ERFGOUD

Architect

Baltus, Georges (Richard Michel Guillaume) Marie, kunstenaar

Telg uit de ondernemersfamilie Baltus (o.m. koloniale waren) en gekend kunstschilder

Goffin, Antoon Robert Jozef, "Jos"

Velm 21.08.1895   Eisden 27.02.1965  Zoon van landbouwer Hubert en Maria Mathildis Ouwerx . Priester  19...

Abdij van Terbeek en Sint-Niklaashoeve

Resten van de voormalige abdij van Terbeek, met abdijhoeve, de zogenaamde "Sint-Niklaashoeve ", gelegen aan de Melst...

Abtsvleugel

De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is midden 18de eeuw ontworpen door L.B. Dewez, eerste architect van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van architect L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk-XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de- eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering van de Italiaan G.A. Caldelli stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. In de kelder van de abtsvleugel bevindt zich het Historisch Centrum van de Luchtmachtbasis Brustem, een plek voor geïnteresseerden in de Luchtmacht tijdens en na de tweede wereldoorlog.

Academiezaal

De academiezaal, het voormalig kloosterpand, de verdwenen seminariekerk en twee vleugels op de erekoer, zijn allen het resultaat van een bouwcampagnein het midden van de 19de eeuw.Rond 1840 besliste Mgr. Van Bommel om in de voormalige abdijgebouwen een kleinseminarie voor het bisdom Luik onder te brengen. De nog bestaande abdijgebouwen zijn echter te klein om de meer dan 300 leerlingen en professoren op te vangen. Daarom wordt een ingrijpende heropbouw doorgevoerd onder leiding van de bekende Gentse architect Louis Roelandt.Op de grens van de abdijsite bouwde hij ten behoeve van de seminaristen de academiezaal die de veruitwendiging was van de culturele component in het seminarieleven. Het is een fraai neo- classicistisch zaaltje met een opvallend rijke stucwerkversiering en een buitengewone akoestiek. De achthoekige zaal, gebouwd als een amfitheater, wordt overspannen door een koepel van 15 meter doormeter, opgebouwd uit acht schuinoplopende koepelsegmenten. De putti in de koepeldecoratie verwijzen naar de functie van de zaal die gebruikt werd voor muziekuitvoeringen, wetenschapsbeoefening en woordkunst.

Adelardus II, abt

Adelardus II was rond 1070 dé kerkenbouwer in onze streek

Afspanning

Foto genomen door Schlusmans, Frieda op 04-07-1975 Voormalige afspanning. Breedhuis, gelegen op de hoek van de eerste b...

Arbeiderswoningen St-Anneke

Sint-Anneke Reeks identieke arbeidershuizen, gelegen buiten de wallen, naast de Tiensevest , doch op een lager n...

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Onze-Lieve-Vrouw ten Nachtegaal bij den Kortenbos Centrum van druk bezochte bedevaartplaats sinds 1636; aanvankelijk geke...

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos, officieel Basiliek van Maria Tenhemelopneming&nb...

beeld Jaques Ier

19de-eeuwse vorstenbeelden afkomstig van het kasteel te Nieuwenhoven, Sint-Truiden Deze beelden werden gesculpteerd door Cornelis Janssen, l...

Begijnenhuis

Het huisje langs Festraets Onderschrift bij deze fotoBreedhuis van het dubbelhuistype, thans aan beide zijden omgeven d...

Begijnenhuis

Vervallen breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de...

Begijnenhuis gedateerd 1690

Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), door middel v...

Begijnenhuis, gedateerd 1734

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), op een gevelsteen boven de deur gedateerd...

Begijnhof

Begijnhof  Onderschrift bij deze fotoHet Sint-Truidense begijnhof beschikt over een historisch gebouwenbestand waarv...

begijnhof 55

Breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw (?). Bakstenen geb...

begijnhof 64

Breedhuisje van het enkelhuistype, aanleunend bij de begijnhofhoeve, drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (V...

Begijnhofhoeve bij Sint-Agnes-begijnhof

Gesloten hoeve uit midden 18de eeuw, gelegen aan de toegangsstraat van het begijnhof, en met de zuidwestelijke gevel opge...

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is midden 18de eeuw ontworpen door L.B. Dewez, eerste architect van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van architect L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de-eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering van de Italiaan G.A. Caldelli stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. In de kelder van de abtsvleugel bevindt zich het Historisch Centrum van de Luchtmachtbasis Brustem, een plek voor geïnteresseerden in de Luchtmacht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Bijgebouw herberg Clockemstraat 3

Breedhuis, mogelijk oorspronkelijk deel uitmakend van nummer 1; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechan...

Bogaardenhoeve

Gesloten hoeve met kern in Maasstijl (1665), doch sterk aangepast in de 19de eeuw. Voormalige kloosterhoeve, gelegen tege...

