ERFGOUD

Bevingen

Adelardus II, abt

Adelardus II was rond 1070 dé kerkenbouwer in onze streek

Adelardusstraat

Adelardusstraat Adelardus II, abt van 1055 tot 1082, geboren te Lovenjoel en te Sint-Truiden overleden op 6 december1082. Hij was monnik, p...

Armenzorg en ziekenzorg in Sint-Truiden vóór 1800, Erfgoeddag 2017 'Zorg'

Erfgoeddag 2017 Zorg Armenzorg en ziekenzorg in Sint-Truiden vóór 1800   Iedere middeleeuwse stad heeft een netwerk van arme...

Barbanson, een heldennaam bij het toegangshek

Het vliegveld en thuishaven van het Vervolmakingscentrum van de Luchtmacht respectievelijk in Brustem en in Bevingen ontvingen op 3 december 1982 officieel de benaming ?Kwartier Kandidaat-Reserveonderluitenant Barbanson?. In 1996 werden beide verlaten door de luchtmacht. Het kwartier Bevingen werd deels een Onthaalcentrum voor vluchtelingen (FEDASIL).

Bertrand, Alfred (Alfons Elisabeth)

ACW-er Fred Bertrand werd minister van verkeer en was de vader van gouverneur Hilde Houben-Bertrand

Bevingen

Bevingen IN HET STILLE DORP, HUIZEN PIKKEDONKER VERBORGEN ONDER DE AANPLANT VAN HOOGSTAMBOMEN, HEEFT IEMAND BESLOTEN THUIS TE HOREN. STALEN...

Bevingen-Dorp

Langs de oude weg naar Montenaken, de steenweg naar Namen en westelijk van de Cicindria ligt Bevingen, sterk bepaald door de Sint-Lambertuskerk en het 19de-eeuwse kasteeldomein Rochendaal. Het dorp kwam als Luiks eilandje in Loon al in 1795 bij de stad Sint-Truiden.

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Pater Biets was de ijveraar voor de parochie Sint-Augustinus in Nieuw-Sint-Truiden, de stadsuitbreiding in het noordwesten

Brustem

De vrijheid Brustem met haar Loonse grensburcht Brustem was één van de strongpoints die de Loonse graaf uitbouwde om de grenzen van Loon t...

Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Deken Cartuyvels haalde Sint-Truiden uit zijn winterslaap en lanceerde het katholieke réveil met ondermeer kloosterordes in onderwijs en verzorging

Cartuyvels, (Marie Guillaume) Paul, burgemeester

Burgemeesterszoon en bevelhebber burgerwacht, kasteelheer Rochendaal. Als burgemeester bouwheer weeshuis en restauratie stadhuis

Clerinx, Jean Arnold, orgelbouwer

Sint-Truiden 03.08.1816   1898  ongehuwd  Familie uit Halmaal, sinds 1737 in Sint-Truiden. Zoon van jenevers...

DE PEST en andere calamiteiten

DE PEST en andere calamiteiten, In de wereld en in onze stad Sint-Truiden In deze tijdslijn over de verschillende uitbraken van pest, zijnde...

Een heilig boek om te koesteren. De Sikhs in Sint-Truiden

Een heilig boek om te koesteren. De Sikhs in Sint-Truiden. De fruitteelt lokte sinds de jaren 1980 een vervolgde groep Indiërs naar onze st...

fruitverhalen 1

Victor Strauven (+- 70 jaar oud)

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873  – Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis   Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer v...

Halmaal

Halmaal Maar honderd hectaren groot ligt Halmaal aan de Molenbeek en de weg van Velm naar Sint-Truiden. Tot in 1970 was het een zelfstandige...

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Een lijst uit 1922 geeft de rijkdom aan van 38 verenigingen in Sint-Truiden, zonder deelgemeenten

Hoeve De Oude Leeuwerik

De Oude Leeuwerik Hoeve zogenaamd De Oude Leeuwerik , gesloten hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw...

