ERFGOUD

Bevingen

Adelardus II, abt

Adelardus II was rond 1070 dé kerkenbouwer in onze streek

Balk

Balk ooit een Boom geurend en zeurend -naar men zegt viel hij met een zucht-. ontdaan van tooi en tak, van Tijd gepeld, gevild tot op de ne...

Barbanson, een heldennaam bij het toegangshek

Het vliegveld en thuishaven van het Vervolmakingscentrum van de Luchtmacht respectievelijk in Brustem en in Bevingen ontvingen op 3 december 1982 officieel de benaming ?Kwartier Kandidaat-Reserveonderluitenant Barbanson?. In 1996 werden beide verlaten door de luchtmacht. Het kwartier Bevingen werd deels een Onthaalcentrum voor vluchtelingen (FEDASIL).

Bertrand, Alfred (Alfons Elisabeth)

ACW-er Fred Bertrand werd minister van verkeer en was de vader van gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Bevingen

Bevingen IN HET STILLE DORP, HUIZEN PIKKEDONKER VERBORGEN ONDER DE AANPLANT VAN HOOGSTAMBOMEN, HEEFT IEMAND BESLOTEN THUIS TE HOREN. STALEN...

Bevingen dorp

Langs de oude weg naar Montenaken, de steenweg naar Namen en westelijk van de Cicindria ligt Bevingen, sterk bepaald door de Sint-Lambertuskerk en het 19de-eeuwse kasteeldomein Rochendaal. Het dorp kwam als Luiks eilandje in Loon al in 1795 bij de stad Sint-Truiden.

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Pater Biets was de ijveraar voor de parochie Sint-Augustinus in Nieuw-Sint-Truiden, de stadsuitbreiding in het noordwesten

Brustem

De vrijheid Brustem met haar Loonse grensburcht Brustem was één van de strongpoints die de Loonse graaf uitbouwde om de grenzen van Loon t...

Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Deken Cartuyvels haalde Sint-Truiden uit zijn winterslaap en lanceerde het katholieke réveil met ondermeer kloosterordes in onderwijs en verzorging

Cartuyvels, (Marie Guillaume) Paul, burgemeester

Burgemeesterszoon en bevelhebber burgerwacht, kasteelheer Rochendaal. Als burgemeester bouwheer weeshuis en restauratie stadhuis

Clerinx, Jean Arnold, orgelbouwer

Sint-Truiden 03.08.1816   1898  ongehuwd  Familie uit Halmaal, sinds 1737 in Sint-Truiden. Zoon van jenevers...

Een heilig boek om te koesteren. De Sikhs in Sint-Truiden

Een heilig boek om te koesteren. De Sikhs in Sint-Truiden. De fruitteelt lokte sinds de jaren 1980 een vervolgde groep Indiërs naar onze st...

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873  – Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis   Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer v...

Halmaal

Halmaal Maar honderd hectaren groot ligt Halmaal aan de Molenbeek en de weg van Velm naar Sint-Truiden. Tot in 1970 was het een zelfstandige...

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Een lijst uit 1922 geeft de rijkdom aan van 38 verenigingen in Sint-Truiden, zonder deelgemeenten

Hoeve De Oude Leeuwerik

De Oude Leeuwerik Hoeve zogenaamd "De Oude Leeuwerik ", gesloten hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw...

Park van het Kasteel Rockendaal

Verwaarloosd park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter bij het neoclassicistisch kasteel uit 1881, oor­spron...

Sint-Lambertuskerk Bevingen

Sint-Lambertuskerk Onderschrift bij deze fotoDe Sint-Lambertuskerk is de parochiekerk van Bevingen , gelegen in Bevingen-Centrum. Het i...

Van ‘Vijf Gulden’ tot ‘Commissie Openbare Onderstand’

Van ‘Vijf Gulden’ tot ‘Commissie Openbare Onderstand’ De oudst gekende instelling is de Sint-Eucheriusgulde, in het midden van de...