Breendonkstraat 33

In 1935 kochten de broers Pol en Armand Stas twee huizen palend aan de ouderlijke woning met atelier die ze lieten slopen. Op het terrein van de gesloopte woningen werd een nieuwbouw met ruime ateliers, beiden waren architect, in modernistische stijl gebouwd. Het huis bestaat uit een staalconstructie die rust op kolommen aan de zijkant van het gebouw, waardoor een open glazen voorgevel mogelijk werd. Voor de winkel op het gelijkvloers resulteerde dit in een voor die tijd ruime etalage, op de verdiepingen flankeren doorlopende verticale stroken in beton met gemalen glasafwerking, de glaspartij over de volledige hoogte.

Breendonkstraat 41

Door een akte van 19 april 1589 bestemde de Luikse bisschop het oude Begaardenklooster, waar dan nog maar één kloosterling verbleef, voor de inrichting van een klein seminarie. Hiervoor werd ook het aanpalende huis met schuur De Waterhond aangekocht. De naam verwijst naar de originele loop van de Cicindria op die plaats. Door het Franse bestuur werd het seminarie opgeheven en vond de école moyenne of het stadscollege onderdak in het gebouwencomplex. Dat stadscollege werd koninklijk tijdens het bestuur van Willem I, en aangenomen door een overeenkomst tussen het stadsbestuur en de Luikse bisschop in 1850. In 1871 werd de schuur omgebouwd tot collegekapel. In 1910 verhuisde het aangenomen college naar Stenaertberg, de gebouwen in de Breendonkstraat waren nadien muziek-school, vredegerecht en tekenschool. Het gebouw mooi gerenoveerd en herbestemd als architectenkantoor.

Brouwerij Kerkom

Brouwerij Kerkom, De brouwerij Brouwerij van Kerkom: geschiedenis De brouwerij van Kerkom, een vierkantshoeve, werd opg...

Brustem

De vrijheid Brustem met haar Loonse grensburcht Brustem was één van de strongpoints die de Loonse graaf uitbouwde om de grenzen van Loon t...

Burgerhuis

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder aan de voorzijde afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen); kern uit de twe...

Burgerhuis

Breedhuis van vier traveeën - mogelijk ingekort aan de rechterzijde - en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pann...

Burgerhuis

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit midden 18de eeuw. Beschilderde ba...

Burgerhuis

Op deze plaats bevond zich de middeleeuwse stadsgevangenis zogenaamde "Seventrappen", waarvan sporen werden teruggevonden...

Burgerhuis

Classicistisch breedhuis van twee traveeën en oorspronkelijk drie, thans drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (mech...

Burgerhuis

Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (kunstleien) met drie dakkapellen...

Burgerhuis

Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), met huidig uitzicht ...

Burgerhuis gedateerd 1650/1947

Gerestaureerd breedhuis in Maasstijl, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien) met afgewolfde dakkap...

Capucienessenstraat

Capucienessenstraat Deze straatnaam verwijst naar het vroegere klooster van de Capucienessen, dat zich bevond waar vandaag het Cultureel Cen...

Casinostraat

Casinostraat Deze straat dankt haar naam aan de feest-, theater- en vanaf 1911 ook filmzaal Casino. Het was de ontmoetingsplaats van de libe...

Claes, (Marie Josephe Antoine) René, nijveraar

Zoon van de gekende vastgoedontwikkelaar Frans Claes-Lekens. Ontsnapte aan Duits krijgsgevangenschap in 1914 en medestichter nv Kredietmaatschappij Sint-Trudo in 1925

Coëme, (Joseph Lambert) Henri, 'Ri', kunstenaar

Eén van de belangrijkste Truiense kunstenaar en directeur van de Academie beeldende kunsten

Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Gotische en neogotische kerk, met haar volume het oostelijk gedeelte der markt beheersend. Eerste kerk gebouwd door abt A...

Commanderij van Bernissem

Voormalige Commanderij van Bernissem, thans omgevormd tot landbouwuitbating, omringd door landerijen; ten noordoosten, r...

Conventhuizen

Reeks identieke breedhuizen van het dubbelhuistype, vier traveeën (nummer 40: vijf) en twee bouwlagen onder gebogen zade...

De bibliotheek van de professoren

Het Klein-Seminarie van Sint-Truiden is gebouwd op en in de resten van de vroegere Benedictijnenabdij. Tussen 1844 en het midden van de vorige eeuw was het een intellectueel centrum in Limburg. De bibliotheek voor de docenten is als in een tijdscapsule bewaard gebleven op de verdieping van het zogenaamde abtskwartier, net boven de Keizerszaal. De boekenverzameling bevat talrijke oude drukken, vooral over religieuze thema's uiteraard.

De geschiedenis van Coca Cola in Sint-Truiden

De geschiedenis van Coca-Cola in Sint-Truiden Voor de Tweede Wereldoorlog werd Coca-Cola verkocht door brouwerij Meurice, destijds nog...

De grote "calvalcades" tussen de twee oorlogen

Bij de her-intrede van abt Knaepen in 1791, eerder door de Luikse revolutionnairen naar Frans voorbeeld op de vlucht gejaagd, werden spotten...

