ERFGOUD

Schilder

Baltus, Georges (Richard Michel Guillaume) Marie, kunstenaar

Telg uit de ondernemersfamilie Baltus (o.m. koloniale waren) en gekend kunstschilder

Abtsvleugel

De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is midden 18de eeuw ontworpen door L.B. Dewez, eerste architect van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van architect L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk-XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de- eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering van de Italiaan G.A. Caldelli stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. In de kelder van de abtsvleugel bevindt zich het Historisch Centrum van de Luchtmachtbasis Brustem, een plek voor geïnteresseerden in de Luchtmacht tijdens en na de tweede wereldoorlog.

Adelardus II, abt

Adelardus II was rond 1070 dé kerkenbouwer in onze streek

Adelardusstraat

Adelardusstraat Adelardus II, abt van 1055 tot 1082, geboren te Lovenjoel en te Sint-Truiden overleden op 6 december1082. Hij was monnik, p...

Aerts, Felix (Hubertus), componist

Deze zoon van een huisschilder werd directeur van de muziekschool van Nijvel

Afspanning

Foto genomen door Schlusmans, Frieda op 04-07-1975 Voormalige afspanning. Breedhuis, gelegen op de hoek van de eerste b...

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Samen met zijn broer Richard bouwde Louis Baltus in Sint-Truiden een imperium uit van koloniale warenhandel, met magazijn aan het station en koffiebranderij

Barriers aan de Tongersesteenweg

Aan de Tongersesteenweg, ten oosten van de stad, zijn een aantal barriers uit de 19de of 20ste eeuw als toegangen tot...

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Onze-Lieve-Vrouw ten Nachtegaal bij den Kortenbos Centrum van druk bezochte bedevaartplaats sinds 1636; aanvankelijk geke...

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos, officieel Basiliek van Maria Tenhemelopneming&nb...

Begijnhof

Begijnhof  Onderschrift bij deze fotoHet Sint-Truidense begijnhof beschikt over een historisch gebouwenbestand waarv...

Begijnhofkerk Sint-Agnes

Centraal op het plein staat de begijnhofkerk , toegewijd aan de H. Agnes. In 1934 verkocht de laatste particuliere eigenaar, de familie de Pitteurs, de kerk aan de v.z.w. Vrienden van het Begijnhof. In 1970 werd de provincie Limburg eigenaar van het gebouw dat ingericht werd als Provinciaal Museum. Met de bouw van de kerk werd begonnen in 1258. Omstreeks 1300 werd het koor afgesloten. Het bakstenen middengedeelte, het begijnenkoor, is een verbouwing uit het begin van de 16de eeuw. De kerk vertoont zowel laat-Romaanse als vroeg-gotische kenmerken.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is midden 18de eeuw ontworpen door L.B. Dewez, eerste architect van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van architect L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de-eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering van de Italiaan G.A. Caldelli stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. In de kelder van de abtsvleugel bevindt zich het Historisch Centrum van de Luchtmachtbasis Brustem, een plek voor geïnteresseerden in de Luchtmacht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Blanckart, (Jean Antoine Henri) Hubert, fotograaf

Hubert en zoon Henri, uit de gekende familie Blanckart, waren de meest prestigieuze fotografen in onze stad

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

De populaire katholieke politicus Emile Blavier stond gekend voor zijn dienstbetoon maar geraakte in conflict met zijn partijgenoot Cartuyvels

Boes, (Marie Guillaume) Gustave, schooldirecteur

Kanunnik Boes ijverde voor monumentenzorg en archeologische opgravingen

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Onderwijzer-illustrator die pedagogische artikels en leerboeken geschiedenis schreef in het Antwerpse

Brans, Jan (Victor Lucien), auteur

Vlaams militant, uitgeweken naar Spanje einde WO II. Medestichter Vlaams Blok

Bronckaers, Oscar (Jean Pierre), kunstschilder

Gekend voor zijn Kempische industrielandschappen, maar beschouwd als echte Truienaar

Burgemeesterwapens

Burgemeesters die belangrijke werken lieten uitvoeren aan belfort en stadhuis, als hoofdkwartieren van burgerlijk gezag, plaatsen hun familiewapen op het gebouw.

