860  Medische studie Mechelen en gezondheidsofficier Sint-Katelijne-Wave...

Groffi, (Marie Louise Irma) Yvonne, "Y.V.H.G.", gidsenleidster

Sint-Truiden 02.11.1911  Leuven 15.10.1953  Maurits Van Haegendoren  Dochter van Marie Albert Gustave, bediende, w...

Handdrukpers drukkerij Moreau

Notities over het huis Moreau, drukker-uitgever te Sint-Truiden n.a.v. de schenking van een handdrukpers Moreau aan het stadsbestuur, m...

het schip van Festraets

Het schip van Kamiel Festraets Onderschrift bij deze fotoHet schip in Festraetstudio is 7m lang met in de romp 24 ramen. De bovenste ramen ...

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902.  Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer ...

Kerkom

Kerkom met zijn drie kastelen in één beekvallei Kerkom is sinds 1999 een Buiten Gewone Buurt. Bijna het hele dorp is rond 1980 als dorpsge...

Kortenbos

Kortenbos, een boomkapelletje groeit uit een basiliek In Kortenbos was het vroeger niet pluis. Het bosrijke snijpunt van enkele gemeenten en...

Meester Pruim en het schoolhuis

Steven Prenau uit het landelijke Aalst was een taalactivist die uiteindelijk naar Nederland moest uitwijken

Onze vierde toren staat in Mechelen

Drie torens vormen het iconische beeld van Sint-Truiden : abdij, Onze-Lieve-Vrouwekerk en belfort stadhuis. Dank zij abt Sarens onderhield onze abdij ook een refugiehuis in Mechelen. Het 16de-eeuwse gebouw met zijn sierlijke uitkijk- en traptoren ligt momenteel vlakbij het aartbisschoppelijk paleis en is een favoriet pittoresk fotografiehoekje in Mechelen.

Pallen, Peter (Joannes) "pater Petrus", minderbroeder

Sint-Truiden 07.12.1771  Sint-Truiden 08.07.1834  Zoon van Peter Pallen en Maria Catharina Coenen.  Minderbroeder Erke...

Philips, Gerard (Gustaaf Alfons) "Gerrit", theoloog

Sint-Truiden 29.04.1899  Kessel-Lo 14.07.1972  Zoon van poelier Antoine en Marie Florentine Ceustermans uit Tienen. Stapelstraa...

Placentius, Joannes (Leo), Vrolik (?), Strauven (?), auteur

Sint-Truiden ca. 1500  Maastricht 04.02.1548   Ll. Broeders Gemene Leven in Luik en ’s-Hertogenbosch, en Dominicanen Leuv...

Prenau, Steven (Lambrecht), taalactivist

Aalst 02.09.1866  Bilzen 23.10.1929  Maria Julia Smets Jacqueline Mélotte   Zoon van landbouwer August uit B...

Prijs, Hendrik, romanauteur

Sint-Truiden 18.03.1898  Alken 1984 rustoord Terkoest  1924 Aline Groffy  Zoon van meester-kleermaker Lambert en winkeljuf...

Quellijn of Quellinus, Artus of Arnold "de jonge", beeldhouwer

Sint-Truiden 20.11.1625  Antwerpen 22.11.1700   Anna Maria Gabron   Cornelia Volders  Zoon van...

Relict van de kasteeltuinen van Ordingen

Verloren gegane tuinen, met interessante ontwikkeling. Aanvankelijk waterburcht van feodale oorsprong met neerhof/opperho...

Roberti, Charles (Bonaventure), dichter

Sint-Truiden 07.11.1798   Antwerpen  Zoon van notaris en landbouwer Henri, uit Truiense patriciërsfamilie, en Marie ...

Robijns of Robyns, Frans Antoon, "Meester Robyns", onderwijsinspecteur

Mielen boven Aalst 10.10.1836   Elsene 31.07.1903  Virginie Ghijsens  Zoon van Willem en Maria Josepha Borman...

Rodulf(us), abt

Moustier-sur-Sambre voor 1070   Sint-Truiden 06.03.1138  Zoon van onvermogenden bij Namen.   Studies en subdiaken...

Rutten, Guillaume Gustave

Sint-Truiden 07.05.1833   Goetsenhoven 29.04.1893  Zoon van winkelier Guilielmus, winkelier Stapelstraat, en Anne Gertr...

Trudofeesten 1977, de secularisering

Trudofeesten 1977: de secularisering Anders dan in Hasselt en Tongeren zijn de Trudofeesten in Sint-Truiden al in 1977 uitgegroeid tot echte...

Tulpstraat

Tulpstraat In 1966 realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Kleine Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspirat...

Whetnall, baron Edmond Charles (Toussaint Marie), senator

Luik 01.11.1843  – Elsene 28.03.1913 , x gravin Nathalie d’Oultremont  Zoon van kasteelheer-nijveraar Charles en La...

Wilmots, Juliaan (Hendrik Ghislenus), muziekacademiedirecteur

Dit beeld van de hand van Gerard Moonen, brengt hulde aan Juliaan Wilmots (1936-2000). Deze Truiense musicus en dirigent-stichter van het Ensemble Henric van Veldeke, bouwde doorheen de jaren een indrukwekkende muziekcarrie op. Zo was hij niet alleen directeur van de muziekacademie van Sint-Truiden en docent aan het Brusselse Conservatorium, maar schreef als componist ook talrijke orkestraties voor samenzangliederen.

Wulms, Guido (Jozef Flor), auteur

Hasselt 21.07.1938  – Sint-Truiden 19.01.1999 , x Maggy Knaepen  Kleinzoon van Maaseikse beeldhouwer. Zoon van Jeanne Ger...