ERFGOUD

Auteur

Wauters, Jean Pierre (Jan), stadsarchivaris Tienen

Sint-Truiden op 21.05.1877  – Tienen 03.12.1963  Zoon van bakker Charles Louis en Hélène Philomène Vandenborne . Beiaa...

Abdij van Terbeek en Sint-Niklaashoeve

Resten van de voormalige abdij van Terbeek, met abdijhoeve, de zogenaamde "Sint-Niklaashoeve ", gelegen aan de Melst...

Aerts, Felix (Hubertus), componist

Deze zoon van een huisschilder werd directeur van de muziekschool van Nijvel

Afsluitingshaag van gele kornoelje bij voormalige moestuin hoeve Goessens

Een representatieve oude haag van gevlochten gele kornoelje (Cornus mas) schermt het moestuinperceel dat opklimt tot eind...

Afspanning

Foto genomen door Schlusmans, Frieda op 04-07-1975 Voormalige afspanning. Breedhuis, gelegen op de hoek van de eerste b...

Alomme rust

De jonge pater Hilarion Thans uit de Maaskant lag ziek te bed in het Minderbroedersklooster in Sint-Truiden toen hij dit gedicht schreef.

Arbeiderswoningen St-Anneke

Sint-Anneke Reeks identieke arbeidershuizen, gelegen buiten de wallen, naast de Tiensevest , doch op een lager n...

Avi, Pierre (August), "Piet"

Piet Avi was actief als schrijver en in lokale cultuurmiddens

Barriers aan de Tongersesteenweg

Aan de Tongersesteenweg, ten oosten van de stad, zijn een aantal barriers uit de 19de of 20ste eeuw als toegangen tot...

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Onze-Lieve-Vrouw ten Nachtegaal bij den Kortenbos Centrum van druk bezochte bedevaartplaats sinds 1636; aanvankelijk geke...

Begijnenhuis

Het huisje langs Festraets Onderschrift bij deze fotoBreedhuis van het dubbelhuistype, thans aan beide zijden omgeven d...

Begijnenhuis

Vervallen breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de...

Begijnenhuis gedateerd 1690

Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), door middel v...

Begijnenhuis gedateerd 1722

Foto Genomen door Van Acker, Pascal op 12-09-2013 Beedhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mec...

Begijnenhuis, gedateerd 1734

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), op een gevelsteen boven de deur gedateerd...

Begijnhof

Begijnhof  Onderschrift bij deze fotoHet Sint-Truidense begijnhof beschikt over een historisch gebouwenbestand waarv...

begijnhof 55

Breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw (?). Bakstenen geb...

begijnhof 64

Breedhuisje van het enkelhuistype, aanleunend bij de begijnhofhoeve, drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (V...

Begijnhofhoeve bij Sint-Agnes-begijnhof

Gesloten hoeve uit midden 18de eeuw, gelegen aan de toegangsstraat van het begijnhof, en met de zuidwestelijke gevel opge...

Begijnhofkerk Sint-Agnes

Begijnhofkerk Centraal op het plein staat de begijnhofkerk , toegewijd aan de H. Agnes. In 1934 verkocht de laatste particuliere eigenaar, de familie de Pitteurs, de kerk aan de v.z.w. Vrienden van het Begijnhof. In 1970 werd de provincie Limburg eigenaar van het gebouw dat ingericht werd als Provinciaal Museum

Begijnhofpomp

Op het kerkplein van het begijnhof toont historisch beeldmateriaal een put en een pomp, aan de zuidoostelijke zijde. Deze...

