ERFGOUD

priester

Goffin, Antoon Robert Jozef, "Jos"

Velm 21.08.1895   Eisden 27.02.1965  Zoon van landbouwer Hubert en Maria Mathildis Ouwerx . priester  19...

(Van) Herckenroye, Willem, generaal overste

Truienaar en kanunnik Willem van Herckenroy speelde rond 1600 een belangrijke rol bij de Augustijnen in Tongeren richtte er het College op. Zijn grafsteen ligt in het koor van de basiliek daar.

Armenzorg en ziekenzorg in Sint-Truiden vóór 1800, Erfgoeddag 2017 'Zorg'

Erfgoeddag 2017 Zorg Armenzorg en ziekenzorg in Sint-Truiden vóór 1800   Iedere middeleeuwse stad heeft een netwerk van arme...

Baerts, (Paul Emile Justin) René, missionaris

Zoon van ijzerhandelaar Baerts en als missionaris van Scheut bezweken op terugreis uit Congo

Begaardenbosstraat

Begaardenbosstraat De straatnaam verwijst naar het klooster van de Begaarden of Bogaarden, althans naar hun bos. Volgens sommige auteurs zou...

Bessemans, Jozef (Evarist), 'padre José'

Als Salesiaan deed hij jarenlang missie- en opbouwwerk in Brazilië, waar hij ook overleed

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Pater Biets was de ijveraar voor de parochie Sint-Augustinus in Nieuw-Sint-Truiden, de stadsuitbreiding in het noordwesten

Boelen, Frans, priester

Pastoor Boelen was een strijder voor de Vlaamse zaak

Boes, (Marie Guillaume) Gustave, schooldirecteur

Kanunnik Boes ijverde voor monumentenzorg en archeologische opgravingen

Bongaerts, Hendrik (Nicolaas Karel), missionaris

Scheutist en pastoor in Engelmanshoven

Brouwers, Jacques (Jean Xavier), auteur

Pastoor Brouwers was een bijzonder actief schrijver, vooral over middeleeuwse streekadel en erfgoed. De belangrijkste over Gelinden

Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Deken Cartuyvels haalde Sint-Truiden uit zijn winterslaap en lanceerde het katholieke réveil met ondermeer kloosterordes in onderwijs en verzorging

Cartuyvels, (Jean) Louis (Ursmare), missionaris

Redemptorist Cartuyvels stichtte de - mislukte - Belgische kolonie New Brabant in de VS rond 1850

Cartuyvels, Petrus (Remaclus), pastoor

Pastoor van Sint-Marten en van het begijnhof

Cauwels, Alfred, 'Pater Pacifique'

Pater 'Pacifik', minderbroeder en sportpromotor, werd wel eens de 'bruine Deken' van Sint-Truiden genoemd omwille van zijn invloed

Christina de Wonderbare

De heilige Christina 'de wonderbare' verwierf internationale bekendheid, ook recent nog

Claes, Jacobus, 'Jacobus Gorcomiensis'

Norbertijn Jacob Claes schreef populaire moraliserende volksboekjes in dialoogvorm

Coart, Godfried, Govaert, van Melveren, Mervellanus, martelaar

Godfried Coart van Melveren was als minderbroeder-martelaar, opgehangen door de protestanten in een schuur bij Gorkum (Nl.), de eerste officie Limburgse heilige

Coelmont (Egidius Norbertus Eduardus Robertus), 'pater Eduard', praemonstratenzer

Witheer Eduard werd pastoor in Jezus-Eik waar hij het bedevaartsoord Mariahof oprichtte

Coelmont, Joannes Leonardus, burgemeester Brustem

Brustem 03.12.1776  – Brustem 13.08.1865 , x 1797 Maria Anna Lelièvre   Zoon van pachter Guilhelmus en Maria Anna He...