De kerk van Groot-Gelmen als hoogteburcht

De kerk van Groot-Gelmen als hoogteburcht De Sint-Martinuskerk is strategisch hoog gelegen op een site langs de oude weg Luik-Sint-T...

de Pitteurs Hiegaerts, baron (Théodore) Ernest (Louis Ignace), burgemeester

Ordingen kasteel 13.02.1835   Brussel 22.11.1903  nicht Laure de Pitteurs-Hiégaerts   Zoon van Charles, kaste...

de Pitteurslaan

de Pitteurslaan Het domein van de vroegere Commanderij van Ordingen , met kasteel en hoeve, werd op 1 juni 1817 gekocht door H.B. de Pitteu...

De Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen

De Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen toont langs buiten drie duidelijke bouwperioden: een romaanse toren, een gotische koorpartij en een laatclassicistisch schip.

De trap des aanstoots

De bouw van een dubbele buitentrap om het 'schoon verdiep' van het nieuwe stadhuis te bereiken was geen succes, na enkele jaren werd het bouwsel terug afgebroken

De Witzusters of de Zusters van Liefde van Jozef en Maria.

\\In de 2de helft van de 18de eeuw bouwen de Zusters van Liefde of beter gekend in de volksmond : de Witzusters, een hospitaal voor geesteszieke vrouwen, een school voor arme meisjes en een weeshuis. Architect was de bekende Roelandt van Gent. Het “gesticht” kende een groot succes evenals de school. Het ziekenhuis verhuist naar Melveren en wordt een open instelling in 1975. Enkele jaren geleden fusioneren ze met Ziekeren en wordt het “Asster”. Door de nood aan buitengewoon onderwijs verhuist de school naar het Berchmanshuis. Nu blijft alleen een stukje muur getuige van die tijd en staat er een winkel- en wooncomplex.\

Debruyn, (Paul Jozef) Arsène, architect

Architect die uitweek naar Tessenderlo op latere leeftijd

Dehennin, (Ferdinand) Emile, architect

Hulp-architect van de Expo 1907 en ontwerper van diverse gebouwen rond 1900

Domein Wit Kasteel

Wit kasteel KERKOM Domein Wit Kasteel KerkomEen 17de-eeuws herenhuis in Maasrenaissance werd hier op het einde van de ...

Donjon van Brustem

Ruïne van de torenburcht in 1170 opgericht door Lodewijk I, graaf van Loon, als versterkte voorpost tegen de stad Sint-...

Duras, hét kasteeldorp bij uitstek

Reeds in 1023 - 1024 wordt Duras vernoemd als een graafschap , de graaf was heer en meester van zijn goed . Op het einde van het ancien régime maakten Duras , Wilderen, Gorsem , Runkelen en het Vlaams - Brabantse Grazen deel uit van het graafschap . De graaf was de ondervoogd van de abdij van Sint - Truiden. En Duras vormde een buffer tussen het graafschap Loon en het hertogdom Brabant . Beiden wilden de voogdij over de Benedictijnenabdij van Sint - Truiden.\Door de bestuurlijke reorganisatie onder het Franse bewind houdt het graafschap Duras op te bestaan en Duras en Wilderen worden zelfstandige gemeenten.\Maar in 1971 wordt Wilderen opgeheven en bij Duras gevoegd. Eenzelfde lot is de gemeente Duras beschoren in 1977 , Duras wordt opgeheven en als deelgemeente bij Sint - Truiden gevoegd . \

Een sponsorbord in mergel

Kasteelheer de Chestret liet zijn wapenschild plaatsen in de gevel van de kerktoren in Kerkom

Engelmanshoven

Engelmanshoven Engelmanshoven kent men van de neogotische kerk met pastorie, hoog en prominent langs de Luikersteenweg gebouwd. De Sint-Ja...

Erfgoedverkenning van Ordingen

Het kasteeldorpje Ordingen in het oosten van Sint-Truiden biedt erfgoed en natuur op een gemakkelijk te bewandelen oppervlakte. Deze verkenning werd in 2012 uitgestippeld voor het erfgoedproject ?Vergeet je wortels niet? van de Erfgoedcel Sint-Truiden.

Erfgoedverkenning van Zepperen

Het grote kapittel- en kloosterdorp Zepperen in het oosten van Sint-Truiden is een geval apart. Spijts de drukke lintbebouwing en de eentonige laagstamaanplantingen heeft het sterke erfgoedtroeven. Deze verkenning werd in 2012 uitgestippeld voor het erfgoedproject ‘Vergeet je wortels niet’ van de Erfgoecel Sint-Truiden.

Festraerts, Paul Guillaume François, nijveraar

Sint-Truiden 30.07.1921   Sint-Truiden 25.03.2008 Florence Poelmans  Zoon van schoenmaker François en Marie Thérèse C...

Foucart, (Jean Joseph) Achille, architect

Brussel 29.03.1872   Verviers 27.06.1952   Armande Baiwir  Zoon van herbergier Joseph van Sint-Gilis en Mélanie...

Gérard, Isidore Joseph, architect

Lobbes 22.12.1819  Hasselt 03.11.1881  Pauline Finoelst  Zoon van handelaar Nicolas en Marie Françoise Josephine Haekl&nbsp...

Gelinden

Gelinden Tijdens de plattelandsfusie Gelmen tussen 1970 en 1977 was Gelinden het hoofddorp. Voor de Franse tijd was er een eigen riddergesla...