Beiaardklanken en biggengeschreeuw

De auteur van 'Brave New World' beschreef Sint-Truiden in zijn novelle "Uncle Spencer"

Bellefroid, (Jean) Lambert, secretaris-generaal

Dokter Bellefroid uit Zepperen organiseerde landbouwstatistieken als ministeriedirecteur en schreef over de duur van het mensenleven

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is midden 18de eeuw ontworpen door L.B. Dewez, eerste architect van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van architect L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de-eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering van de Italiaan G.A. Caldelli stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. In de kelder van de abtsvleugel bevindt zich het Historisch Centrum van de Luchtmachtbasis Brustem, een plek voor geteresseerden in de Luchtmacht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Bessemans, (Jozef Frans Antoon) Albert, hoogleraar

Professor Bessemans verwierf internationale faam, niet in het minst als syfilis-specialist en scepticus bij paranormale verschijnselen

Bijgebouw herberg Clockemstraat 3

Breedhuis, mogelijk oorspronkelijk deel uitmakend van nummer 1; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechan...

Bogaardenhoeve

Gesloten hoeve met kern in Maasstijl (1665), doch sterk aangepast in de 19de eeuw. Voormalige kloosterhoeve, gelegen tege...

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Onderwijzer-illustrator die pedagogische artikels en leerboeken geschiedenis schreef in het Antwerpse

Bonneux, Joseph (Michel), gemeentesecretaris Zepperen

Jef Bonneux nam deel aan de slagen bij Namen en aan de IJzer in 1914. Hij huwde met z'n Franse "marraine" en werd gemeentesecretaris in Zepperen

Boompoortje bij het kasteel Nieuwenhoven

Onderschrift bij deze fotoRestant van een boompoortje dat toegang gaf tot een boomgaard op het voormalige abdijdomein Ni...

Bormans, Jan Hendrik, taalkundige

Behoorde samen met kanunnik Coninckx en Hendrik Prijs tot het driemanschap gekende literatoren uit onze stad

Brans, Jan (Victor Lucien), auteur

Vlaams militant, uitgeweken naar Spanje einde WO II. Medestichter Vlaams Blok

Brouwerij Kerkom

Brouwerij Kerkom, De brouwerij Brouwerij van Kerkom: geschiedenis De brouwerij van Kerkom, een vierkantshoeve, werd opg...

Brouwers, Jacques (Jean Xavier), auteur

Pastoor Brouwers was een bijzonder actief schrijver, vooral over middeleeuwse streekadel en erfgoed. De belangrijkste over Gelinden

Burgerhuis

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder aan de voorzijde afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen); kern uit de twe...

Burgerhuis

Breedhuis van vier traveeën - mogelijk ingekort aan de rechterzijde - en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pann...

Burgerhuis

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit midden 18de eeuw. Beschilderde ba...

Burgerhuis

Op deze plaats bevond zich de middeleeuwse stadsgevangenis zogenaamde "Seventrappen", waarvan sporen werden teruggevonden...

Burgerhuis

Classicistisch breedhuis van twee traveeën en oorspronkelijk drie, thans drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (mech...

Burgerhuis

Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (kunstleien) met drie dakkapellen...

Burgerhuis

Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), met huidig uitzicht ...

Burgerhuis gedateerd 1650/1947

Gerestaureerd breedhuis in Maasstijl, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien) met afgewolfde dakkap...

Christina the Astonishing (fragment boek)

Christina the Astonishing (fragment boek) The visit. The day we made the walk to Brusthem was the tail end of a summer storm, the sky sagged...

Collart, Roger (Leon Edward), leraar

Stichtend voorzitter Toeristische Gidsenbond Sint-Truiden en meester-verteller. Herontdekte Huxley en zijn band met Sint-Truiden

Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Gotische en neogotische kerk, met haar volume het oostelijk gedeelte der markt beheersend. Eerste kerk gebouwd door abt A...

Columbanus, Jan, abt

Sint-Truiden 762  Sint-Truiden 780   Abt, Dichter , musicus en componist . Volgens sommigen Auteur van het oudst ge...

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Voor de dichter-kanunnik Simon Michael Coninckx kwamen buitenlandse literatoren speciaal naar Sint-Truiden

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Sint-Truiden 06.08.1750  – Sint-Truiden 14.04.1839  Zoon van Simon, welstellende garen- en bandhandelaar, gemeenteraadslid en ...