Burgerhuis

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder aan de voorzijde afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen); kern uit de twe...

Burgerhuis

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit midden 18de eeuw. BeSchilderde ba...

Cartuyvels, Petrus (Remaclus), pastoor

Pastoor van Sint-Marten en van het begijnhof

Christina de Wonderbare

De heilige Christina 'de wonderbare' verwierf internationale bekendheid, ook recent nog

Claes, (Joseph Baptiste) Camille, kunstglazenier

Het werk van glazenier Claes vind je in een reeks kerken

Coart, Godfried, Govaert, van Melveren, Mervellanus, martelaar

Godfried Coart van Melveren was als minderbroeder-martelaar, opgehangen door de protestanten in een schuur bij Gorkum (Nl.), de eerste officie Limburgse heilige

Coëme, (Joseph Lambert) Henri, 'Ri', kunstenaar

Eén van de belangrijkste Truiense kunstenaar en directeur van de Academie beeldende kunsten

Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Gotische en neogotische kerk, met haar volume het oostelijk gedeelte der markt beheersend. Eerste kerk gebouwd door abt A...

De creatieve "kant" van Sint-Truiden

De creatieve ‘kant’ van Sint-Truiden Bij het begin van de 16de eeuw kwam het hemd mede omwille van hygiënische redenen in de mode. Wie ...

De grote "calvalcades" tussen de twee oorlogen

Bij de her-intrede van abt Knaepen in 1791, eerder door de Luikse revolutionnairen naar Frans voorbeeld op de vlucht gejaagd, werden spotten...

De Grote Man van Sint-Truiden

De Grote Man van Sint-Truiden Dliedeken van den grooten man van Sintruyden, dy te Hasselt ghesonden was om hun processie te vercieren. Wy wi...

De kerk van Groot-Gelmen als hoogteburcht

De kerk van Groot-Gelmen als hoogteburcht De Sint-Martinuskerk is strategisch hoog gelegen op een site langs de oude weg Luik-Sint-T...

De minderbroeder, de luitenant en de Spaanse griep

Minderbroeder-dichter Hilarion Thans beschrijft de laatste uren van een grieppatient achter het front in 1918

de Pitteurs Hiegaerts, baron Henri (Theodore Jules), gouverneur

Sint-Truiden 27.01.1834  Brussel 29.12.1917  1855 nicht barones Sophie de Pitteurs-Hiégaerts van Ordingen  1879 ba...

de Pitteurs Hiegaerts, baron Léon (Charles Georges Marie Louis), kasteelheer

Ordingen 27.12.1833   Ordingen 09.05.1902   Isabelle de Cartier d’Yves  Zoon van Charles en Maria Henriëtt...

De Stadt van Luijck, woning Vreven Schepen Dejonghstraat 12

Twee notarissen, twee burgemeesters en een succesvol zakenman bewoonden, verbouwden en verfraaiden sinds 1800 deze woning. De indeling komt nog grotendeels overeen met de tijd van Augustin Moreau. Charles Van den Berck zorgde voor het rijkelijk stucwerk en de witmarmeren schouwmantel. Louis Baltus liet de plafondschildering met engeltjes aanbrengen en Raoul Vreven opende de living naar de tuin met een erker. Nu kan iedereen er dineren.

de Theux de Meylandt, graaf Barthélemy (Theodore), eerste minister

Sint-Truiden telt een eerste minister onder zijn telgen: de graaf van kasteel Schabroek

Debruyn, (Paul Jozef) Arsène, architect

Architect die uitweek naar Tessenderlo op latere leeftijd

Debruyn, Eugène (Lambert), geneesheer

Sint-Truiden 21.05.1820  – Sint-Truiden 04.05.1904 , x Mathilde Delgeur   Zoon van geneesheer-chirurg Joannes Josephu...