Gemeentehuis van Ordingen

Voormalig gemeentehuis van Ordingen. Alleenstaand dubbelhuis, drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (kunstleie...

Gevelstenen Prins Albertlan

De blauw-witte gevelstenen zijn een ontwerp van kunstenaar Hugo Duchateau die in deze straat woont. Het kunstwerk zegt iets over de architectuur van de straat. De huizen zijn in serie gebouwd in de jaren 1920 in een zeer kort tijdsbestek. De indeling van deze huizen is telkens hetzelfde, maar de gevels verschillen. Zo ook staan de tegelstructuren telkens op dezelfde plaats, ze zijn even groot en zijn allemaal wit met blauw gekleurd. Door de tegels elk op een bepaalde manier in het blauwe email te dompelen ontstaat er toch telkens variatie in het ontwerp. Hugo Duchateau wist in 2005 vrijwel al zijn buren te overtuigen om deel te nemen en produceerde de tegels bij Piet Stockmans.

Gonnissen, Louis Cornelis Valentinus, leraar

Dilsen 08.05.1926   Sint-Truiden 22.09.2007  Josée Van Baelen  Zoon van vee- en paardenhandelaar. Vader van...

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873  – Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis   Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer v...

Groenmarkt

Groenmarkt De Groenmarkt is vandaag een open marktplein, maar die situatie is slechts geleidelijk tot stand gekomen. Er waren vroeger huiz...

Halmaal

Halmaal Maar honderd hectaren groot ligt Halmaal aan de Molenbeek en de weg van Velm naar Sint-Truiden. Tot in 1970 was het een zelfstandige...

Handdrukpers drukkerij Moreau

Notities over het huis Moreau, drukker-uitgever te Sint-Truiden n.a.v. de schenking van een handdrukpers Moreau aan het stadsbestuur, m...

Heidbuchel, Peter (Jozef), muurschilder

Stockheim (D.) 10.09.1868   Kessel-Lo 07.06.1949   Maria Houtmans  Gymnasium. Leerling van historieschilder F...

Heilig-Kruiskapel

Barokkapel van de Duitse Orde, gelegen aan de oude weg Sint-Truiden - Tongeren; geflankeerd door een oude eik In 1625-16...

Herberg De Veloclub

Zogenaamd herberg "De Veloclub – bij Wwe Jamaer". Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder z...

Herberg De Zwaan

Voormalige dorpsherberg (tot 1972), gelegen tegenover de Sint-Martinuskerk, in het centrum van het dorp. Alleenstaand hui...

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein Victor De Haen ontwierp het oorlogsmonument op het Sint-Martenplein. De ...

Herenhuis Villa De Raam

Fraai herenhuis - thans school -, gelegen op de plaats van het voormalige refugiehuis van de abdij van Terbeek; ruim, doc...

Herenhuis Villa Orphée

Alleenstaand herenhuis in neoclassicistische stijl, breedhuis van het dubbelhuistype dat drie traveeën breed is en twee ...

Het Sint-Martenplein, met één a

Binnen de oude stadskern ligt westelijk langs de Stapelstraat het Sint-Martenplein, zo genoemd naar de prominent aanwezige kerk, nu toegewij...

Hoeve Coemanswoning

Zogenaamd "Coemanswoning", gesloten hoeve, met kern uit de 16de eeuw (?), gelegen in een bocht van de weg; de hoeve was o...

Hoeve De Oude Leeuwerik

De Oude Leeuwerik Hoeve zogenaamd De Oude Leeuwerik , gesloten hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw...

Hoeve De Verbrande Winning

Gesloten hoeve zogenaamd "De Verbrande Winning" uit de tweede helft van de 18de eeuw, thans buiten gebruik en gelegen in ...

Hoeve Engelbos

Zogenaamd "Hoeve Engelbos",  Voormalig laathof, gesloten hoeve met kern uit de 16de eeuw, in verschillende perioden ...

Hoeve Schaliewinning

Zogenaamde "Schaliewinning", gesloten hoeve, in kern opklimmend tot midden 17de eeuw, doch latere toevoegingen en aanpass...

Huis De Pauw

Diephuis, gelegen op de hoek van de Korensteeg. Drie traveeën en drie bouwlagen onder lessenaarsdak (mechanische pannen)...

Huis De Rode Leeuw

Breedhuis in eclectische stijl, twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd ANNO/1889 in ...

Huis De Rosencrans

Neoclassicistisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met recente dakkapel...

Huis Ri Coëme

Nadat kunstenaar en binnenhuisarchitect Henri Coëme zich in 1944, intussen gehuwd, opnieuw in Sint-Truiden vestigt, koopt hij dit perceel tussen Spaansebrugstraat en Tiensevest. Daar stond een oud huis langsheen de beek, maar kennelijk was er een oud akkoord om de beek te mogen overwelven. Van deze mogelijkheid maakte Ri en zijn architect L. Smeesters gebruik om dit modernistische ensemble van woning en atelier te ontwerpen en laten bouwen. Geïnspireerd door Bauhaus en Le Corbusier, maar wellicht ook door zijn vrienden bij de Sint-Truidense kunstkring: schilder Jos Tijsmans en architect Pol Stas die respectievelijk de winkel op het Heilig Hartplein verbouwden en het huis met atelier in de Breendonkstraat bouwden in dezelfde modernistische sfeer.