Creten, (Pieter) Huibrecht, 'Zagemans', romanauteur

Pastoor-bouwheer in Wijer en volksschrijver. Schoonbroer van de Truiense drukker De Cocq en zoon van Truiense horlogemaker

Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Geschiedschrijver-monnik die de abdijkroniek aanvulde

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Hoofdonderwijzer in Gelinden en auteur van leerboeken basisonderwijs

Daenen, Clément of Clemens (Joseph), taalactivist

Taalstrijder en studieprefect Atheneum Tienen. Redactiesecretaris 'Vlaanderen'

De Haspengouwse fruitteelt

Fruitteelt in Haspengouw De fruitteelt werd al door de Romeinen in onze contreien geïntroduceerd, maar stuikte in elkaar na het aflopen van...

De Herkvallei in de Mergels van Gelinden

De Herk, als grootste waterloop op het grondgebied van Groot-Sint-Truiden, snijdt in Gelinden een diepe vallei uit. Eén van die insnijdingen toont een dalwand waar diverse geologische lagen ontsloten worden voor het blote oog. Daarbij ook een unieke 'missing link': de mergel van Gelinden.

de Pitteurs Hiegaerts, baron Léon (Charles Georges Marie Louis), kasteelheer

Ordingen 27.12.1833   Ordingen 09.05.1902   Isabelle de Cartier d’Yves  Zoon van Charles en Maria Henriëtt...

Debruyn, (Jean) Antoine, didactisch auteur

Onderwijzer Debruyn publiceerde over de plichten van de kinderen, onder meer ook om de dieren te beschermen

Diederik, ‘Theodoricus’, ‘van Sint-Truiden’, abt

Ca. 1060  Sint-Truiden 25.04.1107  Opgeleid als knaap in de abdij, letterkundig talent. Scholaster. Vluchtte tijdens tr...

disclaimer

Disclaimer erfgoedvenster Auteursrecht De deelnemende organisaties, verenigingen en individuen streven ernaar de wettelijke bepalingen in ve...

Donjon van Brustem

Ruïne van de torenburcht in 1170 opgericht door Lodewijk I, graaf van Loon, als versterkte voorpost tegen de stad Sint-...

Gewone esdoorn bij Wit Kasteel

Bij de zuidoostelijke hoektoren van het 301795staat een mooi ontwikkelde opgaande esdoorn. Met zijn hoogte van 27 meter e...

Gietijzeren grafkruis M.M. Hermans

Gietijzeren grafkruis van Marie-Martha Hermans (1886-1946). Het graf is gelegen in blok 8, rij 22, nummer 13. Het geajo...

Gilbart, Olympe Honoré, politicus

Sint-Truiden 07.06.1874   Luik 26.08.1958  Zoon van handelaar Auguste Olympe en Marie Cathérine Bijd.  Studeerde let...

Gonnissen, Louis Cornelis Valentinus, leraar

Dilsen 08.05.1926   Sint-Truiden 22.09.2007  Josée Van Baelen  Zoon van vee- en paardenhandelaar. Vader van...

Groenaanleg van het begijnhof

Rechthoekig plein, met 13de-eeuwse Sint-Agneskerk als kern van het voormalig begijnhof, in zijn huidig uitzicht daterend ...

Handdrukpers drukkerij Moreau

Notities over het huis Moreau, drukker-uitgever te Sint-Truiden n.a.v. de schenking van een handdrukpers Moreau aan het stadsbestuur, m...

Hekken van een verloren herenboerenpark

Voornamelijk in fruitplantage omgezet park met belangrijk 19de-eeuws hekwerk in giet- en smeedijzer. Het hekwerk bl...

Herberg De Veloclub

Zogenaamd herberg "De Veloclub – bij Wwe Jamaer". Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder z...

Herberg De Zwaan

Voormalige dorpsherberg (tot 1972), gelegen tegenover de Sint-Martinuskerk, in het centrum van het dorp. Alleenstaand hui...

Herberg Moeder Lambik

Herberg "Moeder Lambik" uit midden 19de eeuw als aanhorigheid van het 300713. Opgetrokken in een zelfde pittoreske landel...