Domein Wit Kasteel

Domein Wit Kasteel Landgoed van ongeveer 40 ha met kasteel en hoeve uit de 17de tot de 20ste eeuw, en een park met vij...

Domein Wit Kasteel

Wit kasteel KERKOM Domein Wit Kasteel KerkomEen 17de-eeuws herenhuis in Maasrenaissance werd hier op het einde van de ...

Drie-Gezustersstraat

Drie-Gezustersstraat Sinds de aanleg van het fruit- of bietenspoor van Sint-Truiden naar Tongeren heette deze straat in Zepperen Stationss...

een nepvliegveld met nepvliegtuigen

een nepvliegveld met nepvliegtuigen. Bij veel vliegvelden was er in de buurt een dummy-vliegveld, dus Brustem had er ook een. Dat lag in de ...

Engelmanshoven

Engelmanshoven Engelmanshoven kent men van de neogotische kerk met pastorie, hoog en prominent langs de Luikersteenweg gebouwd. De Sint-Ja...

Erfgoedverkenning van Zepperen

Het grote kapittel- en kloosterdorp Zepperen in het oosten van Sint-Truiden is een geval apart. Spijts de drukke lintbebouwing en de eentonige laagstamaanplantingen heeft het sterke erfgoedtroeven. Deze verkenning werd in 2012 uitgestippeld voor het erfgoedproject ‘Vergeet je wortels niet’ van de Erfgoecel Sint-Truiden.

Flamend, Jan Alfons, leraar

Gelinden 15.07.1900   Hasselt hosp. 30.03.1986   Paula Vanham  Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en ...

Gelinden

Gelinden Tijdens de plattelandsfusie Gelmen tussen 1970 en 1977 was Gelinden het hoofddorp. Voor de Franse tijd was er een eigen riddergesla...

Gemis, Edmond, hoofdonderwijzer

Velm 16.11.1873   Velm 18.07.1948  jonkman  Zoon van Karel, hoefsmid op het dorpsplein, en Anna Maria Clerinx. &nb...

Geraert "broeder"

13de eeuw Minderbroeder, waarschijnlijk te Sint-Truiden of te Tienen. Dichter. Schreef ca. 1280-1290 voor zijn zus in de priorij en later b...

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873  – Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis   Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer v...

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905  – Sint-Truiden 05.02.1992 . Zoon van Jozef en Josephine Reynders.   Broeders Christelij...

Grooten, Henri Joseph, "Harrie" "De rosse afgod", "Wilson", volksfiguur

Sint-Truiden 27.03.1865   Sint-Truiden 09.11.1925  ongehuwd  Zoon van dagloner François Antoine en Rosalie B...

Grote Markt 19, De Roos

De huisnaam is reeds vermeld in de lijst van parochianen van OLV-kerk uit 1635. In de 19de eeuw was het huis van de familie Van Horen. In het naastgelegen huis in renaissancestijl met uithangbord De Olifant had Baltus, een notariszoon uit Kanne, zich gevestigd en een kruidenierszaak uitgebouwd die onder de zonen Louis en Richard uitgroeide tot een waar imperium. Richard Baltus huwde met buurmeisje Emerence Van Horen en ging na het huwelijk wonen in De Roos, toch bleef Emerence de stoffenwinkel daar zelfstandig besturen. Zij kregen drie kinderen: Georges, een artistiek wonderkind die gevierd kunstschilder werd, Margueritte die huwde met Norbert Nijs, zoon van een bevriende familie textielondernemers uit Kortrijk, en de veertien jaar jongere Raymond. De kinderen Nijs verbleven tijdens de vakanties vaak bij de grootouders In de Roos, waar hun oom Georges, docent aan de academie in Glasgow, dan ook verbleef. Via deze Britse connecties leerde Maria Nijs Aldous Huxley kennen, met wie ze ook huwde. Huxley verbleef vaak In de Roos. Naast andere werken schreef hij er de Novelle Uncle Spencer, dat zich in Sint-Truiden afspeelt, weliswaar onder de benaming Longres.