Jadoul, Arthur (Marie Joseph Gilles), nijveraar

Velm 06.10.1866  Sint-Truiden 09.01.1951  Berthe Leonard  Zoon van landbouwer Pierre Joseph, burgemeester Vor...

Jans(s)en, Cornelis, beeldhouwer

Woensel en Eckart (Nl.) 04.06.1828  – Sint-Truiden 15.02.1895 , x 1851 Maria Wynrocx.   Zoon van arbeider Cornelis en...

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836  – Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite B...

Kapel van de Bruine-Lieve-Vrouw

De kapel van de Bruine Lieve-Vrouw ligt op een kruispunt in de Bruine Lieve-Vrouwstraat. De achthoekige kapel van de Bruine Lieve-Vrouw dateert van 1714 en werd gebouwd door pastoor Dionysius van Schoor. Volgens de overlevering wordt het witgeverfde beeld in de kapel telkens opnieuw bruin, vandaar de naam.

Kapel van de Bruine-Lieve-Vrouw

De kapel van de Bruine Lieve-Vrouw ligt op een kruispunt in de Bruine Lieve-Vrouwstraat. De achthoekige kapel van de Bruine Lieve-Vrouw dateert van 1714 en werd gebouwd door pastoor Dionysius van Schoor. Volgens de overlevering wordt het witgeverfde beeld in de kapel telkens opnieuw bruin, vandaar de naam.

Kapel van de Spikboom

Zogenaamd "Kapel van de Spikboom", Onze-Lieve-Vrouwekapel, uit de 18de eeuw (?), gelegen op het kruispunt Tomstraat-Vlie...

Kapucijnenklooster en kloosterkerk Sint-Antonius

Voormalig kapucijnenklooster; thans zetel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W). Onderschrif...

Kasteel De Motte

Zogenaamd kasteel "De Motte", omgracht kasteel in een boomrijk park, op de plaats van de verdwenen mottoren of burcht, g...

Kasteel Menten de Horne

Neoclassicistisch kasteeltje uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen in een park met enkele fraaie bomen; een vroeg...

Kasteel Peten-Van Halen

Thans Hogere Technische School. 19de-eeuws kasteeltje op L-vormige plattegrond, met erachter een boomrijk park. De hoofdv...

Kasteel Spinveld met bijgebouwen

19de-eeuws kasteeldomein met hoeve en bijgebouwen gelegen ten noordwesten van het domein Nonnemielen waarvan het een afsp...

Kasteel van Duras

Onderschrift bij deze fotoClassicistisch kasteel in Palladiaanse stijl. Gelegen op de plaats van de burcht van de Heren ...

Kasteel van Kerkom

Zogenaamd "Kasteel van Kerkom" of "Alstergoed". Vroegere zetel der heerlijkheid Kerkom, geheten naar het geslacht van Al...

Kasteel van Nieuwenhoven en kasteelhoeve

Zogenaamd "Kasteel van Nieuwenhoven", kasteel met hoevegebouwen. Sinds het vierde kwart van de 13de eeuw speelhof en zome...

Kasteel van Nonnen-Mielen

Neoclassicistisch kasteel, op de plaats van de voormalige benedictinessenabdij Nonnen-Mielen, in 1231 van de oorspronkeli...

Kasteel van Ordingen

Zogenaamd "Kasteel van Ordingen", voormalige waterburcht. Oorspronkelijk slot van de Heren van Ordingen; speelde door zi...

Kasteeldomein Brustem

Het kasteel van Brustem is een neo-Vlaams renaissancekasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar een ontwerp ...

Klooster van de zusters van liefde

In de 2de helft van de 19de eeuw bouwen de Zusters van Liefde of in de volksmond beter gekend als de Witzusters hier een hospitaal voor geesteszieke vrouwen, een school voor arme meisjes en een weeshuis. Architect was de bekende architect Louis Roelandt uit Gent. Het 'gesticht' kende een groot succes evenals de school. Het ziekenhuis verhuist in 1975 naar Melveren en wordt er een open instelling genaamd Sancta Maria (nu 'Asster'). Door de nood aan buitengewoon onderwijs verhuist de school naar het Berchmanshuis. Einde jaren '80 van de vorige eeuw werd het klooster gesloopt om plaats te maken voor een winkel- en wooncomplex. Nu blijft alleen nog een stukje muur getuige van die tijd.

Kortenbos

Kortenbos, een boomkapelletje groeit uit een basiliek In Kortenbos was het vroeger niet pluis. Het bosrijke snijpunt van enkele gemeenten en...

Laat-classicistische woning

Laat-classicistisch breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit b...

Meester Pruim en het schoolhuis

Steven Prenau uit het landelijke Aalst was een taalactivist die uiteindelijk naar Nederland moest uitwijken

Melveren

Melveren heeft zijn eigen heilige martelaar Melveren heeft alles van een zelfstandige gemeente, maar bracht het niet verder dan een aparte p...