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein Victor De Haen ontwierp het oorlogsmonument op het Sint-Martenplein. De ...

Herenboerenparkje

Herenboerenparkje uit de 19de eeuw met hekwerk en hoge bomenkruinen die mede het karakter van de plek in het dorpscentrum...

Herenboerenparkje

Herenboerenparkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit omstreeks 1900 en een geometrische tuin met classi...

Herenhuis Villa De Raam

Fraai herenhuis - thans school -, gelegen op de plaats van het voormalige refugiehuis van de abdij van Terbeek; ruim, doc...

Herenhuis Villa Orphée

Alleenstaand herenhuis in neoclassicistische stijl, breedhuis van het dubbelhuistype dat drie traveeën breed is en twee ...

Historische stadskern van Sint-Truiden

Algemene Beschrijving Sint-Truiden is gelegen in het zuidwesten van de provincie Limburg, in de Haspengouwse leemstreek. ...

Hoeve Coemanswoning

Zogenaamd "Coemanswoning", gesloten hoeve, met kern uit de 16de eeuw (?), gelegen in een bocht van de weg; de hoeve was o...

Hoeve De Oude Leeuwerik

De Oude Leeuwerik Hoeve zogenaamd "De Oude Leeuwerik ", gesloten hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw...

Hoeve De Verbrande Winning

Gesloten hoeve zogenaamd "De Verbrande Winning" uit de tweede helft van de 18de eeuw, thans buiten gebruik en gelegen in ...

Hoeve Schaliewinning

Zogenaamde "Schaliewinning", gesloten hoeve, in kern opklimmend tot midden 17de eeuw, doch latere toevoegingen en aanpass...

Huis De Pauw

Diephuis, gelegen op de hoek van de Korensteeg. Drie traveeën en drie bouwlagen onder lessenaarsdak (mechanische pannen)...

Huis De Rode Leeuw

Breedhuis in eclectische stijl, twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd ANNO/1889 in ...

Huis De Rosencrans

Neoclassicistisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met recente dakkapel...

Ilsbroekx, Gerard, onderwijzer

15.08.1909 Eysden (Nl.)  – Sint-Truiden 12.05.1999 , x Maria Smets  Zoon van Victor, koetsier Nieuwenhoven, en Waalse...

Jacobs, Arthur Henri Trudo "Tuurke", verenigingsfiguur

Sint-Truiden 03-11-1927  – Sint-Truiden 05-12.2007 , x Lucienne Cuypers  Zoon van treinstoker- en machinist Gustaaf v...

Japanse honingboom bij Wit Kasteel

Bij de zuid-oostgevel van het 301794staat een oude Japanse honingboom. Bij de inventarisatie in 2015 had de boom een stam...

Journée, (Huibrecht Gerard) Antoon, "meester Journée", schoolhoofd

Wilderen-Duras 31.12.1901   Hasselt hosp. 13.09.1974   Alice Schoenaers.  Neef van schepen Jean Jour...

Kapel van de Bruine-Lieve-Vrouw

Kapel, door een dichte kring van lindebomen omgeven. Drukke bedevaart op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. Onderschrift bij d...

Kapelhof met elf opgaande bomen bij Kapel van de Bruine-Lieve-Vrouw

Voor de 130932 ligt een kapelhof dat beplant werd met verschillende opgaande bomen. De voorkomende bomen zijn een zomerei...

Kasteel De Motte

Zogenaamd kasteel "De Motte", omgracht kasteel in een boomrijk park, op de plaats van de verdwenen mottoren of burcht, g...

Kasteel Menten de Horne

Neoclassicistisch kasteeltje uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen in een park met enkele fraaie bomen; een vroeg...

Kasteel Peten-Van Halen

Thans Hogere Technische School. 19de-eeuws kasteeltje op L-vormige plattegrond, met erachter een boomrijk park. De hoofdv...