Guymy, (Joannes) Constant, onderwijzer

Velm 01.01.1899   Aalst 16.09.1968  Ludovica Haubrechts.  Zoon van Schilder en dorpswinkelier Joannes An...

Haesen, Albert (Clément), tekenaar

Sint-Truiden 31.12.1917   Sint-Truiden 26.08.2003   Henriette Meijer  Zoon van Hubert Désiré en M...

Heidbuchel, Peter (Jozef), muurschilder

Stockheim (D.) 10.09.1868   Kessel-Lo 07.06.1949   Maria Houtmans  Gymnasium. Leerling van historieSchilder F...

Hekken van een verloren herenboerenpark

Voornamelijk in fruitplantage omgezet park met belangrijk 19de-eeuws hekwerk in giet- en smeedijzer. Het hekwerk bl...

Herberg De Zwaan

Voormalige dorpsherberg (tot 1972), gelegen tegenover de Sint-Martinuskerk, in het centrum van het dorp. Alleenstaand hui...

Herberg Moeder Lambik

Herberg "Moeder Lambik" uit midden 19de eeuw als aanhorigheid van het 300713. Opgetrokken in een zelfde pittoreske landel...

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen I en II op het Sint-Martenplein Victor De Haen ontwierp het oorlogsmonument op het Sint-Martenplein. De ...

Herenboerenparkje

Herenboerenparkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit omstreeks 1900 en een geometrische tuin met classi...

Herenhuis Villa Orphée

Alleenstaand herenhuis in neoclassicistische stijl, breedhuis van het dubbelhuistype dat drie traveeën breed is en twee ...

Het Begaardenklooster te zepperen

Het Begaardenklooster te zepperen Onderschrift bij deze fotoTwee wevers die waarschijnlijk lid waren van de derde Orde...

Het begijnke van Aelsteren

Het begijnke van Aelsteren In het torenhuisje van het begijnhof van Aelsteren vindt men een blauwe steen met daarop het wapenschild van de f...

Het Heilig Hartplein, tussen hoofdkerk en terrasjes

Oorspronkelijk was hier het zuidelijk deel van het kerkhof rond de hoofdkerk, later één van de kleinere pleintjes aansluitend bij de Grot...

Het Sint-Martenplein, met één a

Binnen de oude stadskern ligt westelijk langs de Stapelstraat het Sint-Martenplein, zo genoemd naar de prominent aanwezige kerk, nu toegewij...

Huis De Pauw

Diephuis, gelegen op de hoek van de Korensteeg. Drie traveeën en drie bouwlagen onder lessenaarsdak (mechanische pannen)...

Huis De Rosencrans

Neoclassicistisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met recente dakkapel...

Huis Ri Coëme

Nadat kunstenaar en binnenhuisarchitect Henri Coëme zich in 1944, intussen gehuwd, opnieuw in Sint-Truiden vestigt, koopt hij dit perceel tussen Spaansebrugstraat en Tiensevest. Daar stond een oud huis langsheen de beek, maar kennelijk was er een oud akkoord om de beek te mogen overwelven. Van deze mogelijkheid maakte Ri en zijn architect L. Smeesters gebruik om dit modernistische ensemble van woning en atelier te ontwerpen en laten bouwen. Geïnspireerd door Bauhaus en Le Corbusier, maar wellicht ook door zijn vrienden bij de Sint-Truidense kunstkring: schilder Jos Tijsmans en architect Pol Stas die respectievelijk de winkel op het Heilig Hartplein verbouwden en het huis met atelier in de Breendonkstraat bouwden in dezelfde modernistische sfeer.

Kapucijnenklooster en kloosterkerk Sint-Antonius

Voormalig kapucijnenklooster; thans zetel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W). Onderschrif...

Kasteel Peten-Van Halen

Thans Hogere Technische School. 19de-eeuws kasteeltje op L-vormige plattegrond, met erachter een boomrijk park. De hoofdv...