Minderbroederskerk

De kerk in sobere barokstijl werd gebouwd tussen 1731 en 1735 en verving een Romaans bouwwerk. De monumentale voorgevel die boven het kerkschip uitsteekt, dateert van de herstelperiode na een bombardement dat in mei 1940 een deel van de kloostergebouwen en de kerk vernielde. In een rondboognis staat een beeld van Franciscus Solanus, patroonheilige van de kerk. Met de achterliggende portiunculakapel erbij is de kerk nagenoeg 100 m lang, 16 m breed en 24 m hoog.De 24 gebrandschilderde ramen met voorstellingen uit het leven van Franciscus van Assisi, werden geplaatst na de brand van 1940. Zij zorgen voor een heldere kerkruimte die wordt geritmeerd door pilasters met Corinthische kapitelen en in het midden gebeeldhouwde medaillons.

Minderbroedersklooster, kloosterkerk en stadswal

Minderbroederssite Onderschrift bij deze fotoDe minderbroeders vestigden zicht te Sint-Truiden tussen 1220 en 1230. Het eerste huis bevond ...

Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming (Gorsem)

Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming (Gorsem) Sober zaalkerkje, met schip van vier traveeën en koor van één rechte travee met driezijdige ...

Ordingen

Ordingen De familie de Pitteurs regeerde in de 19de eeuw over een waar kastelen-imperium in en rond Sint-Truiden. In Ordingen bouwde ze de c...

Park van het Kasteel De Motte

Slecht bewaard, langgerekt kasteelpark in landschappe­lijke stijl met pittoresk karakter uit het derde kwart van de 19de...

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met kerkhof en pastorie

Het schip, het koor en de sacristie vormen een neoclassicistische zaalkerk uit 1858 die aansluit bij een rechthoekige, ro...

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Gebouwd ten tijde van Adelardus II (1055-1082), abt van Sint-Truiden, als driebeukige romaanse basiliek die vermoedelijk ...

Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint GenovevaKerk Zepperen Voormalige afhankelijkheid van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. De kerk is gelegen te ...

Parochiekerk Sint-Harlindis-en-Relindis

Eénbeukige, neogotische kerk (1858) met ingebouwde zuidwest-toren, schip van vijf traveeën, smaller noordoost-georiën...

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

De parochiekerk Sint-Martinus is het monumentale centrum van de kerksite van Velm. Op het oudere kerkhof bleven verschill...

Pastorij wilderen

Pastorie Dateert uit 1894 en is gebouwd door Edmond Serrure jr . 1856 - 1925 in neo renaissancestijl. Hij was vanaf 1882 stadsArchitect v...

Plankstraat 13

Deze monumentale woning werd ca. 1870 gebouwd in opdracht van de hoofdgeneesheer van het hospitaal van de Zusters van Liefde. De bouwheer, dokter Debruyn ('DB') deed hiervoor beroep op architect Justin Bruyenne (Gent) die op dat ogenblik ook werken uitvoerde in het klooster van de Zusters van Liefde in de Abdijstraat. Ook de ontwerpplannen van het Hospitaal van de Broeders van Liefde op de Hoge Veser zijn van deze architect. De initialen 'DB', zoals ze voorkomen op het inrijhek, vindt men op verscheidene plaatsen in het huis terug.

Poortgebouw abdij

We staan hier voor een indrukwekkende inrijpoort uit 1773 die toegang verschaft tot de eerste binnenkoer van de voormalige abdij. Deze 'cour d'honneur'weerspiegelde destijds de macht van de abt. Het classicistische poortgebouw werd gebouwd in opdracht van abt Jozef van Herck . Hij liet alle abdijgebouwen, met uitzondering van de kerk, afbreken en herbouwen naar plannen van de Brusselse architect Laurent-Benoit Dewez. In het fronton staat een reli dat een mirakel uit Trudo's jeugd weergeeft: de genezing van een blinde vrouw door de kleine Trudo. Het is van de hand van de Luikse beeldhouwer Henri Vivroux en werd in 1776 aangebracht.

Poortgebouw en hoeve der benedictinessenabdij Nonnen-Mielen

Poortgebouw en hoeve der voormalige 23014. Thans U-vormige hoeve, waarvan de kern opklimt tot de tweede helft van de 17de...

Portierswoning bij het begijnhof Sint-Agnes

Voormalige portierswoning, gelegen aan de Schurhovensteenweg, naast de ingang van het begijnhof, vroeger ook in gebruik a...

Quellijn of Quellinus, Artus of Arnold "de jonge", beeldhouwer

Sint-Truiden 20.11.1625  Antwerpen 22.11.1700   Anna Maria Gabron   Cornelia Volders  Zoon van...