Kasteel Rochendaal

Kasteel Rochendaal was een landhuis te Bevingen, gelegen aan Bevingen-Centrum.Het kasteel werd gebouwd in 1881 in opdracht van Jean Henri Paul Ulens, die advocaat was en van 1876-1891 burgemeester van Sint-Truiden. Het wit bepleisterde gebouw is in neoclassicistische stijl en het bezit een torentje van vier verdiepingen.Toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog het Fliegerdorf bouwde op het kasteeldomein, maakte het kasteel daar onderdeel van uit. Ook na de Bevrijding behield het zijn militaire bestemming: Eerst zetelden de Amerikanen er, waarna het een opleidingsinstituut van de Belgische Luchtmacht werd. Dit instituut werd echter in 1996 gesloten. Daarna bleven de militairen er oefenen, terwijl een deel van het nabijgelegen Fliegerdorf tevens als asielzoekerscentrum werd gebruikt. Het kasteeltje raakte in verval.

Kasteel Spinveld met bijgebouwen

19de-eeuws kasteeldomein met hoeve en bijgebouwen gelegen ten noordwesten van het domein Nonnemielen waarvan het een afsp...

Kasteel van Duras

Onderschrift bij deze fotoClassicistisch kasteel in Palladiaanse stijl. Gelegen op de plaats van de burcht van de Heren ...

Kasteel van Kerkom

Zogenaamd "Kasteel van Kerkom" of "Alstergoed". Vroegere zetel der heerlijkheid Kerkom, geheten naar het geslacht van Al...

Kasteel van Nieuwenhoven en kasteelhoeve

Zogenaamd "Kasteel van Nieuwenhoven", kasteel met hoevegebouwen. Sinds het vierde kwart van de 13de eeuw speelhof en zome...

Kasteel van Nonnen-Mielen

Neoclassicistisch kasteel, op de plaats van de voormalige benedictinessenabdij Nonnen-Mielen, in 1231 van de oorspronkeli...

Kasteel van Ordingen

Zogenaamd "Kasteel van Ordingen", voormalige waterburcht. Oorspronkelijk slot van de Heren van Ordingen; speelde door zi...

Kasteeldomein Brustem

Het kasteel van Brustem is een neo-Vlaams renaissancekasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar een ontwerp ...

Kasteeldreef Duras

Van op de Galgestraat, de hoofdbaan naar Duras, leidt een zijwaartse dreef naar het 304373. De dreef is opgebouwd uit twe...

Kasteelpark Peten-Van Halen

Parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter daterend uit de late 19de eeuw, aangelegd in een ouder domein met...

Kasteelpark van Kortenbos

Park in landschappelijke stijl met riant karakter met vijver, monumentale bomen en parkbos uit de eerste helft van de 19d...

Kermis in Sint-Truiden

KERMIS, EEN TRADITIE De laatste zondag van augustus is een hoogdag in Sint-Truiden. Het is de eerste zondag van de grote kermis en d...

Laat-classicistische woning

Laat-classicistisch breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit b...

Minderbroedersklooster, kloosterkerk en stadswal

Minderbroederssite Onderschrift bij deze fotoDe minderbroeders vestigden zicht te Sint-Truiden tussen 1220 en 1230. Het eerste huis bevond ...

Muurschilderingen begijnhofkerk

De kerk is vooral bekend vanwege haar muurschilderingen die getuigen van de spiritualiteit en devotie van de begijnen. D...

Muurschilderingen Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Muurschildering boven de gewelven in de noordelijke zijbeuk, oostmuur: engel met muziekinstrument, 14de eeuw. Voorstell...

Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming (Gorsem)

Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming (Gorsem) Sober zaalkerkje, met schip van vier traveeën en koor van één rechte travee met driezijdige ...

Oud bos, kastelen en parken van Nieuwenhoven, Nonnemielen, Spinveld, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos

Dit gebied omvat een rijk en gevarieerd erfgoed: een oud boscomplex uit het bezit van de abdij van Sint-Trudo, afgewissel...