Coenegrachts, Herman, aalmoezenier

Rector van Sint-Marten en aalmoezenier van de Mexico-expeditie ter ondersteuning van keizer Maximiliaan, begraven in de kerk van Morelia in 1865

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Voor de dichter-kanunnik Simon Michael Coninckx kwamen buitenlandse literatoren speciaal naar Sint-Truiden

Coninckx, Simon Michaël, dichter

Sint-Truiden 06.08.1750  – Sint-Truiden 14.04.1839  Zoon van Simon, welstellende garen- en bandhandelaar, gemeenteraadslid en ...

Creten, (Pieter) Huibrecht, 'Zagemans', romanauteur

Pastoor-bouwheer in Wijer en volksschrijver. Schoonbroer van de Truiense drukker De Cocq en zoon van Truiense horlogemaker

Davidstraat

Davidstraat Deze straat in Velm is genoemd naar de geestelijke en taalkundige Jan Baptist David (°Lier 25 januari 1801, +Leuven 24 maart 1...

De (of Le) Cocq, Huibrecht (Lambert Nicolas), drukker

Als hoofdredacteur van de lokale weekbladen De Hoop en Het Regt een luis in de pels van de conservatief katholieke pers in Sint-Truiden

De bibliotheek van de professoren

Het Klein-Seminarie van Sint-Truiden is gebouwd op en in de resten van de vroegere Benedictijnenabdij. Tussen 1844 en het midden van de vorige eeuw was het een intellectueel centrum in Limburg. De bibliotheek voor de docenten is als in een tijdscapsule bewaard gebleven op de verdieping van het zogenaamde abtskwartier, net boven de Keizerszaal. De boekenverzameling bevat talrijke oude drukken, vooral over religieuze thema's uiteraard.

De Haspengouwse fruitteelt

Fruitteelt in Haspengouw De fruitteelt werd al door de Romeinen in onze contreien geïntroduceerd, maar stuikte in elkaar na het aflopen van...

De pest in Sint-Truiden

Pest in Sint-Truiden Onderschrift bij deze fotoHoewel de bevolking van Sint-Truiden ontsnapt aan de ergste pestgolven, toch komen talloze be...

de Theux de Meylandt, graaf Barthélemy (Theodore), eerste minister

Sint-Truiden telt een eerste minister onder zijn telgen: de graaf van kasteel Schabroek

Delooz, René (Joseph Albert) 'pater Eugenius', minderbroeder

IJveraar voor lotsverbetering van Parijse sloppenkinderen en halfbloedkinderen uit vml. Belgisch-Congo, nu controversieel

Diederik, ‘Theodoricus’, ‘van Sint-Truiden’, abt

Ca. 1060  Sint-Truiden 25.04.1107  Opgeleid als knaap in de abdij, letterkundig talent. Scholaster. Vluchtte tijdens tr...

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels  Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Waut...

Erfgoedverkenning van Ordingen

Het kasteeldorpje Ordingen in het oosten van Sint-Truiden biedt erfgoed en natuur op een gemakkelijk te bewandelen oppervlakte. Deze verkenning werd in 2012 uitgestippeld voor het erfgoedproject ?Vergeet je wortels niet? van de Erfgoedcel Sint-Truiden.

Foullon, Erardus Adamus Servatius, kroniekschrijver

Luik 29.09.1624  22.09.1679  Zoon van Erard , procureur en stadscommissaris Luik, en Maria Groutars. Halfbroer van Er...

Franck, Marie Alphonse Joseph Henri "pater Servatius", minderbroeder

Sint-Truiden 14.07.1880  Lokeren 17.04.1921  Broer van pater Gabriël. Minderbroeder Tielt 1898, priester Turnhout 1904. L...

Gelinden

Gelinden Tijdens de plattelandsfusie Gelmen tussen 1970 en 1977 was Gelinden het hoofddorp. Voor de Franse tijd was er een eigen riddergesla...

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen...

Gilis, Jan Frans "Pater Firminus van Sint-Truiden

Sint-Truiden 05.09.1750   Sint-Truiden 10.02.1831  Zoon van Franciscus en Joanna Maria Cluckers.   Kapucijn 1770...

