ERFGOUD

De Tram

Wauters, Jean Pierre (Jan), stadsarchivaris Tienen

Sint-Truiden op 21.05.1877  – Tienen 03.12.1963  Zoon van bakker Charles Louis en Hélène Philomène Vandenborne . Beiaa...

AchilleThijsstraat

Een naam die gereserveerd is in de geplande wijk achter het station aan de Fabrieksstraat.

Avi, Pierre (August), "Piet"

Piet Avi was actief als schrijver en in lokale cultuurmiddens

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Samen met zijn broer Richard bouwde Louis Baltus in Sint-Truiden een imperium uit van koloniale warenhandel, met magazijn aan het station en koffiebranderij

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena...

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

De populaire katholieke politicus Emile Blavier stond gekend voor zijn dienstbetoon maar geraakte in conflict met zijn partijgenoot Cartuyvels

Blondiau, Joseph,

"Stijnke" stond bekend omwille van zijn diavoordrachten over diverse onderwerpen. Fotografeerde o.m. de terugtrekkende Duitsers in september 1944

Bormans, Jan Hendrik, taalkundige

Behoorde samen met kanunnik Coninckx en Hendrik Prijs tot het driemanschap gekende literatoren uit onze stad

De grote "calvalcades" tussen de twee oorlogen

Bij de her-intrede van abt Knaepen in 1791, eerder door de Luikse revolutionnairen naar Frans voorbeeld op de vlucht gejaagd, werden spotten...

Degreef, Jan (Frans Richard), voorzitter COO

Oudstrijder, stadsambtenaar en als COO-voorzitter ijveraar voor nieuwbouw kraamkliniek en rustoord Meiland

Dehennin, (Ferdinand) Emile, architect

Hulp-architect van de Expo 1907 en ontwerper van diverse gebouwen rond 1900

Delooz, René (Joseph Albert) 'pater Eugenius', minderbroeder

IJveraar voor lotsverbetering van Parijse sloppenkinderen en halfbloedkinderen uit vml. Belgisch-Congo, nu controversieel

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels  Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Waut...

Erfgoeddag 2021 zoektocht door de kranten, nachtelijke puzzel

Erfgoeddag 2021 Nachtelijke puzzel Wij dagen jullie opzoekingsvaardigheden uit! Om onderstaande puzzel op te lossen zal u moeten grasduine...

Flamend, Jan Alfons, leraar

Gelinden 15.07.1900   Hasselt hosp. 30.03.1986   Paula Vanham  Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en ...

Grooten, Henri Joseph, "Harrie" "De rosse afgod", "Wilson", volksfiguur

Sint-Truiden 27.03.1865   Sint-Truiden 09.11.1925  ongehuwd  Zoon van dagloner François Antoine en Rosalie B...

Handdrukpers drukkerij Moreau

Notities over het huis Moreau, drukker-uitgever te Sint-Truiden n.a.v. de schenking van een handdrukpers Moreau aan het stadsbestuur, m...

Hendrik Prijslaan

Hendrik Prijslaan ST 18.03.1898 – Alken 18.03.1984 rustoord Terkoest, x 1924 Aline Groffy Zoon van meester-kleermaker Lambert en winkeljuf...

Ilsbroekx, Gerard, onderwijzer

15.08.1909 Eysden (Nl.)  – Sint-Truiden 12.05.1999 , x Maria Smets  Zoon van Victor, koetsier Nieuwenhoven, en Waalse...

Peten, Clément (Martin Joseph), politicus

Roosbeek bij Tienen 19.11.1866  Leuven hosp. 26.02.1929  Eugenie van Halen  Zoon van herenboer François Benoît ...

Prenau, Steven (Lambrecht), taalactivist

Aalst 02.09.1866  Bilzen 23.10.1929  Maria Julia Smets Jacqueline Mélotte   Zoon van landbouwer August uit B...

Prijs, Hendrik, romanauteur

Sint-Truiden 18.03.1898  Alken 1984 rustoord Terkoest  1924 Aline Groffy  Zoon van meester-kleermaker Lambert en winkeljuf...

Quellijn of Quellinus, Artus of Arnold "de jonge", beeldhouwer

Sint-Truiden 20.11.1625  Antwerpen 22.11.1700   Anna Maria Gabron   Cornelia Volders  Zoon van...

Radoux, Pierre (Hubert Lambert), kunstsmid

Sint-Truiden 29.06.1864   Sint-Truiden 30.05.1939  Antoinette Coenen  Maria Melania Roggen  Zoon va...

Sint-Anneke

Sint-Anneke In de jaren 1890 werden tramverbindingen vanaf het nieuwe station met Tienen, Luik en Hannuit gerealiseerd. Voor de lijn naar L...

Sint-Trudoscouts

Sint-Trudoscouts Onderschrift bij deze fotoDe Sint-Trudoscouts is de oudste jeugdbeweging in Sint-Truiden. In 1938 richtte René Groffi de S...

Tegen maskers en dronkenschap, de anti-carnavallobby rond 1900

Gemaskerd de waarheid zeggen is de uitlaatklep in een autoritaire maatschappij. Al eeuwen bestond het straatcarnaval waarbij men verkleed o...