Kasteel Rochendaal

Kasteel Rochendaal was een landhuis te Bevingen, gelegen aan Bevingen-Centrum. Het kasteel werd gebouwd in 1881 in opdracht van Jean Henri Paul Ulens, die advocaat was en van 1876-1891 burgemeester van Sint-Truiden. Het wit bepleisterde gebouw is in neoclassicistische stijl en het bezit \een torentje van vier verdiepingen. Toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog het Fliegerdorf bouwde op het kasteeldomein, maakte het kasteel daar onderdeel van uit. Ook na de Bevrijding behield het zijn militaire bestemming. Eerst zetelden de Amerikanen er, waarna het een opleidingsinstituut van de Belgische Luchtmacht werd. Dit instituut werd echter in 1996 gesloten. Daarna bleven de militairen er oefenen, terwijl een deel van het nabijgelegen Fliegerdorf tevens als asielzoekerscentrum werd gebruikt. Het kasteeltje raakte in verval.

Kasteel Rochendaal

Kasteel Rochendaal was een landhuis te Bevingen, gelegen aan Bevingen-Centrum. Het kasteel werd gebouwd in 1881 in opdracht van Jean Henri Paul Ulens, die advocaat was en van 1876-1891 burgemeester van Sint-Truiden. Het wit bepleisterde gebouw is in neoclassicistische stijl en het bezit een torentje van vier verdiepingen. Toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog het Fliegerdorf bouwde op het kasteeldomein, maakte het kasteel daar onderdeel van uit. Ook na de Bevrijding behield het zijn militaire bestemming. Eerst zetelden de Amerikanen er, waarna het een opleidingsinstituut van de Belgische Luchtmacht werd. Dit instituut werd echter in 1996 gesloten. Daarna bleven de militairen er oefenen, terwijl een deel van het nabijgelegen Fliegerdorf tevens als asielzoekerscentrum werd gebruikt. Het kasteeltje raakte in verval.

Kasteel van Duras

Onderschrift bij deze fotoClassicistisch kasteel in Palladiaanse stijl. Gelegen op de plaats van de burcht van de Heren ...

Kasteelpark Peten-Van Halen

Parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter daterend uit de late 19de eeuw, aangelegd in een ouder domein met...

Klooster van de zusters van liefde

In de 2de helft van de 19de eeuw bouwen de Zusters van Liefde of in de volksmond beter gekend als de Witzusters hier een hospitaal voor geesteszieke vrouwen, een school voor arme meisjes en een weeshuis. Architect was de bekende architect Louis Roelandt uit Gent. Het 'gesticht' kende een groot succes evenals de school. Het ziekenhuis verhuist in 1975 naar Melveren en wordt er een open instelling genaamd Sancta Maria (nu 'Asster'). Door de nood aan buitengewoon onderwijs verhuist de school naar het Berchmanshuis. Einde jaren '80 van de vorige eeuw werd het klooster gesloopt om plaats te maken voor een winkel- en wooncomplex. Nu blijft alleen nog een stukje muur getuige van die tijd.

Koningin Astrid, lieveling van het publiek

Verongelukte vorsten herdacht De Zweedse prinses Astrid (°1909) werd in 1929 gemalin van onze Belgische vorst Leopold III. Ze verloor het l...

Kortenbos

Kortenbos, een boomkapelletje groeit uit een basiliek In Kortenbos was het vroeger niet pluis. Het bosrijke snijpunt van enkele gemeenten en...

Laat-classicistische woning

Laat-classicistisch breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit b...

Melveren

Melveren heeft zijn eigen heilige martelaar Melveren heeft alles van een zelfstandige gemeente, maar bracht het niet verder dan een aparte p...