Kasteel Rochendaal

Kasteel Rochendaal was een landhuis te Bevingen, gelegen aan Bevingen-Centrum. Het kasteel werd gebouwd in 1881 in opdracht van Jean Henri Paul Ulens, die advocaat was en van 1876-1891 burgemeester van Sint-Truiden. Het wit bepleisterde gebouw is in neoclassicistische stijl en het bezit \een torentje van vier verdiepingen. Toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog het Fliegerdorf bouwde op het kasteeldomein, maakte het kasteel daar onderdeel van uit. Ook na de Bevrijding behield het zijn militaire bestemming. Eerst zetelden de Amerikanen er, waarna het een opleidingsinstituut van de Belgische Luchtmacht werd. Dit instituut werd echter in 1996 gesloten. Daarna bleven de militairen er oefenen, terwijl een deel van het nabijgelegen Fliegerdorf tevens als asielzoekerscentrum werd gebruikt. Het kasteeltje raakte in verval.

Kasteel Rochendaal

Kasteel Rochendaal was een landhuis te Bevingen, gelegen aan Bevingen-Centrum. Het kasteel werd gebouwd in 1881 in opdracht van Jean Henri Paul Ulens, die advocaat was en van 1876-1891 burgemeester van Sint-Truiden. Het wit bepleisterde gebouw is in neoclassicistische stijl en het bezit een torentje van vier verdiepingen. Toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog het Fliegerdorf bouwde op het kasteeldomein, maakte het kasteel daar onderdeel van uit. Ook na de Bevrijding behield het zijn militaire bestemming. Eerst zetelden de Amerikanen er, waarna het een opleidingsinstituut van de Belgische Luchtmacht werd. Dit instituut werd echter in 1996 gesloten. Daarna bleven de militairen er oefenen, terwijl een deel van het nabijgelegen Fliegerdorf tevens als asielzoekerscentrum werd gebruikt. Het kasteeltje raakte in verval.

Park van het Kasteel Rochendaal

Park van het Kasteel Rochendaal Verwaarloosd park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter bij het neoclassici...

Parochiekerk Sint-Lambertus

Neogotische kruisbasiliek, van circa 1925, gelegen op een hoogte, met omgevend kerkhof.\\De plattegrond beschrijft een westelijk gerichte voorgevel, geflankeerd door een vierkante toren ten zuiden, een driebeukig schip van drie traveeën, een transept van één travee, een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, geschraagd door steunberen en voorzien van een sacristie aan de zuidzijde. De kerk is volledig opgetrokken uit breuksteen, en voorzien van spitsboogvensters.\\

Sint-Lambertuskerk Bevingen

Sint-Lambertuskerk De Sint-Lambertuskerk is de parochiekerk van Bevingen, gelegen in Bevingen-Centrum. Het is een neogotische kruisbasiliek,...

spaanse griep

DE PEST en andere calamiteiten, In de wereld en in onze stad Sint-Truiden In deze tijdslijn over de verschillende uitbraken van pest, heb ik...

Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom

Ten zuiden van Sint-Truiden heeft de Cicindria(beek) een asymmetrische vallei met steilere oostelijke helling ingesneden ...

Van ‘Vijf Gulden’ tot ‘Commissie Openbare Onderstand’

Van ‘Vijf Gulden’ tot ‘Commissie Openbare Onderstand’ De oudst gekende instelling is de Sint-Eucheriusgulde, in het midden...

Vliegveld Brustem

Vliegbasis Brustem             Controletoren  Vliegbasis Brustem (EBSint-Truiden. was een militair vl...

Wachtbekken 'de dorpsweide'

Het wachtbekken 'De Dorpsweide', aangelegd door de Watering van Sint-Truiden is 8 hectare groot en kan 80 000 m3 water bergen. Aan de ingang van het wachtbekken t.h.v. de straat 'Straeten' werd een zandvang op de Cicindria gegraven. Bij de aanleg werd veel aandacht besteed aan natuurontwikkeling. Er werden meerdere poelen, bronvijvers en moeraszones rondom de Cicindriabeek aangelegd, alsook een netwerk van kleine greppels. Rondom het wachtbekken werd een wandelpad aangelegd. Voor de vogelaars werd een observatiehut gebouwd. Het wachtbekken wordt op ecologische wijze beheerd door o.a. schapenbegrazing. Voor landbouwers staat een pompput ter beschikking om water te capteren tijdens droge periodes. De Dorpsweide is dus veel meer dan alleen maar een wachtbekken.