ERFGOUD

Minderbroeder

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Rentenierster actief in maatschappelijke werken, onder meer de kantschool van de Ursulinen

Aline Pietersstraat

Aline Pietersstraat Aline Pieters werd geboren in Diksmuide op 05.12.1887 als dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens, en overl...

Alomme rust

De jonge pater Hilarion Thans uit de Maaskant lag ziek te bed in het Minderbroedersklooster in Sint-Truiden toen hij dit gedicht schreef.

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Onze-Lieve-Vrouw ten Nachtegaal bij den Kortenbos Centrum van druk bezochte bedevaartplaats sinds 1636; aanvankelijk geke...

Beiaardklanken en biggengeschreeuw

De auteur van 'Brave New World' beschreef Sint-Truiden in zijn novelle "Uncle Spencer"

Bossaert, Omer (Joseph), bibliothecaris

Sint-Truiden 11.06.1926   Sint-Truiden 19.07.2009  x Judith Geerdens  Zoon van Jozef Camille, voerman en slage...

Brustempoort

Behalve een gedeelte van de muur in de tuin van de paters minderbroeders, is de Brustempoort het enige gedeelte van de middeleeuwse omwalling dat de tand des tijds heeft doorstaan. De overblijfselen van de Brustempoort werden in 1897 toevallig ontdekt bij rioleringswerken. Het zou tot 1939 duren vooraleer ze werden uitgegraven. In 1968-69 werd het ondergrondse bolwerk gerestaureerd. De vesting lag hier in het midden van een diepe gracht die na de ontmanteling van de versterkingen gedempt werd. De onderbouw bestaat uit een rechthoekige ruimte (10,7 bij 4,5 m) die in twee verdiepingen verdeeld is. Op elke verdieping leiden gangen naar schietkamers met schietgaten en schoorstenen voor het afvoeren van de kruitdampen. Helemaal beneden is nog een overblijfsel van de eerste stenen omwalling in silex; het overige is uit baksteen. In een schouw waar de vuurpotten werden gevuld om de lonten aan te steken, staat een maquette van de oude Brustempoort. Voorlopig is de Brustempoort niet toegankelijk voor het publiek.

Bruyninx, Jan, edelman

Loons grensbewaker en halfheer van Brustem. Liet zelf zijn grafzerk plaatsen in het hoogkoor van de Minderbroederskerk

Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Deken Cartuyvels haalde Sint-Truiden uit zijn winterslaap en lanceerde het katholieke réveil met ondermeer kloosterordes in onderwijs en verzorging

Cauwels, Alfred, 'Pater Pacifique'

Pater 'Pacifik', minderbroeder en sportpromotor, werd wel eens de 'bruine Deken' van Sint-Truiden genoemd omwille van zijn invloed

Christina de Wonderbare

De heilige Christina 'de wonderbare' verwierf internationale bekendheid, ook recent nog

Clerinx, Jean Arnold, orgelbouwer

Sint-Truiden 03.08.1816   1898  ongehuwd  Familie uit Halmaal, sinds 1737 in Sint-Truiden. Zoon van jenevers...

Coart, Godfried, Govaert, van Melveren, Mervellanus, martelaar

Godfried Coart van Melveren was als minderbroeder-martelaar, opgehangen door de protestanten in een schuur bij Gorkum (Nl.), de eerste officie Limburgse heilige

Creten, (Pieter) Huibrecht, 'Zagemans', romanauteur

Pastoor-bouwheer in Wijer en volksschrijver. Schoonbroer van de Truiense drukker De Cocq en zoon van Truiense horlogemaker

De Boddelkèèr 2019 - De Minderbroeders van Sint-Truiden

De boddelkeer 2019 - De Minderbroeders van Sint-Truiden  ...

De minderbroeder, de luitenant en de Spaanse griep

Minderbroeder-dichter Hilarion Thans beschrijft de laatste uren van een grieppatient achter het front in 1918

De pest in Sint-Truiden

Pest in Sint-Truiden Onderschrift bij deze fotoHoewel de bevolking van Sint-Truiden ontsnapt aan de ergste pestgolven, toch komen talloze be...

De trap des aanstoots

De bouw van een dubbele buitentrap om het 'schoon verdiep' van het nieuwe stadhuis te bereiken was geen succes, na enkele jaren werd het bouwsel terug afgebroken

Delgeur, Nicolaus, burgemeester

Maastricht 31.05.1791  Sint-Truiden 21.02.1875  Rosalie Beckers   Zoon van Michaël Englebert en Maria Anna Vanham ...

Delooz, René (Joseph Albert) 'pater Eugenius', minderbroeder

IJveraar voor lotsverbetering van Parijse sloppenkinderen en halfbloedkinderen uit vml. Belgisch-Congo, nu controversieel

Franck, Marie Alphonse Joseph Henri "pater Servatius", minderbroeder

Sint-Truiden 14.07.1880  Lokeren 17.04.1921  Broer van pater Gabriël. Minderbroeder Tielt 1898, priester Turnhout 1904. L...