Park van het Bogaardenklooster

Omgracht voormalig kasteeldomein met resten van het 19de-eeuws kasteelpark in landschappelijke stijl met pittoresk karakt...

Park van het Kasteel De Motte

Slecht bewaard, langgerekt kasteelpark in landschappe­lijke stijl met pittoresk karakter uit het derde kwart van de 19de...

Park van het Kasteel Rockendaal

Verwaarloosd park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter bij het neoclassicistisch kasteel uit 1881, oor­spron...

Park van het kasteel van Schoor

Landgoed van circa 4 ha met park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit de tweede helft van de 19de eeuw, g...

Park van het Speelhof

Openbaar stedelijk domein van circa 11 ha, uit de tweede helft van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw; voormalig...

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met kerkhof en pastorie

Het schip, het koor en de sacristie vormen een neoclassicistische zaalkerk uit 1858 die aansluit bij een rechthoekige, ro...

Parochiekerk Sint-Genoveva

Voormalige afhankelijkheid van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. De kerk is gelegen te midden van het kerkhof dat ...

Parochiekerk Sint-Harlindis-en-Relindis

Eénbeukige, neogotische kerk (1858) met ingebouwde zuidwest-toren, schip van vijf traveeën, smaller noordoost-georiën...

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

De parochiekerk Sint-Martinus is het monumentale centrum van de kerksite van Velm. Op het oudere kerkhof bleven verschill...

Pelsers, Hendrik, schooldirecteur

Beverlo Korspel 08.09.1820  Wilderen 06.01.1892  Zoon van Denis en Cathérine Elisabeth Geuckens. Broer van priester Alfons. C...

Philips, (Charles) Reimond (Joseph Alphonse), jeugdauteur

Sint-Truiden 16.02.1908  Neeroeteren 20.11.1978  Zoon van poelier Antoine en Marie Florentine Ceustermans, beiden uit Tienen. T...

Placentius, Joannes (Leo), Vrolik (?), Strauven (?), auteur

Sint-Truiden ca. 1500  Maastricht 04.02.1548   Ll. Broeders Gemene Leven in Luik en ’s-Hertogenbosch, en Dominicanen Leuv...

Poortgebouw en hoeve der benedictinessenabdij Nonnen-Mielen

Poortgebouw en hoeve der voormalige 23014. Thans U-vormige hoeve, waarvan de kern opklimt tot de tweede helft van de 17de...

Prijs, Hendrik, romanauteur

Sint-Truiden 18.03.1898  Alken 1984 rustoord Terkoest  1924 Aline Groffy  Zoon van meester-kleermaker Lambert en winkeljuf...

Refugiehuis van de abdij van Averbode

Reeds in de 13de eeuw bouwde de abdij van Averbode een refugiehuis in Sint-Truiden. Het huidige complex gaat terug tot de...

Refugiehuis van de abdij van Herkenrode

Voormalig refugiehuis van de abdij van Herkenrode. Thans gedeelte van het Sint-Trudo-instituut. In zijn huidige vorm een...

Relict van de kasteeltuinen van Ordingen

Verloren gegane tuinen, met interessante ontwikkeling. Aanvankelijk waterburcht van feodale oorsprong met neerhof/opperho...

Rentmeestershuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht

Rentmeesterhuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht, verblijfplaats van de kanunnik-rijproost, vertegenwoordiger ...

Restant van de kloostertuin van de minderbroeders

Enkele bomen, restanten van de kloostertuin van de Minderbroeders. Recent aangelegd openbaar plantsoen bij een nieuwe ve...

Restant van het herenboerenparkje Schorboshoeve

Tussen de 13de-18de eeuw behoorde de Schorboshoeve met landerijen tot het grondbezit van het benedictinessenklooster van ...

Rijschool

Voormalige rijschool. Laatste bestemming: Stedelijke Feestzaal. Momenteel gedeeltelijk in afbraak als front van een vastg...

Roberti, Charles (Bonaventure), dichter

Sint-Truiden 07.11.1798   Antwerpen  Zoon van notaris en landbouwer Henri, uit Truiense patriciërsfamilie, en Marie ...