Minderbroederskerk

De kerk in sobere barokstijl werd gebouwd tussen 1731 en 1735 en verving een Romaans bouwwerk. De monumentale voorgevel die boven het kerkschip uitsteekt, dateert van de herstelperiode na een bombardement dat in mei 1940 een deel van de kloostergebouwen en de kerk vernielde. In een rondboognis staat een beeld van Franciscus Solanus, patroonheilige van de kerk. Met de achterliggende portiunculakapel erbij is de kerk nagenoeg 100 m lang, 16 m breed en 24 m hoog.De 24 gebrandschilderde ramen met voorstellingen uit het leven van Franciscus van Assisi, werden geplaatst na de brand van 1940. Zij zorgen voor een heldere kerkruimte die wordt geritmeerd door pilasters met Corinthische kapitelen en in het midden gebeeldhouwde medaillons.

Monster

Monster  In de negentiende eeuw kwam de griezelliteratuur op, waarin geregeld monsters voorkwamen, zoals de mens/ het monster van Frank...

Muurschilderingen begijnhofkerk

De kerk is vooral bekend vanwege haar muurSchilderingen die getuigen van de spiritualiteit en devotie van de begijnen. D...

Muurschilderingen Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

MuurSchildering boven de gewelven in de noordelijke zijbeuk, oostmuur: engel met muziekinstrument, 14de eeuw. Voorstell...

Ontstaan en ontwikkeling van de Ambachten in Sint-Truiden, Erfgoeddag 2019

Erfgoeddag 2019 Ontstaan en ontwikkeling van de Ambachten in Sint-Truiden Een overeenkomst uit 1112 tussen abt Rodulfus en de bakkers, brou...

Onze vierde toren staat in Mechelen

Drie torens vormen het iconische beeld van Sint-Truiden : abdij, Onze-Lieve-Vrouwekerk en belfort stadhuis. Dank zij abt Sarens onderhield onze abdij ook een refugiehuis in Mechelen. Het 16de-eeuwse gebouw met zijn sierlijke uitkijk- en traptoren ligt momenteel vlakbij het aartbisschoppelijk paleis en is een favoriet pittoresk fotografiehoekje in Mechelen.

Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk (Wilderen)

Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk (Wilderen) \\Is de kerk van de parochie Duras Wilderen en staat in Wilderen . De kerk was de hoofdkerk van he...

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwekerk Een van de drie torens op de Grote Markt.  De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de eerste parochiekerk die abt Adelardus I...

Ordingen

Ordingen De familie de Pitteurs regeerde in de 19de eeuw over een waar kastelen-imperium in en rond Sint-Truiden. In Ordingen bouwde ze de c...

Pallen, Peter (Joannes) "pater Petrus", minderbroeder

Sint-Truiden 07.12.1771  Sint-Truiden 08.07.1834  Zoon van Peter Pallen en Maria Catharina Coenen.  Minderbroeder Erke...

Park van het Kasteel Rochendaal

Park van het Kasteel Rochendaal Verwaarloosd park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter bij het neoclassici...

Park van het kasteel van Schoor

Landgoed van circa 4 ha met park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit de tweede helft van de 19de eeuw, g...

Park van het Speelhof

Openbaar stedelijk domein van circa 11 ha, uit de tweede helft van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw; voormalig...

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met kerkhof en pastorie

Het schip, het koor en de sacristie vormen een neoclassicistische zaalkerk uit 1858 die aansluit bij een rechthoekige, ro...

Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint GenovevaKerk Zepperen Voormalige afhankelijkheid van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. De kerk is gelegen te ...

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

De parochiekerk Sint-Martinus is het monumentale centrum van de kerksite van Velm. Op het oudere kerkhof bleven verschill...

Pfeffer, (Georges) Willem, electricien

Bergzabern (D.) 19.04.1885 Sint-Truiden  22.07.1970 Josephine Coenen  Zoon van uurwerkmaker Wilhelm en Marie Cathérine Knetema...

Poelmans, Oscar, kunstschilder

Sint-Truiden 27.05.1901  Sint-Truiden 08.07.1987  Marceline Schurmans  Mariette Vandervelden, onderwijzeres   Zoon...