Geraert "broeder"

13de eeuw Minderbroeder, waarschijnlijk te Sint-Truiden of te Tienen. Dichter. Schreef ca. 1280-1290 voor zijn zus in de priorij en later b...

Gilen, Tony (Albert Marie Ghislain), geneesheer

Sint-Truiden 18.10.1944   Sint-Truiden 12.06.1990  Zoon van telegraafbediende Jean en Marie Juliette Marguérite Deckers, Si...

Gilis, Jan Frans "Pater Firminus van Sint-Truiden

Sint-Truiden 05.09.1750   Sint-Truiden 10.02.1831  Zoon van Franciscus en Joanna Maria Cluckers.   Kapucijn 1770...

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873  – Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis   Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer v...

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848  – Gent 08.12.1905  Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van min...

Grote Markt

Grote Markt Het Sint-Truidense marktplein is zo groot dat het vrijwel de hele marktactiviteit voor zijn rekening nam. Daar werden van in de...

Grote Markt 16, Voetboghenhuis

De huisnaam verwijst naar het Ancien Regime lokaal van de schutterij. Het oorspronkelijke in 1647 gedateerde gevelteken verhuisde bij de huidige nieuwbouw naar het pand Minderbroedersstraat 4. Het huidige burgerhuis in eclectische stijl werd eind 19de eeuw gebouwd, met neobarokke elementen. Bakstenen gebouw met een gevelparement van arduin en Franse steen. De eerste bouwlaag is volledig van arduin, met een sokkel voorzien van twee keldergaten. Penanten opgevat als geblokte pilasters; cartouches, diamantkopmotieven en andere ornamenten op panelen onder de kroonlijst, op kapitelen en sokkels. De eerste bouwlaag wordt gemarkeerd door de merkwaardige venstervorm, de tweede door een gevelbreed, rechthoekig balkon met een ijzeren hek tussen hardstenen balusters, de derde door de hardstenen balustrades van de vensters en panelen onder de kroonlijst. Bovenop is er een mansardedak met twee oeils-de-boeuf.

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein Victor De Haen ontwierp het oorlogsmonument op het Sint-Martenplein. De ...

Het Heilig Janneke van Sint-Truiden

Johannes Vandenhove kreeg rond 1800 een heiligenstatus bij de bevolking van Sint-Truiden

Historische stadskern van Sint-Truiden

Algemene Beschrijving Sint-Truiden is gelegen in het zuidwesten van de provincie Limburg, in de Haspengouwse leemstreek. ...

Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987  Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . St...

Jans(s)en, Cornelis, beeldhouwer

Woensel en Eckart (Nl.) 04.06.1828  – Sint-Truiden 15.02.1895 , x 1851 Maria Wynrocx.   Zoon van arbeider Cornelis en...

Kortenbos

Kortenbos, een boomkapelletje groeit uit een basiliek In Kortenbos was het vroeger niet pluis. Het bosrijke snijpunt van enkele gemeenten en...

Melveren

Melveren heeft zijn eigen heilige martelaar Melveren heeft alles van een zelfstandige gemeente, maar bracht het niet verder dan een aparte p...

Minderbroederskerk

De kerk in sobere barokstijl werd gebouwd tussen 1731 en 1735 en verving een Romaans bouwwerk. De monumentale voorgevel die boven het kerkschip uitsteekt, dateert van de herstelperiode na een bombardement dat in mei 1940 een deel van de kloostergebouwen en de kerk vernielde. In een rondboognis staat een beeld van Franciscus Solanus, patroonheilige van de kerk. Met de achterliggende portiunculakapel erbij is de kerk nagenoeg 100 m lang, 16 m breed en 24 m hoog.De 24 gebrandschilderde ramen met voorstellingen uit het leven van Franciscus van Assisi, werden geplaatst na de brand van 1940. Zij zorgen voor een heldere kerkruimte die wordt geritmeerd door pilasters met Corinthische kapitelen en in het midden gebeeldhouwde medaillons.

Minderbroedersklooster, kloosterkerk en stadswal

Minderbroederssite Onderschrift bij deze fotoDe Minderbroeders vestigden zicht te Sint-Truiden tussen 1220 en 1230. Het eerste huis bevond ...

Minderbroedersstraat

Minderbroedersstraat De straatnaam verwijst naar het klooster en de kloosterkerk van de Minderbroeders, die omstreeks 1226 als eerste bedelo...

Naar 't licht

Drie vogeltjes van brons belegd met palladium landen op een halve bol ook van brons, maar belegd met bladgoud.De vogeltjes verwijzen naar het zonnelied van Sint-Franciscus die ook een grote dierenvriend was. De bol refereert naar de stenen ballen onder aan de muur waarvan niemand weet hoe ze er gekomen zijn. Dit werk geeft een mooi accent aan de grote donkere muur van het vroegere Minderbroedersklooster.

Pallen, Peter (Joannes) "pater Petrus", minderbroeder

Sint-Truiden 07.12.1771  Sint-Truiden 08.07.1834  Zoon van Peter Pallen en Maria Catharina Coenen.  Minderbroeder Erke...

Park van het Speelhof

Openbaar stedelijk domein van circa 11 ha, uit de tweede helft van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw; voormalig...