Robijns of Robyns, Frans Antoon, "Meester Robyns", onderwijsinspecteur

Mielen boven Aalst 10.10.1836   Elsene 31.07.1903  Virginie Ghijsens  Zoon van Willem en Maria Josepha Borman...

Robijns of Robyns, Oswald, geschiedkundig auteur

Gelinden 21.03.1871   Hasselt 09.01.1939, begraven in Millen  Zoon van inspecteur Frans Antoon.  Woonachtig en studie...

Rodigas, (Mathieu François) Emile (Aloïs), botanist

Sint-Truiden 02.04.1831  Gent 14.11.1902   Delphine Colette Schotsaert  Zoon van Frans Karel Hubert en Antonie G...

Rodigas, Frans Karel Hubert, apotheker

Elen 23.09.1801   Sint-Truiden 04.03.1877  Antonia Gertrude Vanhoren  Uit geneesherenfamilie afkomstig van Cr...

Rutten, Guillaume Gustave

Sint-Truiden 07.05.1833   Goetsenhoven 29.04.1893  Zoon van winkelier Guilielmus, winkelier Stapelstraat, en Anne Gertr...

Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk De Sint-Pieterskerk, ook wel Parochiekerk Sint-Niklaas en Sint-Pieter, is een romaans kerkgebouw in de Belgisch-Limburgs...

Sint-Quintinuskerk (Gelinden)

Sint-Quintinuskerk (Gelinden) Onderschrift bij deze fotoClassicistische kerk, gelegen binnen het vroegere kerkhof, thans omgevormd tot grasp...

Speelhof, buitenverblijf van de Sint-Trudo-abdij

Zogenaamd "Speelhof", buitenverblijf der abten van de Sint-Trudo-abdij; met de bouw werd begonnen in 1585 onder abt van C...

Stadspark

Stadspark van circa 3 ha in landschappelijke stijl met riant karakter, met groepen van merkwaardige bomen en laanbomen la...

Tolhuis Gelinden

Voormalige afspanning en hoeve, eertijds gelegen bij het Tolhuis van Gelinden , dat naar het Openluchtmuseum van Bok...

Torenhuis Begijnhof

Het gebouw dat bekend staat als 'torenhuis' was allicht de woning van de grootmeesteres van het begijnhof. De muurankers en een wapenschild dat in de gevel is ingemetseld, vermelden het jaartal '1619'. De provincie Limburg werd in 1972 eigenaar van dit gebouw. In 1994 is het gebouw gerestaureerd en later verkocht. Het huis werd volledig heropgebouwd met weglating van de niet-originele delen.

Trudofeesten 1956

Herstel van de heiligdomsvaart in Sint-Truiden 1956 Gaby Peeters, fruitkoninging De vernieuwingstendenzen in de katholieke kerk hadd...

Voortuin en solitaire linde

Verwaarloosde voortuin met variëteiten van buxus. De tuin hoort bij een hoevetje, en vertoont een grote cultuurvariëte...

Watertoren

Eén der eerste watertorens in de provincie Limburg, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, eerste kwart 20ste eeuw, gele...

Weeshuis en school in art-decostijl

Het oorspronkelijke Sint-Lutgardisgesticht, bestaande uit een weeshuis en school, werd opgericht tijdens het interbellum ...

Weg Engelbamp

Ten noorden van Sint-Truiden ligt in noord-zuidrichting een historische wegtracé dat op basis van historische kaarten ze...

Wintmolders, Clemens Renier Pieter "pater Willy", verenigingsfiguur

Kozen 03.02.1923  – Sint-Truiden hosp. 03.04.2004   Zoon van landbouwer Louis en Leonié Bonné. Ll. Sint-Aloysius ...

Wulms, Guido (Jozef Flor), auteur

Hasselt 21.07.1938  – Sint-Truiden 19.01.1999 , x Maggy Knaepen  Kleinzoon van Maaseikse beeldhouwer. Zoon van Jeanne Ger...