Goffinet, "pater Emile", Joseph Jules Marie, hoogleraar

Sint-Truiden 25.09.1913   Roeselare 09.02.1985 . Broer van paters redemptoristen Joseph en Louis. Broer van Leonie ‘z...

Goffinet, "pater Louis", (Jean Marie Albert)

Sint-Truiden 21.11.1919   Sint-Truiden 15.08.1982 . Zoon van vishandelaar-herbergier Alfred uit Achêne (Namen) en Mar...

Govaerts, Emiel, priester-dichter

Sint-Truiden 18.02.1869  – Sint-Truiden 30.05.1946  Zoon van Jean en Maria Anna Hamonts, ouder halfbroer van Guillaume en Jan....

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905  – Sint-Truiden 05.02.1992 . Zoon van Jozef en Josephine Reynders.   Broeders Christelij...

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848  – Gent 08.12.1905  Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van min...

Groenmarkt

Groenmarkt De Groenmarkt is vandaag een open marktplein, maar die situatie is slechts geleidelijk tot stand gekomen. Er waren vroeger huiz...

Haenen, Hendrik, "Hieronymus", benedictijn

Velm 13.10.1752   Aalst OVl. 26.07.1809  Zoon van welstellend landbouwer Hendrik en Elisabeth de Bruyn. &nbsp...

Het Begaardenklooster te zepperen

Het Begaardenklooster te zepperen Onderschrift bij deze fotoTwee wevers die waarschijnlijk lid waren van de derde Orde...

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Tussen 1956 en 1978 werd Vlaanderen overspoeld met houten en plastieken gevelkapelletjes. Ook Sint-Truiden.

Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987  Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . St...

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902.  Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer ...

Joodse mensen in onze stad

Joodse mensen in onze stad Abt Rodulfus, kroniekschrijver, had iets met de Joden... Verder zijn er ook de tijdelijke verbanning van Antwerp...

Kermis in Sint-Truiden

KERMIS, EEN TRADITIE De laatste zondag van augustus is een hoogdag in Sint-Truiden. Het is de eerste zondag van de grote kermis en de da...

Meester Pruim en het schoolhuis

Steven Prenau uit het landelijke Aalst was een taalactivist die uiteindelijk naar Nederland moest uitwijken

Melveren

Melveren heeft zijn eigen heilige martelaar Melveren heeft alles van een zelfstandige gemeente, maar bracht het niet verder dan een aparte p...

Minderbroederskerk

De kerk in sobere barokstijl werd gebouwd tussen 1731 en 1735 en verving een Romaans bouwwerk. De monumentale voorgevel die boven het kerkschip uitsteekt, dateert van de herstelperiode na een bombardement dat in mei 1940 een deel van de kloostergebouwen en de kerk vernielde. In een rondboognis staat een beeld van Franciscus Solanus, patroonheilige van de kerk. Met de achterliggende portiunculakapel erbij is de kerk nagenoeg 100 m lang, 16 m breed en 24 m hoog.De 24 gebrandschilderde ramen met voorstellingen uit het leven van Franciscus van Assisi, werden geplaatst na de brand van 1940. Zij zorgen voor een heldere kerkruimte die wordt geritmeerd door pilasters met Corinthische kapitelen en in het midden gebeeldhouwde medaillons.

Pallen, Peter (Joannes) "pater Petrus", minderbroeder

Sint-Truiden 07.12.1771  Sint-Truiden 08.07.1834  Zoon van Peter Pallen en Maria Catharina Coenen.  Minderbroeder Erke...

Peeters, Jozef (Albert Lambert Marie), verzetsman

Sint-Truiden 06.09.1896  Luik 31.08.1943  Zoon van beenhouwer François in Brustemstraat en Adèle Goffin, in 1910 verhuisd...

Pelsers, Hendrik, schooldirecteur

Beverlo Korspel 08.09.1820  Wilderen 06.01.1892  Zoon van Denis en Cathérine Elisabeth Geuckens. Broer van priester Alfons. C...