Regals, Rega of Riga, Henricus, praemonstratenzer

Brustem 08.04.1615  Venlo 13.01.1655  Zoon van Godfried en Sofie Vroninx.   Luikse clerus. Praemonstratenzer Averb...

Relindisstraat

Relindisstraat De heilige Relindis was de dochter van de Frankische edelman Adelardus en was een zus van de H. Harlindis. Adelardus liet zij...

Renson, Arthur (Arnold), tekenaar

Sint-Truiden 23.07.1914   Sint-Truiden 13.03.1987  Jeanne Pousset  Zoon van koopman Leopold uit Otrange, in august...

Restant van het herenboerenparkje Schorboshoeve

Tussen de 13de-18de eeuw behoorde de Schorboshoeve met landerijen tot het grondbezit van het benedictinessenklooster van ...

Rosel(le), Guillaume Jacques, kunstschilder

Sint-Truiden 06.07.1799   Sint-Truiden 21.06.1869  ongehuwd  Zoon van glazenier Eustache Joseph en Anne Cath..

Schepen Dejonghstraat 12 - 14

Dit statige herenhuis is meermaals aangepast aan het veranderende modebeeld, zo verdwenen de balusters op de dakrand in de late jaren 1970. Bij de verkoop van kerkelijke goederen door het Frans Bestuur bleek het eigendom van de abdij van Herkenrode en hoorde dus bij de naastgelegen refuge. In de tuin staat een koetshuis dat in 1855 ingrijpend werd verbreed. De vijf rondbogen van het koetshuis komen uit op pilasters die gedecoreerd zijn met een ruitvormig motief. Datzelfde ruitvormig motief is ook op de tuingevel van het huis, onder het balkon, op enkele deuren en in de stuc-decoratie van het plafond te herkennen. Vanaf circa 1893 woonde zakenman Louis Baltus in dit huis. De plafondschildering met engeltjes zou hij hebben laten aanbrengen, volgens de legende, in het vooruitzicht koning Leopold II er te ontvangen tijdens diens bezoek aan de Provinciale Tentoonstelling in 1907. Twee notarissen, twee burgemeesters en een succesvol zakenman bewoonden, verbouwden en verfraaiden sinds 1800 deze woning. De indeling komt nog grotendeels overeen met de tijd van Augustin Moreau. Charles Van den Berck zorgde voor het rijkelijk stucwerk en de wit-marmeren schouwmantel. Louis Baltus liet de plafondschildering met engeltjes aanbrengen en Raoul Vreven opende de living naar de tuin met een erker. Nu kan iedereen er dineren.

Schurhoven

Schurhoven SCHURHOVENSchurhoven is een uitgestrekte parochie buiten de stadsmuren.Het strekt zich uit van Nieuwpoort richting Tichelrij na...

Sint-Antoniuskapel, Clement Cartuyvelstraat

De bakstenen kloosterkapel van de Capucijnen bevat nog het private paterskoor achter het gewone koor, later ingericht tot sacristie. Boven het portaal in fraai gesculpteerde nis uit 1624 een Mariabeeld. Portiekaltaar met een draaibaar zgn. 'trommeltabernakel'. Zijkapel gekend van de Mariadevotie, met altaar uit 1749 in rococo. Momenteel in gebruik voor socio-culturele evenementen.

Sint-Genovevakerk Zepperen

Bron afb: visitlimburg.be Sint-Genovevakerk Zepperen Reeds omstreeks 650 zou er een aan Sint-Genoveva gewijde kapel in Zepperen  hebben...

Sint-Harlindislaan

Sint-Harlindislaan De straat dankt zijn naam aan één van de twee patroonheiligen van de parochie Ordingen: Sint-Harlindis. De vroegere Ker...

Sint-Laurentiuskerk Brustem

Sint-Laurentiuskerk (Brustem) De Sint-Laurentiuskerk is de parochiekerk van Brustem , een deelgemeente van Sint-Truiden in de Belgische...