Pater Damiaanhof

Pater Damiaanhof Damiaan van Molokai werd als Jozef De Veuster  in Tremelo geboren op 3 januari 1840 en overleed in Molokaï, Haw...

Pieters Aline (Marie Mélanie Caroline), fotograaf 'Miss Kodac'

Gekend als 'Miss Kodac' stond ze haar mannetje in het verzet en in het Rode Kruis

Quintens, (Jan) Bernard, burgemeester

Niel bij Sint-Truiden 04.02.1858   Maastricht Caberg 25.04.1923  Theresia Torbeyns  Zoon van landbouwer Jose...

Restant van de kloostertuin van de minderbroeders

Enkele bomen, restanten van de kloostertuin van de Minderbroeders. Recent aangelegd openbaar plantsoen bij een nieuwe ve...

Rosel(le), Guillaume Jacques, kunstschilder

Sint-Truiden 06.07.1799   Sint-Truiden 21.06.1869  ongehuwd  Zoon van glazenier Eustache Joseph en Anne Cath..

Speelhoflaan - Veemarkt

Van oudsher vond alle marktactiviteit in Sint-Truiden plaats op de Grote Markt, deze was immers voldoende groot om alle markten te huisvesten. De varkens verhuisden eerst, 550 jaar geleden, naar de Minderbroedersstraat, die in de volksmond nog steeds 'Verrekesmerrek' heet. In 1960 keek men voor een nieuwe overdekte veemarkt eerst naar het terrein van de vroegere bioscoop Patria in de Capucienessenstraat, ooit het klooster van deze zusterorde. Uiteindelijk werd gekozen voor het ruime terrein langs de Cicindriabeek, palend aan het oude slachthuis. De beek werd ingekokerd voor een ruime parking. Samen met de moderne grote overdekte markthal werd ook het slachthuis vernieuwd. Zo bleef Sint-Truiden ook voor het vee marktplaats voor hetgeen het vruchtbare Haspengouw produceerde.

Stadspark

Torens en weermuren veranderden in een oase Onderschrift... Je kan bijna helemaal rond het stadscentrum van Sint-Truiden wandelen langs bebo...

Stationsstraat 26

Dit bakstenen gebouw met gecementeerde gevel en centrale poort, een breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, was het hotel Saint-Jacques, vernoemd naar de overleden vader van uitbater Albert Ilsbroeks. De centrale poort bood toegang voor de koetsen van de bezoekers naar de achtergelegen stallen. In de jaren vóór de provinciale tentoonstelling van 1907 werd een Salle pour Sociétés achteraan bijgebouwd. Dit complex werd in 1927 door de stad aangekocht voor de stedelijke muziekschool. Na de brand van Ciné Patria in de Minderbroedersstraat tijdens WO II, vond deze bioscoop ook onderdak in de zaal. Na de verhuis van de muziekschool naar het huis Claes in de Leopold II-straat, werd het pand verkocht. Het is intussen mooi gerestaureerd als tandartspraktijk en woning.

STBL Hoge Veser

STBL Hoge Veser Je bevindt je hier aan de achterzijde van het Kapucijnenklooster. De kapucijnen zetten zich, net als de Minderbroeders, in v...

STBL Minderbroederskerk

Minderbroederskerk Bij de Minderbroederssite denken we aan Franciscus van Assisi. De zoon van een rijke lakenkoopman die voor een heel and...

STBL vesten

Vesten Op de vesten wandel je op het tracé van de oude stadsomwalling van de stad. De enige restanten hiervan zijn de ondergrondse Bruste...

Stoeten doorheen de stad

Feesten en optochten zijn van alle tijden. Naast de religieuze processies en de officiële blijde intredes van vorsten was het ook in Sint-T...

Tochtgenoten

Samen op weg via sport en spel: de Tochtgenoten Pater Pacific was na de Tweede Wereldoorlog dé trekker van een eigen jeugdbeweging Tochtgen...

Trudofeesten 1993, de uitgestelde editie

Trudofeesten 1993: de uitgestelde editie In de jaren ’90 verschoven de Trudofeesten naar stadsfeesten met een meer profane inslag. Ze werd...

Trudofeesten 2005

Trudofeesten 2005: een cultuurfeest ! De editie 2005 kreeg enerzijds een sterke religieuze invalshoek en anderzijds werd het een gevarieerd ...

Trudofeesten 2012

Trudofeesten 2012 rond het licht en de vrouw Onderschrift bij deze fotoDe heiligen die ‘in het licht’ van Sint-Trudo kwamen staan kregen...

Trudofeesten 2019

Trudofeesten 2019 Opening Op vrijdag 23 november 2018 , de feestdag van de stichter van Sint-Truiden, werd het Trudojaar door de parochiefed...

verzorging pestlijders

In uw kot blijven,  social distancing… Dagelijks herinneren de media ons aan de voorschriften die de overheid uitvaardigt om de verde...

Vijftig deniers, te spenderen bij de Truiense handelaars

Het NCMV gaf in de feestmaand december een penning uit in de historische sfeer met een tijdelijke wisselwaarde.