Refugehuis Averbode

De stichting van het refugehuis van Averbode gaat terug tot de 13de eeuw. In de Franse tijd werd het ontruimd maar vanaf 1864 werd het complex betrokken door de zusters Ursulinen. De zuidgevel uit 1598 (kant Sluisberg) is een trapgevel, afgewerkt met mergelstenen speklagen en hoekkettingen. De oostgevel (langs de Naamsestraat) werd in 1555 gebouwd en is voorzien van mergelste¬nen speklagen. De noordelijke rijk versierde puntgevel is in renaissancestijl. Het is één van de vroegste renaissancekrul-gevels van het Maasland, met nog laatgotische kenmerken. In het midden van de gevel, in een mooie laatgotische nis, staat het 400 jaar oude beeld van Sint-Jan-de-Doper, patroonheilige van de norber-tijnenabdij van Averbode. Tussen twee fraaie vensters met gebogen frontons is een gevelsteen ingemetseld met het wapenschild van de bouwheer, abt Volders. Een gebogen kalkstenen fronton, met het wapenschild van de abdij van Averbode, bekroont het geheel.

Refugiehuis van de abdij van Herkenrode

Voormalig refugiehuis van de abdij van Herkenrode. Thans gedeelte van het Sint-Trudo-instituut. In zijn huidige vorm een...

Relict van de kasteeltuinen van Ordingen

Verloren gegane tuinen, met interessante ontwikkeling. Aanvankelijk waterburcht van feodale oorsprong met neerhof/opperho...

Rentmeestershuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht

Rentmeesterhuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht, verblijfplaats van de kanunnik-rijproost, vertegenwoordiger ...

Rijschool

Voormalige rijschool. Laatste bestemming: Stedelijke Feestzaal. Momenteel gedeeltelijk in afbraak als front van een vastg...

Runkelen

Runkelen Dit laagste punt van Sint-Truiden is een echte waterhoek. Hier kan men het rioolwater van 50.000 inwoners gezuiverd in de Melsterbe...

Salvator Mundikerk

Salvator Mundikerk (Melveren) Onderschrift bij deze fotoDe Salvator Mundikerk is de parochiekerk van Melveren  in de gemeente Sint-Trui...

Sint-Antoniuskapel, Clement Cartuyvelstraat

De bakstenen kloosterkapel van de Capucijnen bevat nog het private paterskoor achter het gewone koor, later ingericht tot sacristie. Boven het portaal in fraai gesculpteerde nis uit 1624 een Mariabeeld. Portiekaltaar met een draaibaar zgn. 'trommeltabernakel'. Zijkapel gekend van de Mariadevotie, met altaar uit 1749 in rococo. Momenteel in gebruik voor socio-culturele evenementen.

Sint-Gangulfuskerk

De Sint-Gangulfuskerk is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II (1055-1082). De driebeukige Romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus' bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16de eeuw dateert . De zijbeuken werden in de 17de en 18de eeuw herbouwd op de oude funderingen. Tussen 1956 en 1961 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van prof. R. Lemaire waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. Boven de west-ingang staat in het timpaan een merkwaardige 13de-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is vrij sober. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren : een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16de-eeuwse Anna-ten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis.

Sint-Jan Baptistkerk (Engelmanshoven)

Sint-Jan Baptistkerk (Engelmanshoven) De Sint-Jan Baptistkerk (ook: Sint-Jan de Doperkerk) is de parochiekerk van Engelmanshoven , gele...

Sint-Maartenkerk

Het oudste deel van de Sint-Maartenkerk is de toren uit circa 1550. Het is een vroeg voorbeeld van de religieuze renaissancearchitectuur in ons land, hoewel het nog talrijke laatgotische elementen bevat. De renaissancekenmerken komen tot uiting in de sterke horizontale geleding, de symmetrische opbouw en enkele versieringen. Laatgotisch zijn het portaal en de steunberen met pinakels. De toren heeft een drieledige naaldspits als bekroning. De kerk is een neo-Romaanse kruisbasiliek uit 1895, die een 11de-eeuwse kerk verving. Het eenvoudig gebouw is voorzien van rondboogvensters en dwerggalerijen in de apsis. Het interieur van de kerk is sober en vrij donker. De vlakke houten zoldering, verdeeld in panelen, is 17de-eeuws en is afkomstig uit de oude kerk. Ze is beschilderd met wapenschilden van Sint-Truidense vooraanstaande families. De apsis is afgedekt met een halve koepel. Het hoogaltaar is vervaardigd uit Italiaans albast. Waar het koor begint, hangt een 16de-eeuwse calvariegroep in gepolychromeerd hout. Verder maakt een prachtige reeks heiligenbeelden, gaande van de 16de tot de 18de eeuw, deel uit van het kerkpatrimonium.

Sint-Martinuskerk (Velm)

Sint-Martinuskerk (Velm) De Sint-Martinuskerk is de parochiekerk van Velm, gelegen aan Sint-Martinusstraat 10. Gebouw Het is een classicist...

Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk De Sint-Pieterskerk, ook wel Parochiekerk Sint-Niklaas en Sint-Pieter, is een romaans kerkgebouw in de Belgisch-Limburgs...

Sint-Quintinuskerk (Gelinden)

Sint-Quintinuskerk (Gelinden) Onderschrift bij deze fotoClassicistische kerk, gelegen binnen het vroegere kerkhof, thans omgevormd tot grasp...

