ERFGOUD

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Deken Cartuyvels haalde Sint-Truiden uit zijn winterslaap en lanceerde het katholieke réveil met ondermeer kloosterordes in onderwijs en verzorging

Christina de Wonderbare

De heilige Christina 'de wonderbare' verwierf internationale bekendheid, ook recent nog

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Voor de dichter-kanunnik Simon Michael Coninckx kwamen buitenlandse literatoren speciaal naar Sint-Truiden

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Sint-Truiden 06.08.1750  – Sint-Truiden 14.04.1839  Zoon van Simon, welstellende garen- en bandhandelaar, gemeenteraadslid en ...

Een korte geschiedenis van Sint-Truiden

Een korte geschiedenis van Sint-Truiden Trudo Er zijn weinig steden waarvan het ontstaan en de vroege ontwikkeling zo goed kan gevolgd worde...

Heilig-Hartplein

Heilig-Hartplein Op 22 september 1929 werd het beeld van de zegenende Christus ingehuldigd op het plein langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk, dat ...

Het Heilig Hartplein, tussen hoofdkerk en terrasjes

Oorspronkelijk was hier het zuidelijk deel van het kerkhof rond de hoofdkerk, later één van de kleinere pleintjes aansluitend bij de Grot...

Historische stadskern van Sint-Truiden

Algemene Beschrijving Sint-Truiden is gelegen in het zuidwesten van de provincie Limburg, in de Haspengouwse leemstreek. ...

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwekerk Een van de drie torens op de Grote Markt.  De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de eerste parochiekerk die abt Adelardus I...

Sint-Maartenkerk

Het oudste deel van de Sint-Maartenkerk is de toren uit circa 1550. Het is een vroeg voorbeeld van de religieuze renaissancearchitectuur in ons land, hoewel het nog talrijke laatgotische elementen bevat. De renaissancekenmerken komen tot uiting in de sterke horizontale geleding, de symmetrische opbouw en enkele versieringen. Laatgotisch zijn het portaal en de steunberen met pinakels. De toren heeft een drieledige naaldspits als bekroning. De kerk is een neo-Romaanse kruisbasiliek uit 1895, die een 11de-eeuwse kerk verving. Het eenvoudig gebouw is voorzien van rondboogvensters en dwerggalerijen in de apsis. Het interieur van de kerk is sober en vrij donker. De vlakke houten zoldering, verdeeld in panelen, is 17de-eeuws en is afkomstig uit de oude kerk. Ze is beschilderd met wapenschilden van Sint-Truidense vooraanstaande families. De apsis is afgedekt met een halve koepel. Het hoogaltaar is vervaardigd uit Italiaans albast. Waar het koor begint, hangt een 16de-eeuwse calvariegroep in gepolychromeerd hout. Verder maakt een prachtige reeks heiligenbeelden, gaande van de 16de tot de 18de eeuw, deel uit van het kerkpatrimonium.

Stenaertberg 1

Dit voormalig kanunnikenhuis werd tussen 1474 en 1796 onafgebroken bewoond door leden van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Na de ontbinding van het kapittel was het huis eigendom van notarissen en dokters. De initialen 'M' en 'V' op het gesmeed ijzeren hek van de dubbele steektrap verwijzen naar de weduwe Vandionant-Moreau, eigenares tussen 1899 en 1930.

Trudofeesten 1993, de uitgestelde editie

Trudofeesten 1993: de uitgestelde editie In de jaren ’90 verschoven de Trudofeesten naar stadsfeesten met een meer profane inslag. Ze werd...

Trudofeesten 2019

Trudofeesten 2019 Opening Op vrijdag 23 november 2018 , de feestdag van de stichter van Sint-Truiden, werd het Trudojaar door de parochiefed...