Philips, (Charles) Reimond (Joseph Alphonse), jeugdauteur

Sint-Truiden 16.02.1908  Neeroeteren 20.11.1978  Zoon van poelier Antoine en Marie Florentine Ceustermans, beiden uit Tienen. T...

Philips, Gerard (Gustaaf Alfons) "Gerrit", theoloog

Sint-Truiden 29.04.1899  Kessel-Lo 14.07.1972  Zoon van poelier Antoine en Marie Florentine Ceustermans uit Tienen. Stapelstraa...

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Truienaar Portmans werd in 1895 burgemeester van Hasselt en bleef dat tot in 1937 !

Prijs, Hendrik, romanauteur

Sint-Truiden 18.03.1898  Alken 1984 rustoord Terkoest  1924 Aline Groffy  Zoon van meester-kleermaker Lambert en winkeljuf...

Regals, Rega of Riga, Henricus, praemonstratenzer

Brustem 08.04.1615  Venlo 13.01.1655  Zoon van Godfried en Sofie Vroninx.   Luikse clerus. Praemonstratenzer Averb...

Robijns of Robyns, Frans Antoon, "Meester Robyns", onderwijsinspecteur

Mielen boven Aalst 10.10.1836   Elsene 31.07.1903  Virginie Ghijsens  Zoon van Willem en Maria Josepha Borman...

Robijns of Robyns, Oswald, geschiedkundig auteur

Gelinden 21.03.1871   Hasselt 09.01.1939, begraven in Millen  Zoon van inspecteur Frans Antoon.  Woonachtig en studie...

Sint-Genovevakerk Zepperen

Bron afb: visitlimburg.be Sint-Genovevakerk Zepperen Reeds omstreeks 650 zou er een aan Sint-Genoveva gewijde kapel in Zepperen  hebben...

Sint-Maartenkerk

Het oudste deel van de Sint-Maartenkerk is de toren uit circa 1550. Het is een vroeg voorbeeld van de religieuze renaissancearchitectuur in ons land, hoewel het nog talrijke laatgotische elementen bevat. De renaissancekenmerken komen tot uiting in de sterke horizontale geleding, de symmetrische opbouw en enkele versieringen. Laatgotisch zijn het portaal en de steunberen met pinakels. De toren heeft een drieledige naaldspits als bekroning. De kerk is een neo-Romaanse kruisbasiliek uit 1895, die een 11de-eeuwse kerk verving. Het eenvoudig gebouw is voorzien van rondboogvensters en dwerggalerijen in de apsis. Het interieur van de kerk is sober en vrij donker. De vlakke houten zoldering, verdeeld in panelen, is 17de-eeuws en is afkomstig uit de oude kerk. Ze is beschilderd met wapenschilden van Sint-Truidense vooraanstaande families. De apsis is afgedekt met een halve koepel. Het hoogaltaar is vervaardigd uit Italiaans albast. Waar het koor begint, hangt een 16de-eeuwse calvariegroep in gepolychromeerd hout. Verder maakt een prachtige reeks heiligenbeelden, gaande van de 16de tot de 18de eeuw, deel uit van het kerkpatrimonium.

Straatnamen met belangrijke figuren

Sinds de 20ste eeuw is het de gewoonte om (vooral nieuwe) straten de naam te geven van verdienstelijke inwoners of bekende nationale figuren

Trudofeesten 1963

De vestiging van de traditie: Trudofeesten 1963 Onderschrift bij deze fotoDe jubileumvieringen van 1893 en 1956 waren unieke momenten. Pas v...

Wennen, "Wennius" Franciscus, praemonstratenzer

Sint-Truiden. 28.09.1599  – Heverlee abdij 22.10.1647   Ga hier verder...Professie abdij Park Heverlee 1624, priester ...

Wintmolders, Clemens Renier Pieter "pater Willy", verenigingsfiguur

Kozen 03.02.1923  – Sint-Truiden hosp. 03.04.2004   Zoon van landbouwer Louis en Leonié Bonné. Ll. Sint-Aloysius ...