Sint-Trudoabdij

De voormalige benedictijnenabdij is het historisch centrum van de stad. De abdij, die eeuwenlang voor- en tegenspoed kende, werd tijdens de Franse bezetting verkocht en vrijwel volledig geplunderd. Enkel de toren, de crypte, het poortgebouw, de abtsvleugel en de dienstgebouwen bleven bewaard. In 1843 werd wat nog restte in gebruik genomen door het kleinseminarie van het bisdom Luik. De Gentse architect L. Roelandt kreeg de opdracht het zwaar beschadigde complex terug op te bouwen. Zelfs na de brand van 1975 en een ontploffing in 1992, vormt deze ommuurde site van 6 hectare nog een indrukwekkend geheel.

Speelhof, buitenverblijf van de Sint-Trudo-abdij

Zogenaamd "Speelhof", buitenverblijf der abten van de Sint-Trudo-abdij; met de bouw werd begonnen in 1585 onder abt van C...

Stadhuis en belfort

Stadhuis Het Belfort  van Sint-Truiden is een historische belforttoren, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de lakenhal. Tegenwoordig...

Stadspark

Torens en weermuren veranderden in een oase Onderschrift... Je kan bijna helemaal rond het stadscentrum van Sint-Truiden wandelen langs bebo...

Stationsstraat 33

In 1892 werd het pronkstuk van de straat afgewerkt, het huisnummer 33. Dit prestigieuze toonbeeld van de belle époque werd door stadsarchitect Serrure ontworpen voor notaris Louis Nagels en zijn echtgenote Marie Debruyn. Huis Nagels is een driedelige constructie: het hoofdvolume aan de straatzijde omvatte kantoren, ontvangstruimten en het woongedeelte; achteraan bevinden zich de stallingen en koetshuis, apart toegankelijk via een ruime parktuin met ijskelder. In het hoofdgebouw zijn naast de hoge kamers voor de familie en gasten verschillende dienstlokalen verweven op halve hoogte, in de kelders en achteraan. Met luchtkanalen doorheen het huis werd centraal vanuit de stookplaats in de kelder verwarmd. Deze modernste technieken werden gecombineerd met rijkelijke materialen en verwerkt door de beste ambachtslui. De eigenaars-bewoners bieden groepsrondleidingen en cultuur-historische lezingen in het pand aan.

Stokerij Nicolaï Wilderen

Stokerij Nicolaï, brouwerij Wilderen Onderschrift bij deze fotoDe oudste documenten van de hoeve gaan terug tot 1642. De brouwerij was er t...

Strenge, geleerde heren op het 'schoon verdiep'

In de schepenzaal van het 18de-eeuwse stadhuis op de Grote Markt ontvangt het stadsbestuur nu voorname gasten en overheden om beleid te onde...

Tolhuis Gelinden

Voormalige afspanning en hoeve, eertijds gelegen bij het Tolhuis van Gelinden , dat naar het Openluchtmuseum van Bok...

Torenhuis Begijnhof

Het gebouw dat bekend staat als 'torenhuis' was allicht de woning van de grootmeesteres van het begijnhof. De muurankers en een wapenschild dat in de gevel is ingemetseld, vermelden het jaartal '1619'. De provincie Limburg werd in 1972 eigenaar van dit gebouw. In 1994 is het gebouw gerestaureerd en later verkocht. Het huis werd volledig heropgebouwd met weglating van de niet-originele delen.

Trudofeesten 1893, herdenking van 1200 jaar overlijden Trudo

Feest voor Sint-Trudo in 1893 In de tweede helft van de 19de eeuw groeide de stad sterk aan. De perikelen van de Franse Tijd waren voorbij,...

Wandelen in Ordingen

Ordingen is vooral gekend voor zijn commanderij van de Duitse Orde. Deze wandeling werd in 2000 in het kader van het Wandelroutenetwerk Sint-Truiden voorgesteld en bewegwijzerd met blauwe ruitjes (3,7 km)

Wandelen in Zepperen

Zepperen is vooral gekend voor zijn Sint-Genovevakerk en het voormalige Assumptionistenklooster als onderwijsinstelling. Deze wandeling werd in 2000 in het kader van het Wandelroutenetwerk Sint-Truiden voorgesteld en bewegwijzerd met rode driehoeken (6,4 km). Een kleinere lus met blauwe rechthoeken (4,4 km)

Watertoren

Eén der eerste watertorens in de provincie Limburg, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, eerste kwart 20ste eeuw, gele...

Whetnall, baron Charles, nijveraar

Londen 28.11.1811  – Sint-Truiden 24.06.1882 , x Laure Travers  Geboren Hanover Square, Londen. Zoon van Thomas en El...

Woning Leopold II straat 21

Architect Mélotte tekende de plannen voor het huis van Karel Lekens, schoonbroer van aannemer Frans Claes, die het bouwde. De architect liet zich duidelijk inspireren door de vaandeldragers van de art nouveau: Victor Horta en Paul Hankar. De gevel kenmerkt zicht door het prachtig geprofileerd souterrain venster met smeedijzeren traliewerk in de natuurstenen gevelplint, het 'Moorse' topraam met een figuratie in spitse hoefijzerboog boven de voordeur en de houten erker met balkon in smeedwerk.