Sint-Martinuskerk (Velm)

Sint-Martinuskerk (Velm) De Sint-Martinuskerk is de parochiekerk van Velm, gelegen aan Sint-Martinusstraat 10. Gebouw Het is een classicist...

Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk De Sint-Pieterskerk, ook wel Parochiekerk Sint-Niklaas en Sint-Pieter, is een romaans kerkgebouw in de Belgisch-Limburgs...

Speelhof, buitenverblijf van de Sint-Trudo-abdij

Zogenaamd "Speelhof", buitenverblijf der abten van de Sint-Trudo-abdij; met de bouw werd begonnen in 1585 onder abt van C...

Stadhuis en belfort

Stadhuis Het Belfort  van Sint-Truiden is een historische belforttoren, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de lakenhal. Tegenwoordig...

Stal behekst

Stal behekst We hadden een schoon vaarzenkalf gekocht op de markt, en mam zei: Maak maar dat die een er niet aan komt. Maar hoe zijt ge al...

Strenge, geleerde heren op het 'schoon verdiep'

In de schepenzaal van het 18de-eeuwse stadhuis op de Grote Markt ontvangt het stadsbestuur nu voorname gasten en overheden om beleid te onde...

Torenhuis Begijnhof

Het gebouw dat bekend staat als 'torenhuis' was allicht de woning van de grootmeesteres van het begijnhof. De muurankers en een wapenschild dat in de gevel is ingemetseld, vermelden het jaartal '1619'. De provincie Limburg werd in 1972 eigenaar van dit gebouw. In 1994 is het gebouw gerestaureerd en later verkocht. Het huis werd volledig heropgebouwd met weglating van de niet-originele delen.

Trompetvogel

Witgeschilderd metalen beeld bevestigd hoog op de straatgevel van restaurant 'Stad van Luyck' in de Schepen Dejonghstraat.

Trudofeesten 1970, actualisering na de roaring sixties

Trudofeesten na de roaring sixties: actualisering in 1970 Het ‘traditionele’ optochtpatroon werd doorbroken door kleur en beweging. ...

Trudofeesten 1977, de secularisering

Trudofeesten 1977: de secularisering Anders dan in Hasselt en Tongeren zijn de Trudofeesten in Sint-Truiden al in 1977 uitgegroeid tot echte...

Trudofeesten 2005

Trudofeesten 2005: een cultuurfeest ! De editie 2005 kreeg enerzijds een sterke religieuze invalshoek en anderzijds werd het een gevarieerd ...

Van den Put(te), Thomas "Puteanus", kunstschilder

Sint-Truiden 11.12.1532   25.04.1608  Mayken a Speculo  Jongste zoon van commissaris Wauthier en Elisabeth...

Velm

Velm Dit hoofddorp ligt in de Molenbeekvallei en was rond 1900 vooral gekend door de liberale voorman Peut of herenboer Clement Peten. Het w...

Wandelen in Zepperen

Zepperen is vooral gekend voor zijn Sint-Genovevakerk en het voormalige Assumptionistenklooster als onderwijsinstelling. Deze wandeling werd in 2000 in het kader van het Wandelroutenetwerk Sint-Truiden voorgesteld en bewegwijzerd met rode driehoeken (6,4 km). Een kleinere lus met blauwe rechthoeken (4,4 km)

Weeshuis en school in art-decostijl

Het oorspronkelijke Sint-Lutgardisgesticht, bestaande uit een weeshuis en school, werd opgericht tijdens het interbellum ...

Wennen, "Wennius" Franciscus, praemonstratenzer

Sint-Truiden. 28.09.1599  – Heverlee abdij 22.10.1647   Ga hier verder...Professie abdij Park Heverlee 1624, priester ...

Wydouw, Urbain (Louis Cornelius), kunstschilder

Leisele 11.07.1897  – Brustem 27.02.1988 , x Suzanne Wood  Zoon van Remi en Juliana Sophia Meeuws. Ll. Normaalschool ...